Careeriassa vieraillut Punainen Liitu -toimintamalli rohkaisi nuoria pohtimaan omaa toimintaansa liikenteessä

6.10.2023

Neljä ihmistä lavalla, yksi istuu pyörätuolissa, taustalla on teksi punainen liitu.

Liikenneturva järjesti yhteistyössä Careerian, Poliisin, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, HUSin ja Punaisen Ristin kanssa Punainen Liitu -toimintamallin esitykset Porvoossa Careerian opiskelijoille 3.10. ja 4.10.2023.

Nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa ja siksi merkittävä kohderyhmä liikenneturvallisuustyölle. Punainen Liitu -liikenneturvaesitysten tavoitteena on, että esityksen nähtyään nuoret tekevät liikenteessä järkeviä valintoja ja oivaltavat, että omilla vastuullisilla valinnoilla voi oikeasti vaikuttaa omaan ja ystävien turvallisuuteen.

Yleisöä katsomassa Liikenneturvan videota ylinopeutta ajavasta autosta, jossa etualalla näkyy punaiset karvanopat ja edessä aukeava tie.

Punainen Liitu

Punainen Liitu -esitys tuo tieliikenteessä tapahtuneiden onnettomuuksien seuraukset nuorten nähtäville koskettavalla tavalla. Toimintamalli koostuu esityksen lisäksi opettajan johdolla käytävästä purkukeskustelusta.

Esitys rakentuu nuorten liikenneonnettomuudesta kertovan videon ympärille. Videon lomassa ammattilaiset kertovat kukin omassa työssään kohtaamastaan vakavasta liikenneonnettomuudesta, jossa osallisena oli nuoria. Esityksen aikana kuullaan ensihoitotehtävissä toimivan kenttäjohtajan, poliisin ja liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen tarinat. Esityksen jälkeen nuoret käyvät ryhmissä läpi näkemäänsä ja kokemaansa pohtien liikenneturvallisuutta oman itsensä ja oman kaveripiirin näkökulmasta.

“Haluamme kertoa tositarinoiden kautta realistisesti, millaisia mahdollisia seurauksia ajattelemattomalla toiminnalla ja hetkellisillä väärillä valinnoilla voi olla. Esityksen jälkeen käytävän purkukeskustelun tavoitteena on pysähtyä miettimään omaa liikennekäyttäytymistään. Ennakoimalla ja pohtimalla etukäteen mahdollisia riskitilanteita on valmiimpi toimimaan turvallisesti tosipaikan tullen. Kannustamme nuoria pitämään kaverista huolta sekä toisaalta tuomaan omat rajansa selvästi esille myös kaverin kyydissä ollessaan”, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Meeri Sorjonen.

”Punainen Liitu -toimintamalli tavoitti valtaosan opiskelijoistamme eri aloilta ja toimipisteiltämme. Viestimällä toimintamallista myös huoltajien suuntaan vahvistamme huoltajien mielenkiintoa oman nuoren liikkumisen turvallisuudesta. Keskustelkaa yhdessä nuoren kanssa konkreettisista keinoista, miten hän voi toimia erilaisissa riskitilanteissa liikenteessä”, kehottaa Careerian koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen.

Kiitos!

Kiitos Liikenneturvalle ja tapahtuman mahdollistaneille yhteistyökumppaneille!

Punainen Liitu -tapahtuman järjestäjät ja yhteistyökumppanit yhteiskuvassa lavalla, taustalla valkokankaalla teksti, jossa lukee punainen liitu.

Taustatietoa nuorten riskeistä liikenteessä

15–24-vuotiaat nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Nuoria on väestöstä vain noin 11 prosenttia, mutta joka neljäs tieliikenteessä vahingoittunut on nuori. Nuorten liikenneonnettomuudet liittyvät usein vapaa-ajan liikkumiseen.

Nuorten miesten riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana on muita ikäryhmiä suurempi. Valtaosa nuorista ei kuitenkaan kuulu riskiryhmään, vaan pyrkii käyttäytymään liikenteessä turvallisesti ja välttämään turhaa riskinottoa. Nuoria riskikuljettajia on eri tutkimusten mukaan arvioitu olevan 10–17 % kaikista nuorista.

Nuoren kuljettajan onnettomuusriski kasvaa usein silloin, kun kuljettajalla on kyydissä kavereita. Tällöin myös näyttämisen halu ja tarve kilpailla lisäävät riskejä. Riskinottajat tuntevat olevansa muita parempia kuljettajia ja heidän keskuudessaan esiintyi myös humalassa ajamista enemmän kuin muiden nuorten.

Lisää tietoa Liikenneturvan sivuilla:

Punainen Liitu
Nuoret liikenteessä