Visualisteja ja tapahtumatuottajia AJK-Jatkokoulutuksen ja Careerian yhteistyöllä

12.1.2022

Kankaita pöydällä ja käsi valitsemassa sopivaa.
Iloisia opiskelijoita luokkatilassa.

AJK-Jatkokoulutuksen ja Careerian yhteistyössä toteuttamat visualistien ja tapahtumatuottajien koulutukset käynnistyvät tasaiseen tahtiin syksyisin ja keväisin. Jo usean vuoden ajan jatkunut koulutusyhteistyö on win-win-win: AJK-Jatkokoulutuksen arvostettu tietopuolinen koulutus, Careerian järjestämä tutkintoprosessi ja näiden yhdistelmänä työelämään valmistuvat osaavat visualistit ja tapahtumantuottajat. Opiskelijoita on ympäri Suomea, aina Turusta Tornioon.

AJK-Jatkokoulutuksella on erinomainen maine ja pitkät perinteet visuaalisen markkinoinnin ja tapahtumatuotannon kouluttajana

AJK-Jatkokoulutus on 1993 perustettu yksityinen visuaalisen markkinoinnin, sisustussuunnittelun ja tapahtumatuotannon aikuiskouluttaja, joka on kouluttanut osaajia visualistin tutkintoon jo yli 20 vuotta. Vuonna 2019 voimaan tullut liiketoiminnan ammattitutkinto teki mahdolliseksi myös tapahtumatuottajan tutkinnon suorittamisen. Kun ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusittiin osana ammatillisen koulutuksen reformia vuonna 2018, AJK-Jatkokoulutus lähti hakemaan yhteistyökumppania, jolla on tutkinnon järjestämisoikeudet. Tähän valikoitui Careeria, ja näin sai alkunsa AJK-Jatkokoulutuksen ja Careerian liiketoiminnan ammattitutkinnon koulutusyhteistyö, jossa visualistien ja tapahtumatuottajien koulutuksen sisällöstä vastaa AJK-Jatkokoulutus ja opiskelijoiden henkilökohtaistamisesta ja tutkintoprosessista Careeria. Visualistien ja tapahtumatuottajien koulutuksen maine on kiirinyt pitkälle, ja opiskelijat hakeutuvatkin koulutuksiin ympäri Suomea.

AJK-Jatkokoulutuksen koulutusjohtaja Iris Heikkosen kädenjälki näkyy liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteissa

Kaksi naista keskustelee toimistossa.

Alalla pitkään toiminut AJK-Jatkokoulutuksen koulutusjohtaja Iris Heikkonen on ollut mukana kirjoittamassa liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteita myynnin ja markkinointiviestinnän osalta.
– Annoin lausuntokierroksella palautetta uuden tutkinnon perusteiden luonnoksesta, jolloin sain Opetushallituksesta kutsun mukaan työryhmään. Pääsin vaikuttamaan liiketalouden ammattitutkinnossa juuri siihen osaan, jota visualistiopiskelijat suorittavat, tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, Iris Heikkonen kertoo taustoja.

AJK-Jatkokoulutus on alan tunnettu ja arvostettu kouluttaja, jolla on pitkät perinteet. Laatu näkyy motivoituneissa ja lahjakkaissa opiskelijoissa, jotka osoittavat tutkinnon vaativaa osaamista ja ammattitaitoa.
– Olemme pieni ja erikoistunut toimija. Pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme joustavaa palvelua, inspiroivan opiskeluympäristön ja henkilökohtaisen opiskelukokemuksen. Opiskelijoiden kesken vallitsee hyvä ilmapiiri, panostamme käytännön harjoitteluun ja kouluttajamme ovat alan kokeneita asiantuntijoita. Kehitymme ajan mukana. Viime aikoina painopiste on ollut virtuaalitapahtumissa ja visuaalisella puolella verkkokaupassa ja sosiaalisessa mediassa, Iris Heikkonen kuvaa AJK-Jatkokoulutuksen erityispiirteitä.

