Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala on monipuolinen vaihtoehto asiakaslähtöisille tekijöille

1.8.2022

Mies ja nainen siivoustyön ääressä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala tarjoaa monipuolista työtä, ja alalle tarvitaan jatkuvasti asiakaslähtöisiä tekijöitä. Careeriasta toimitilahuoltajaksi valmistunut Za Meh työllistyi koulutuksen kautta Porvoon sairaalaan. Haastattelimme hänet rekrytoinutta HUS Asvia Monipalvelun palveluesihenkilöä Soili Koskelaa alan tarjoamista mahdollisuuksista ja koulutusyhteistyöstä Careerian kanssa. Sekä Soili Koskela että Za Meh ovat tyytyväisiä koulutusyhteistyöhön Careerian kanssa.

Hyviä tuloksia Porvoon sairaalan ja Careerian pitkäaikaisella yhteistyöllä

Porvoon sairaala ja Careeria ovat tehneet koulutusyhteistyötä jo yli 10 vuotta. Laitoshuoltaja-nimikkeellä työskenteleviä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattilaisia on Porvoon sairaalassa eniten monipalvelun puolella.
– Yhteistyömme on sujuvaa ja rakentavaa. Careeria kuuntelee ja huomioi asiakkaan tarpeet. Meille on järjestetty hyvin erilaisia oppimisen polkuja. Koulutuspäivät on räätälöity niin, että toteutuksessa on ollut kaksi ryhmää. Näin muu työyhteisö ei rasitu opiskelijoiden yhtäaikaisesta poissaoloista, Soili Koskela kiittelee.
– Kun opiskelu on työvaltaista ja opiskelijat ovat jo opintojensa aikana meillä tutustumassa alaan ja opiskelemassa työelämätaitoja, saamme hyvin osaavia ihmisiä palvelukseemme. Ja Careerian opettajat Camilla Lindberg, Siv Makkonen ja Tanja Rahijärvi ovat ammattitaitoisia ja luotettavia, Soili Koskela jatkaa.

Soili Koskela antaa kiitosta Careeriasta tulleille opiskelijoille.
– Careerian kautta on tullut hyviä opiskelijoita, jotka ovat jo tienneet HUSin tarpeet ja olleet motivoituneita tekemään. Osa opiskelijoista myös jatkaa opintoja edelleen palvelutyöntekijöiksi. Lisäksi meillä on ollut opiskelija myös liiketoiminnan puolelta. Hän suoritti meillä näytön ja jäi kesätöihin. Toimenkuva piti sisällä töitä laitoshuollossa sekä asiointipalvelussa, mm. neuvontaa ja potilaiden ohjausta infossa, Soili Koskela kertoo.

Monipuolista työtä asiakaslähtöisille tekijöille

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala tarjoaa monipuoliset työllistymismahdollisuudet asiakaslähtöisille tekijöille. Alalle tarvitaan motivoituneita ja sitoutuneita tekijöitä.
– Työtä on tarjolla paljon. Päivät ovat aina erilaisia. Sen lisäksi, että kaipaamme alalle motivoituneita ja sitoutuneita tekijöitä toivomme, että heillä olisi jo alan koulutus. Toki olemme hyödyntäneet myös oppisopimusvaihtoehtoa, jolloin olemme solmineet avoimeen tehtävään palkatulle henkilölle oppisopimuksen Careerian kanssa. Tämä ala sopii myös jo aiemmin työelämässä olleille alanvaihtajille. Meille on tultu laitoshuoltajaksi esimerkiksi kaupan alalta. Tämäkin on palveluammatti, Soili Koskela kertoo.
– Työvoiman saatavuus on muiden alojen tavoin haaste myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osalta kielitaidolla on suuri merkitys työssä. Onkin tärkeää, että kielitaito on vahvasti mukana opinnoissa. Työ on asiakaspalvelutyötä, jossa täytyy osata kertoa asiakkaalle mitä tehdään, huomioida potilasturvallisuus ja lisäksi tehdä yhteistyötä hoitohenkilökunnan ja oman tiimin kanssa, Soili Koskela korostaa.

Hän kehottaa tutustumaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan työllistymisvaihtoehtona ja houkuttelee mukaan myös nuoria.
– Kannattaa tulla katsomaan kuinka täällä pääsee tekemään asiakaslähtöistä ja monipuolista työtä. Alaan voi tutustua vaikka kesäsijaisuuksien kautta. Siinä näkee, millaista työ on, Soili Koskela kehottaa.

”Za Meh on helmi” – Careerian koulutus poiki Za Mehille vakituisen työpaikan Porvoon sairaalassa

Hymyilevä nainen vaaleanpunainen pusero päällä.

Za Meh valmistui Careeriasta toimitilahuoltajaksi joulukuussa 2021. Hän suoritti suuren osan opintoihinsa kuuluvista harjoittelujaksoista Porvoon sairaalassa ja alkoi tehdä töitä keikkaluonteisesti siellä jo joulukuussa. Vakituinen työpaikka avautui Porvoon Sairaalassa tammikuussa 2022.
– Za Meh on helmi. Hänet löysimme työvoimapoliittisen koulutuksen kautta. Näimme jo koulutuksen harjoittelujaksojen aikana, että hänen kanssaan me haluamme yhteistyöhön. Za Meh valmistui etuajassa, ja tarjosimme hänelle työpaikkaa heti, kun meiltä vapautui paikka, Soili Koskela kehuu Careerian opiskelijaa ja nykyistä Porvoon sairaalan työntekijää.

Za Meh pohti äitiyslomallaan mihin suuntaan elämässä lähtisi. Hän halusi saada ammatin ja päästä töihin ja hakeutui Careerian toteuttamaan työvoimakoulutukseen.
– Koulutus oli tosi hyvä. Sain paljon hyviä kokemuksia, opin paljon uutta. Sain opiskelukavereista uusia ystäviä ja opettajat olivat mukavia, Za Meh kehuu opiskelua Careeriassa.

Hän suoritti opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot pääasiassa Porvoon sairaalassa.
– Porvoon sairaala oli todella hyvä harjoittelupaikka ja sain lopulta sieltä myös vakituisen työpaikan. Työ on monipuolista. Olen työskennellyt monissa eri paikoissa sairaalassa. Ennen olin paljon osastolla, nyt leikkaussalissa. Viihdyn hyvin. Henkilökunta on mukavaa ja meillä on hyvä työyhteisö, Za Meh kehuu työpaikkaansa Porvoon sairaalaa.

Za Meh suosittelee käymäänsä koulutusta myös muille.
– Tämän koulutuksen myötä on hyvät työllistymismahdollisuudet. Koulutuksessa oli omat haasteensa, esimerkiksi YTO-aineissa, mutta sain hyvin tukea opettajalta. Koulutus mahdollistaa monipuolisen työn puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Omaan työhöni kuuluu mm. ylläpito- ja perussiivoista, ruoan jakelua, iltapalan tekemistä ja kaikenlaista asioiden varmistelua, Za Meh kuvaa työtään.

Lisää Za Mehin ajatuksia löytyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutusta esittelevältä videolta: https://www.youtube.com/watch?v=pwjZxVMXevE

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto ja ammattitutkinto pitävät sisällään kolme osaamisalaa:

  • toimitilahuolto
  • kotityöpalvelut
  • kiinteistönhuolto

Careerian toimitilahuoltajakoulutukset Porvoossa, Helsingissä ja Vantaalla:
https://careeria.fi/koulutus/puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan-perustutkinto-toimitilahuoltaja-oppisopimus/