Työpaikkaohjaajille - Careeria

Työpaikkaohjaajille

Työpaikkaohjaajana olet mukana suunnittelemassa työtehtäviä, ohjaamassa ja tukemassa opiskelijaasi työpaikallanne. Työpaikkaohjaajana ohjaat ja näytät parhaat reitit, mutta opiskelijan tehtävänä on löytää lopulta itse perille. 

Työpaikkaohjaaja: 
- huolehtii opiskelijan perehdytyksestä
- osallistuu koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin
- ohjaa opiskelijaa työpaikalla HOKSissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti (yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden työntekijöiden kanssa)
- antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä
- osallistuu tarvittaessa erikseen nimettynä opiskelijan osaamisen arviointiin yhdessä kouluttajan
kanssa, jos näyttöjä järjestetään koulutustyöpaikalla

Työpaikkaohjaajan roolit.

Valmennusta työpaikkaohjaajille

Työpaikkaohjaaja on oppisopimusopiskelijan tärkein tukihenkilö opintojen aikana. Vastuu on suuri ja jotta varmistamme työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen, järjestämme työpaikkaohjaajille valmennuksia.
Valmennuskokonaisuuteen kuuluu neljä osaa, joista voi valita itselleen sopivia osia. Valmennukset ja materiaalit ovat ilmaisia. Valmennusten materiaali perustuu Ohjaan.fi -sivustoon. Voit myös hyödyntää työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevaa verkkovalmennusta.