Työpaikkaohjaajille

Työpaikkaohjaajana olet mukana suunnittelemassa työtehtäviä, ohjaamassa ja tukemassa opiskelijaasi työpaikallanne. Työpaikkaohjaajana ohjaat ja näytät parhaat reitit, mutta opiskelijan tehtävänä on löytää lopulta itse perille. 

Työpaikkaohjaaja - opiskelijan tärkein tuki työpaikalla

- huolehdit opiskelijan perehdytyksestä ja työyhteisöön tutustumisesta
- osallistut koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin
- suunnitelma ja oppimisen tavoitteet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS)
- ohjaat opiskelijan oppimista ja annat palautetta hänen osaamisensa kehittymisestä 
- osallistut tarvittaessa opiskelijan osaamisen arviointiin näytössä, yhdessä opettajan kanssa
- teet koko prosessin ajan yhteistyötä koulutuksen järjestäjän eli oppilaitoksemme opettajan ja muiden yhteyshenkilöiden kanssa
- saat työhösi valmennusta ja tukea

Työpaikkaohjaajan roolit.

Valmennusta ja neuvontaa työpaikkaohjaajille

Työpaikkaohjaajana teet todella tärkeää työtä ja haluamme varmistaa, että saat tarvitsemasi tuen ja valmennuksen ohjaus- ja arviointitehtävääsi. Tarjoamme ympäri vuoden valmennuksia sekä lähiopetuksena että verkossa. Valmennukset ja materiaalit ovat ilmaisia.

Mahdollisesti olet jo osallistunut valmennuksiin ja opiskelijan ohjaus työpaikalla etenee mukavasti. Tai olet aiemminkin toiminut tässä tehtävässä ja viet ohjausprosessia eteenpäin tuttuun tapaan. Jos kuitenkin kaipaat vastauksia yksittäisiin kysymyksiin tai kertausta ohjauksen ja arvioinnin periaatteisiin: Ilmoittaudu mukaan lyhyelle neuvontatunnille (max 45min), joka järjestetään noin viikoittain verkossa.

Careerian palvelut työpaikkaohjaajille.

Lisätietoja:

Susanna Björkman
susanna.bjorkman@careeria.fi
p. 044 737 2435