AJK-Jatkokoulutuksen visualistit työllistyvät hyvin ja tapahtumatuottajat laajentavat palvelutarjontaansa

Visualistin ja tapahtumatuottajan koulutuksen käyneet opiskelijat ovat kysyttyä työvoimaa. Vuosien varrella yrityksiin työllistyneet ammattilaiset ovat osaltaan vieneet AJK-Jatkokoulutuksen mainetta ja tunnettuutta eteenpäin. Visualistit työllistyvät pitkälti myymälöihin. Sekä visualisti- että tapahtumatuottajaopiskelijat työskentelevät jo usein alalla ja haluavat koulutuksen myötä kehittää osaamistaan.
– Meiltä on työllistytty merkittäviin suomalaisiin brändeihin ja jopa Lontoon Habitatiin. Tehtävät painottuvat nimenomaan visualistisen myyjän tehtäviin. Myös markkinoinnin pariin työllistytään. Koulutuksen käyneet pystyvät työpaikallaan kouluttamaan omilla opeillaan muita, ja koulutus antaa myös paremmat etenemismahdollisuudet työssä, koulutussuunnittelija Merita Ikonen kuvaa visualistien sijoittumista työelämässä.
– Tapahtumapuolella työnkuvaan on usein jo kuulunut tapahtumien järjestäminen ja halutaan täydentää osaamista. Joukossa on myös yrittäjiä, jotka pystyvät koulutuksen myötä kasvattamaan osaamistaan ja näin laajentamaan osaamispalvelutarjontaansa, Merita Ikonen jatkaa.

AJK-Jatkokoulutuksen asiakkaat ovat myös Careerian asiakkaita

AJK-Jatkokoulutuksen ja Careerian yhteistyössä Careerian rooli painottuu tutkintomaailmaan liittyvään asiantuntijuuteen. AJK-Jatkokoulutuksen asiakkaat ovat yhtä lailla Careerian asiakkaita, kun heille järjestetään mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen. Yhteistyö tähtää opiskelijoille syntyvään hyvään ammattitaitoon.
– Tämä yhteistyö Careerian kanssa on meille merkittävää, koska yli puolet koulutukseen hakeutuvista haluaa suorittaa tutkinnon. Careeria on asiantuntija tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa. Heillä on ajanmukainen tieto Opetushallituksen ohjeista, taito opiskelijoiden tutkintoon henkilökohtaistamisesta sekä tutkinnon suorittamisen prosessiin liittyvistä asioista. Careeria on joustava yhteistyökumppani, jonka kanssa on helppo asioida. Opiskelijoiden elämäntilanne huomioidaan hyvin, tutkintotilaisuuksia järjestetään joustavasti ja aikataulut pitävät. Opiskelijakeskeinen ote näkyy kaikessa tekemisessä, Iris Heikkonen kuvaa yhteistyötä.
– Meidän työmme tosiaan on, että opiskelija voi rauhassa keskittyä opiskeluun ja oppimiseen. Huolehdimme siitä, että tutkinnon suorittaminen etenee suunnitellun mukaisesti ja opiskelija pääsee tavoitteeseensa ja valmistuu. Tämä yhteistyö visualistin ja tapahtumatuottajan koulutusten osalta täydentää hienosti Careerian palvelutarjontaa. On hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä hyvin etabloituneen ja tasokkaan kouluttajan kanssa. Careeria pystyy paikallisten oppisopimustoimistojen kanssa yhteistyössä tarjoamaan oppisopimuskoulutuksen opiskelijoille aina Turusta Tornioon, Careerian koulutuspäällikkö Minna Pennanen jatkaa.

Visualistit ja tapahtumatuottajat valmistuvat liiketoiminnan ammattitutkintoon

Nainen rakentamassa somistusta telineeseen.
Naisia pöydän äärellä suunnittelemassa.

