Nosta ammattitaitosi uudelle tasolle

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömänä työnhakijana sinun on mahdollista opiskella Careeriassa yksi enintään 6 kuukauden mittainen opintokokonaisuus työttömyysetuudella.

Tällainen voi olla esimerkiksi jonkin tutkinnon osan suorittaminen.

Opintojen aikana sinulla on kuitenkin yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistämistä edistäviin palveluihin.

Etsi lyhytkoulutuksia koulutustarjonnastamme

Edellytyksenä lyhytkoulutukseen osallistumiseen on, että

  • olet vähintään 25-vuotias
  • opinnot antavat sinulle ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaasi.

Ennen opintojen aloittamista ole yhteydessä TE-toimistoon.

Lue lisää lyhytkestoisesta opiskelusta työttömyysetuudella

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit parantaa ammattitaitoasi ja työllistymismahdollisuuksiasi työttömänä myös omaehtoisella opiskelulla ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia.

Koulutukseen haetaan suoraan Careeriaan. Etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa.

Ota hyvissä ajoin ennen koulutukseen hakeutumista yhteyttä TE-toimistoon. Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

Etsi koulutuksia koulutustarjonnastamme

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos

  • olet työnhakijana TE-toimistossa ja opintojen alkaessa vähintään 25-vuotias
  • sinulla on TE-toimiston arvion mukaan koulutustarve ja opintojen katsotaan parantavan työllistymismahdollisuuksiasi
  • opiskelu on päätoimista ja opintosi täyttävät myös muut tuettaville opinnoille asettavat edellytykset
  • opiskelun tukemisesta on sovittu etukäteen työllistymissuunnitelmassasi.

Voit saada opintoihin tukea enintään 24 kuukauden ajan.

Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella

Työvoimakoulutus

TE-palvelujen kautta haettavat työvoimakoulutukset ovat erityisiä maksuttomia koulutuksia, jotka on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Niihin voit hakea jo irtisanomisajalla.

Näiden koulutusten aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut koulutuksesta työllistymissuunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna.

Etsi työvoimakoulutuksiamme

Koulutus voi olla

  • ammatillista jatko- ja peruskoulutusta
  • täydennyskoulutusta asiantuntijatehtävissä toimiville
  • yrittäjäkoulutusta
  • rekrytoivaa koulutusta.

Osallistujat valitaan koulutukseen soveltuvuuden ja koulutustarpeen perusteella. Muista siis perustella hakemuksesi hyvin.

Lue lisää työvoimakoulutuksesta

Opiskelisitko oppisopimuksella?

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa opiskella uusi ammatti tai päivittää omaa ammattitaitoa työtä tekemällä.

Meillä voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia oppisopimuskoulutuksella.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta. Työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa koko oppisopimuksen ajan.

Oppisopimuskoulutus – Mitä se on?

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen edellyttää  soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimustyöpaikkoja voit etsiä esimerkiksi TE-palveluiden nettisivuilla julkaistuista avoimista työpaikoista hakusanalla oppisopimus.

 

Avoimet työpaikat oppisopimuksella TE-palveluissa