Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala

Taloushallinto

mies tietokoneella
Verkkokoulutus - 5.4.2023 - Verkkototeutus

5.4.2023 - 4.10.2023
Viimeinen hakupäivä:
15.3.2023
Verkkototeutus
Opiskelumaksu 450 euroa Oppisopimuskoulutuksena maksuton

Hae koulutukseen

Vahvista taloushallinnon osaamistasi ja suorita liiketoiminnan ammattitutkinto!

Taloushallinnon koulutus antaa sinulle varmuutta hoitaa taloushallinnon ydintehtävät itsenäisesti sekä vahvistaa kirjanpidon, arvonlisäverotuksen, tilinpäätöksen laadinnan ja verotukseen sekä reskontran ja palkanlaskennan hoitoon liittyvää asiantuntijuuttasi.

Kenelle?

Koulutus sopii sinulle, joka toimit kirjanpitäjänä tai työskentelet tilitoimistossa. Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi yrityksen reskontran hoitaminen tai palkanlaskenta.

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu henkilöille, joilla on aiempaa osaamista taloushallinnon tehtävistä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Careerian ammatillisten tutkintojen kielitaitovaatimus on B1. Lisätiedot kielitaitovaatimuksista ja kielitesteistä: https://careeria.fi/hakijapalvelut/kielitaitovaatimus-ja-kielitaidon-osoittaminen/   

Koulutukseen osallistuminen edellyttää taloushallinnon työ- tai harjoittelupaikkaa.

 • Koulutus on ensisijaisesti suunnattu henkilöille, joilla on aiempaa osaamista taloushallinnon tehtävistä.
 • Koulutukseen osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.
 • Koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen vaatii alan työ- tai työharjoittelupaikan.
 • Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. (Oppisopimus edellyttää alan voimassa olevaa työsuhdetta.)
 • Omaehtoisena koulutuksena opiskelumaksu on 450 €. (Omaehtoinen koulutus edellyttää alan harjoittelupaikkaa.)

 

Käytännön toteutus

Koulutuskertoja on yhteensä yhdeksän ja ne toteutuvat 5.4. – 4.10.2023 välisenä aikana kello 13.00 – 16.00 verkon yli Teams-etäyhteydellä. Koulutuspäiviin osallistuminen ja niiden lukumäärä, riippuvat henkilön työtehtävistä ja aiemmasta osaamisesta.

Koulutuspäivien teemat ja ajankohdat:

 • 5.4.: Tuloslaskelmaerät
 • 19.4.: Tase-erät
 • 3.5.: Kirjanpito käytännössä – tavanomaiset liikekirjaukset
 • 17.5.: Arvonlisäverotus
 • 31.5.: Palkkojen kirjaukset
 • 23.8.: Tilinpäätös ja tilinpäätösasiakirjat
 • 6.9.: Tilinpäätöksen tunnusluvut
 • 20.9.: Verotettava tulo ja veron laskeminen
 • 4.10.: Voitonjaon laskeminen ja verotus

 

Kesto

Koulutuskerrat toteutuvat 5.4. – 4.10.2023. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma yksilöllinen opintoaika, jonka puitteissa hän suorittaa koulutukseen liittyvät näytöt.
Näin ollen opintoaika voi esimerkinomaisesti olla 5.4.2023 – 4.4.2024.

Opiskelumaksu

Koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen vaatii alan työ- tai työharjoittelupaikan.   

Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton (edellyttäen oppisopimusehtojen täyttymistä).

Omaehtoisena koulutuksena opiskelumaksu on 450 €. (Omaehtoinen koulutus edellyttää alan harjoittelupaikkaa.)

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 414 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, jos sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Opintojen rahoittaminen

Omaehtoiseen koulutukseen voit hakea opintotukea Kelalta tai opiskella työttömyysetuudella.
Tutustu saamisedellytyksiin ennen koulutukseen hakemista.

Tutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Taloushallinnon koulutuksen aikana perehdyt muun muassa tilikauden aikaisen kirjanpidon hoitoon ja arvonlisäverotuksen menettelyihin, hahmotat yrityksen keskeisempien vakavaraisuuden, kannattavuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut sekä opit tulkitsemaan tunnuslukuja päätöksenteon tueksi. Niin ikään sinulle avautuu yksittäisen tiliöinnin merkitys koko kirjausketjussa tilinpäätökseen saakka.

Kouluttajana toimii taloushallinnon asiantuntija Mervi Koskelainen. Koulutuksen edetessä sinua ohjaa oma vastuukouluttaja. Työpaikaltasi tai verkostostasi tarvitset mukaan vähintään yhden henkilön, joka toimii sparraajanasi ja arvioi osaamistasi.

Careerian ammatillisten tutkintojen kielitaitovaatimus on B1. Lisätiedot kielitaitovaatimuksista ja kielitesteistä: https://careeria.fi/hakijapalvelut/kielitaitovaatimus-ja-kielitaidon-osoittaminen/ 

Laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (30 osp) sekä osaamisalakohtaisista tutkinnon osista (120 osp).

Hae koulutukseen

Verkkokoulutus – Verkkototeutus

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu henkilöille, joilla on aiempaa osaamista taloushallinnon tehtävistä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää taloushallinnon työ- tai harjoittelupaikkaa.

Oppisopimuskoulutuksena maksuton ja omaehtoisena 450€.

Hae koulutukseen

Kysy lisää

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Maria Kantola

Opettaja

040 656 3913

Maria.Kantola@careeria.fi


Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo

Jaana Tuomisto-Rissanen

Asiakasvastaava

040 620 5721

jaana.tuomisto-rissanen@careeria.fi


Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys

Perämiehentie 6, Porvoo


Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Voit rakentaa juuri itsesi näköisen opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
 2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
 3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
 4. Meillä pääset tekemään ja valmistut tulevaisuuden tekijäksi.
 5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.