Tutkinto, jonka visualistit ja tapahtumatuottajat suorittavat, on liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, jonka kokonaisuus on 150 osaamispistettä (osp). Kaikille pakollinen osa liiketoiminnan tehtävissä toimiminen on laajuudeltaan 30 osp. Tämän lisäksi suoritetaan joko myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteutus tai markkinointiviestinnän toimeksianto, jonka laajuus on 60 osp. Visualistiopiskelijoiden opintoihin kuuluu lisäksi 60 osaamispisteen laajuinen tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus ja tapahtumatuottajilla puolestaan saman laajuinen tapahtumatuotanto -tutkinnon osa.
– Careeria laatii kaikkien opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jonka mukaan opiskelijan tutkintoprosessi etenee. Meille kuuluu myös opiskelijan ohjaus ja arviointi tutkintoprosessin aikana sekä oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajien perehdytys. Oppisopimuksia on eri puolilta Suomea – jopa Suomen rajojen ulkopuolelta, opettaja Virpi Ahtikivi Careeriasta kertoo.
– Mukana on todella monipuolisesti osallistujia. On ihanaa nähdä, kun ihmiset muuttavat opiskelemalla elämänsä suuntaa ja onnistuvat. Opiskelijat ovat todella motivoituneita. Se on hienoa, Virpi Ahtikivi jatkaa.

”Tapahtumatuottajan opinnot tuntuivat omilta ensimmäisestä hetkestä lähtien”

Eeva-Liisa Rahkonen valmistui liiketoiminnan ammattitutkintoon ja suuntautui tapahtumatuotantoon. Hänellä on takanaan pitkä ura ensin asianajotoimistoissa ja sitten ammattikorkeakoulun hallinnossa. Toimenkuvaan on näissä kaikissa paikoissa jo pitkään kuulunut myös tapahtumatuotanto. Alan tutkinnon suorittaminen tuntui siis luontevalta.
– Olin jo pitkään haaveillut lisäopinnoista. Tapahtumatuotanto vaatii monipuolisia taitoa ja on haastavaa. Halusin kehittää osaamistani ja saada uusia työkaluja, Eeva-Liisa Rahkonen kertoo, miksi hakeutui opiskelemaan.

Opinnot tuntuivat hänestä omilta ensimmäisestä hetkestä lähtien.
– Kun näin koulutusmainoksen totesin sen olevan juuri sopiva koulutus minulle. Jo ensimmäisenä opiskelupäivänä tuli tunne, etten voisi olla oikeammassa paikassa. Lisäksi koulutus osui juuri oikeaan aikaan, kun korona pakotti tapahtumat virtuaalisiksi. Olin ajan hermolla selvittämässä erilaisia virtuaalitapahtuma-alustoja ja niiden toteutuksia. Järjestimme ensimmäisen virtuaalitapahtuman jo syksyllä 2020, ja nyt toteutuksia on takana jo lukuisia. Seuraavaksi täytyy ottaa haltuun hybriditapahtumat. Ja koska itse työskentelen koulutusorganisaatiossa, suoritettua tutkintoa myös arvostetaan korkealle. Assistentti-nimekkeessäni on nyt lisänä tapahtumatuotannon asiantuntija, Eeva-Liisa hehkuttaa.

Eeva-Liisa suosittelisi koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tapahtumatuotannosta ja tekevät sitä oman työnsä ohessa.
– Lähde mukaan koulutukseen ja panosta opiskeluun täysillä. Voit viedä omaa toimenkuvaasi opintojen myötä haluamaasi suuntaan ja tehdä tapahtumatuotantoa ammattimaisesti. Työ on haastavaa ja sen tuloksellinen hoitaminen vaatii paljon osaamista ja organisointia, Eeva-Liisa avaa tapahtumatuottajan työtä.

Myös AJK-Jatkokoulutus saa opiskelupaikkana Eeva-Liisalta kiitosta.
– AJK-Jatkokoulutus on hieno paikka opiskella. Terveiset ihanalle tapahtumatuotantoa opettaneelle Helena Wallolle. AJK-Jatkokoulutus on sympaattinen oppipaikka, inhimillinen ja ”ihmiselle sopiva”. Ryhmät olivat mukavan kokoisia ja meillä oli mahtava ryhmähenki. Tulimme hyvin eri aloilta, isoista ja pienistä yrityksistä. Opimme paljon myös toisiltamme, Eeva-Liisa kiittelee.

Tapahtumatuotanto on vienyt Eeva-Liisan mennessään ja hän toivoisi opinnoille jatkoa.
– Aloitimme perinteisistä tapahtuma-alan asioista, mutta opiskelun painopiste muuttui sitten kesken kaiken virtuaalitapahtumiin. Nyt voisi jatkaa vielä hybriditapahtumiin. Lisäksi olisi mukavaa, että olisi vaihtoehto käydä preppaamassa osaamistaan jatko-opinnoilla. Ja työnantajia kannustan antamaan työntekijöille mahdollisuuden opiskella ja kehittyä. Se tulee viime kädessä yrityksen hyödyksi, Eeva-Liisa tuo lopuksi esille opiskelun hyötyjä.

