Punaisesta liidusta yhteiskunnallisten taitojen kehitykseen ja takaisin

18.10.2023

Öinen tyhjä tie kuvattuna ylhäältä, vasen puoli täynn valkoista valoa ja oikea puoli täynnä punaista valoa.

Careeriassa järjestettiin 3.– 4.10. Punainen Liitu -tapahtuma yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Tässä blogissa pohdin tapahtuman tärkeyttä osana nuorten opiskelijoidemme liikennekasvatusta. Kasvatus, eli kehitys unohdetaan liian helposti, kun puhutaan ammatillisesta koulutuksesta. Tämä on tuotu esiin ammatillista koulutusta ohjaavassa lainsäädännössäkin (Laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531 § 2): ”Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi”. Usein tämä tarkoittaa sitä, että ammatillisen oppilaitoksen on tarjottava huomattavasti laajemmin osaamista kuin pelkästään tietyssä ammatissa tarvittavaa osaamista ja myös yhteiskunnallisia taitoja.

Yhteiskunnallisista taidoista ajankohtaisen esimerkin tarjoaa digitaalisuus. Säännöllisesti herää keskustelua siitä, ohittaako digitaalisuus kädentaitojen opetuksen. Digitaalisuus tukee kädentaitojen opetusta mutta ei voi korvata sitä. Digitaalisuutta ei voi myöskään sivuuttaa opetuksesta, koska elämme digitalisoituvassa yhteiskunnassa, ja laki velvoittaa tarjoamaan ammatillisessa opetuksessa myös sivistyneen ja tasapainoisen ihmisen tarvitsemia taitoja hänen toimiessaan yhteiskunnassa.

Myös liikenteessä toimiminen on taito, jota oppilaitoksen on mielestäni pyrittävä lisäämään. Vaikka Careerian opiskelijoista suurin osa onkin jo aikuisia, aloittaa meillä joka vuosi satoja oppivelvollisuusikäisiä opiskelijoita. Heistä monet ovat juuri ennen meille siirtymistään aloittaneet liikenteessä moottoriajoneuvolla kulkemisen, kun ovat saavuttaneet 15 vuoden iän ja hankkineet ajokortin mopon, mönkijän tai traktorin kuljettamiseen. Osalla opiskelijoistamme ensimmäinen kosketus liikenteeseen tapahtuu 17–18 vuoden iässä, jossa liikenteeseen on mahdollista lähteä B-ajokortin myötä autolla.

Samaan aikaan on muistettava, että juuri tämä ikäryhmä (15–24-vuotiaat) on yliedustettuna liikenneonnettomuuksissa, jotka valitettavan usein johtuvat liiallisesta riskin ottamisesta liikenteessä. Useasti nuorten liikenneonnettomuuksissa toistuvat seuraavat asiat: liiallinen nopeus ja siitä johtuva tieltä suistuminen, turvavöiden käyttämättömyys, alkoholi, kesäiset viikonloput ja nuori miespuolinen kuljettaja. (Liikenneturva, 2023.)

Liikenneturvan kuva kahden auton onnettomuustilanteesta, jossa paikalla poliisi ja ensihoitajat. Tekstiosuudessa otsikkona Punainen Liitu ja muussa tekstissä kerrotaan 3.10. ja 4.10. järjestettävästä Liikenneturvan tilaisuudesta ja kehotetaan pitämään kaverista huolta.

Nuorten, juuri ajokortin saaneiden riskiä joutua onnettomuuksiin pyrittiin ehkäisemään liikennekasvatuksen menetelmin. Aloitteen tähän teki Anne Lehtinen, Careerian opiskelijahuollon asiantuntija. Hän oli perehtynyt asiaan ja esitteli Careerian johdolle Punainen Liitu -tapahtuman, jota oli järjestetty jo usealla paikkakunnalla. Tapahtuma tähtää nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tapahtuman järjestämisen valmistelusta sovittiin ja yhteydenpito Liikenneturvan kanssa aloitettiin vuonna 2022. Vuonna 2023 tapahtuma vihdoin toteutui Careeriassa: Careeriassa vieraillut Punainen Liitu rohkaisi nuoria pohtimaan omaa toimintaansa liikenteessä. Careerian tapahtumaan osallistui yli 800 nuorta opiskelijaa kaikista toimipisteistämme.

Jos tapahtuman vaikutuksesta vältetään edes yksi nuoren henkilön tapaturmainen liikennekuolema tai pysyvä vammautuminen, on tapahtumaa pidettävä onnistuneena. Uskon, että tapahtuma jätti moneen nuoreen jonkinlaisia ajatuksia liikenteessä toimimisesta. Itse totesin ensimmäisen näytöksen jälkeen, että harvoin näkee meidän nuoriamme niin hiljaisina, kuin he esityksen jälkeen olivat. Se mielestäni kertoi siitä, että poliisin, ensihoidon, palomiehen ja pysyvästi moottoripyöräonnettomuudessa pyörätuoliin joutuneen Matin tarinat olivat saaneet kuulijat miettimään liikenneturvallisuutta.

Tapahtuma on vain yksi osa liikennekasvatusta, eikä koulu voi tarjota kaikkea liikennekasvatukseen sisältyvää. Toivon ja uskon, että myös kodit tekevät liikennekasvatusta. Paras lopputulos saadaan kiinnostumalla nuoren liikennekäyttäytymisestä ja keskustelemalla aiheesta kotona säännöllisesti. Yhtenä tärkeänä osana tästä näen myös kiinnostumisen nuoren kulkuneuvon kunnosta ja laillisuudesta. Koulun pihalla nähdään joskus nopeiksi viritettyjä kulkuneuvoja, jotka lisäävät onnettomuusriskiä huomattavasti. Välillä virityksiä on vaikea tunnistaa. Kaikilla vanhemmilla ei ole tietämystä ajoneuvon tekniikasta ja nuori ajaa ajoneuvoa hyvinkin rauhallisesti ja vastuullisesti silloin, kun äiti tai isä on näkösällä tai kyydissä, eikä signaalia riskikäyttäytymisestä näin ollen tule kotijoukoille.

Tehdään kaikki kuitenkin parhaamme, sen mukaisesti kuin osaamme. Näin pystymme yhdessä tukemaan nuorta kaikkein riskialtteimman vaiheen ylitse turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

Pekka Pulkkinen
Koulutusjohtaja
Careeria

Careeria. (2023). Careeriassa vieraillut punainen liitu -toimintamalli rohkaisi nuoria pohtimaan  omaa toimintaansa liikenteessä. Haettu 15.10.2023 osoitteesta https://www.liikenneturva.fi/ajankohtaista/nuorten-liikennekayttaytymiseen-vaikuttava-punainen-liitu-esitys-mikkelissa-ke-20-10/#ff218662

Laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531. Viitattu 15.10.2023.

Liikenneturva. (2023). Nuoret liikenteessä. Haettu 15.10.2023 osoitteesta https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/nuoret-liikenteessa/#ff218662

Liikenneturva. (2021). Nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttava Punainen Liitu -esitys Mikkelissä ke 20.10. Haettu 15.10.2023 osoitteesta https://www.liikenneturva.fi/ajankohtaista/nuorten-liikennekayttaytymiseen-vaikuttava-punainen-liitu-esitys-mikkelissa-ke-20-10/#ff218662