”Visualistin opinnot tukevat erinomaisesti nykyistä toimintaani yrittäjänä”

Sirpa Ristimäellä on oma kauneushoitola. Hän suorittaa parhaillaan liiketoiminnan ammattitutkintoa ja on suuntautunut visualistin opintoihin.
– Minulla on pitkä 20 vuoden yrittäjätausta. Viimeiset 11 vuotta olen toiminut kosmetologina. Minulla on merkonomin, kosmetologin ja parturi-kampaajan koulutus. Olen pyörittänyt jo kahdeksan vuotta omaa kauneushoitolaa, Marenki Day Spa, jossa tarjoan erilaisia kauneudenhoitoalan palveluja. Visualistin opinnot tukevat erinomaisesti nykyistä toimintaani yrittäjänä, Sirpa Ristimäki kertoo.

Sirpa Ristimäki suorittaa tutkintoa yrittäjän oppisopimuksella. Koulutustarjontaa visualistin opintoihin oli tarjolla enemmänkin, mutta hän halusi suorittaa tutkinnon ja sai oppisopimuspaikan juuri Careerian yhteistyön kautta.
– Lähdin hakemaan paikkaa Lohjalta Luksian kautta, ja oppisopimus solmittiin Careerian kanssa, Sirpa kertoo.

Koulutusta Sirpa pitää monipuolisena.
– Visualistin työssä tehdään paljon käsillä. Parasta konkreettista uutta oppia minulle on ollut myymälän esillepanot sekä asiat, jotka tulee huomioida myymälässä. Tämä oli myös yksi tärkeimmistä asioista, jonka vuoksi hakeuduin koulutukseen. Kun osaan tehdä omasta myymälästäni entistä houkuttelevamman, tuo se lisää asiakkaita ja edelleen lisätuloja. Juuri tähän olenkin saanut paljon hyviä vinkkejä. Visualistin opinnoissa pitää saada harjoitella paljon. Tähän korona ja etätyöskentely on tuonut omat haasteensa, kun opiskelijalle itselleen on jäänyt suuri vastuu harjoittelusta. Aiheet ovat olleet mieluisia, ja koululla on kyllä joustavasti huomioitu tämä erikoinen aika joustamalla tarvittavissa kohdissa. Olen odottanut jokaista opiskelupäivää aina innolla eikä mikään ole ollut ylitsepääsemättömän vaikeaa, Sirpa kiittelee visualistiopintoja.

Sirpa Ristimäki valmistui visualistin opinnoistaan syksyllä 2021. Tarkoitus on uusilla opeilla kehittää omaa yritystä eteenpäin.
– Olen hyödyntänyt opintojen lisäksi myös korona-ajan kehittämällä omaa yritystäni. Talvella laajensin liikettä. Nyt uutta oppia saatuani toivon, että jatkossa pystyn itse tekemään entistä enemmän mainontaa ja kuvaamaan tuotteita sosiaaliseen mediaan. Haluan panostaa markkinointiin, johon koulutukselta toivoin lisää työkaluja. Niitä onkin tullut paljon. AJK-Jatkokoulutuksessa on ollut todella hyviä kouluttajia ja mielenkiintoisia luentoja, Sirpa kertoo jatkosuunnitelmistaan.

Sirpa suosittelee visualistin opintoja niille, jotka työskentelevät mielellään luovien asioiden parissa.
– Tämä koulutus antaa luoville ihmisille varmasti eniten. Suosittelen visualistiopintoja myös niille, jotka haluavat kasvattaa juuri markkinointipuolta. Ja visualistin työssä täytyy olla valmis tekemään monenlaista työtä ja tarjoamaan palvelujaan eri tahoille. Tähänkin olen saanut AJK-Jatkokoulutuksessa riittävästi tietoa ja kannustusta, ja ohjaus opinnoissa on toiminut hyvin, Sirpa kiteyttää lopuksi.