Matkailualan perustutkinto

Hotellin vastaanottovirkailija
Lähitoteutus - Porvoo

Jatkuva haku.
Porvoo, Aleksanterinkatu 20
Ei opiskelumaksua.

Hae koulutukseen Lisätietoja
Monimuotokoulutus - Vantaa

Jatkuva haku.
Vantaa, Virnatie 5 A
Ei opiskelumaksua.

Hae koulutukseen Lisätietoja

Matkailuala tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä!   

Asiakasosaaminen on keskeisimpiä matkailualan osaamisvaatimuksia. Myös verkostoitumis- ja sidosryhmätaitojen tarpeet korostuvat kaikissa alan ammattiryhmissä. Moninaisuuden ja erilaisuuden ymmärtäminen on niin ikään tärkeää – matkailualalla työskennellään ihmisten parissa ja erilaisten ihmisten sekä tilanteiden kohtaaminen kehittyy tällä alalla.

Oletko kiinnostunut hyvistä vuorovaikutustaidoista ja niiden kehittämisestä?  Haluatko tulevaisuudessa työskennellä monipuolisissa vaihtelevissa työtehtävissä kansainvälisessä työympäristössä? Jos vastasit  kyllä, olet oikeassa paikassa!

Tulevaisuudessa matkailualalla tarvitaan yhä enemmän liiketaloudellista osaamista sekä kykyä hyödyntää ennakointi- ja tutkimustietoa.

Matkailualan perustutkinto antaa valmiudet matkailualan työtehtäviin valintasi mukaan joko hotelliympäristöön, ohjelmapalveluihin tai matka-asiantuntijan tehtäviin matkailualan myynnin tehtävissä. 

Careeria tarjoaa monipuolisen valikoiman matkailualan koulutuksia, joista henkilökohtaistamme juuri sinulle sopivan koulutuspolun. 

Voit opiskella kokonaisen tutkinnon tai vaihtoehtoisesti tutkinnonosan tai –osia kehittääksesi tai päivittääksesi osaamistasi. 

Kenelle?

Tämä ala tarjoaa kokemuksia, elämyksiä, mahdollisuuksia vaikuttaa tunteisiin sekä palvella asiakkaita yksilöllisesti erilaisilla palvelukokonaisuuksilla. Matkailualan työ sopii sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja haluat luoda matkailijoille upeita elämyksiä kerta toisensa jälkeen. Nautit haastavistakin tilanteista ja heittäydyt ilolla uusiin haasteisiin. Erilaiset kielet ja kulttuurit saavat sinut syttymään ja innostut uuden oppimisesta. 

Matkailualan perustutkintoa voit opiskella lähiopintoina Porvoon kampuksella tai monimuotokoulutuksena Vantaalla. 

Monimuotokoulutus Vantaa, jatkuva haku

Joustava monimuotokoulutus sopii sinulle, jos omaat hyvät tietotekniset taidot ja osaat pitää kiinni annetuista aikatauluista. Olet itseohjautuva ja omaat jo sujuvan kielitaidon niin suomen kuin englannin kielen osalta, ja ruotsin kielen perusteet ovat myös niin ikään hallussa. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi alanvaihtajille. 

Monimuotokoulutus koostuu lähi- ja verkko-opinnoista sekä pitkistä työpaikalla tapahtuvista osaamisen hankkimisen jaksosta/ jaksoista. 

Lähiopinnot Porvoo, yhteishaku sekä jatkuva haku

Matkailualan perusopinnot opiskellaan Porvoossa Pomo-talossa lähiopintoina sekä vaihtelevissa oppimisympäristöissä Porvoon kampuksen lähiseudulla, Porvoon vetovoimaisia kohteita hyödyntäen. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso/jaksot. 

Matkailualalla on paljon mahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä! 

Esimerkiksi majoituspalvelujen osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä.

Matkapalvelujen myynnin osaamisalan suorittanut matka-asiantuntija työskentelee valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa.

Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa.

Käytännön toteutus

Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Alan työtehtävät edellyttävät yleensä myös englannin kielen taitoa. 

Koulutuksessa ei varsinaisesti käytetä oppikirjoja, vaan pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta verkkomateriaalista. Tutkinnon eri osia suoritetaan koulutuksen edetessä. Osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. 

Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen.

Koulutusmuotona  tutkinnoissa on sekä koulutussopimus että oppisopimus. Kaikkiin tutkintoihimme kuuluu osaamisen hankkimista aidoissa työtehtävissä. 

Koko tutkinnon suorittamisen sijaan tutkinnosta on mahdollista suorittaa vain esim. yksi osa, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi.

Monimuotokoulutus Vantaa 

Opintoihin sisältyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti verkko-opintoja, lähipäiviä ja työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Suoritat tutkinnon näyttäen osaamisesi aidoissa työelämän tilanteissa. Opintojen sisältö ja aikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti jo olemassa oleva osaaminen huomioiden. Lähipäiviä tai aikatauluun sidottuja verkko-opintoja on noin 1–2/vk.  

Verkko-opinnot mahdollistavat joustavat opinnot, muutamia opintojaksoja lukuun ottamatta opinnot suoritetaan verkossa. Hyödynnämme verkko-oppimisympäristöä ja videoyhteyksiä, jonka avulla pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden opiskelijoiden kanssa.  

Kysy mahdollisuutta opiskeluun myös toiselta paikkakunnalta! 

Koulutuksen kesto

Matkailualan koulutus kestää yleensä noin vuoden ja 8 kk. Koulutus on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Lähiopinnot Porvoo, yhteishaku sekä jatkuva haku 

Matkailualan perusopinnot opiskellaan Porvoossa Pomo-talossa lähiopintoina sekä vaihtelevissa oppimisympäristöissä Porvoon campuksen lähiseudulla Porvoon vetovoimaisia kohteita hyödyntäen.

Opinnoissa käytetään myös verkko-oppimisympäristöä ja niihin kuuluu työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso/jaksot.  

Koulutuksen kesto

Porvoon toteutuksessa koulutuksen kesto vaihtelee 2–3 vuoden välillä. Koulutus on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Porvoossa opiskellaan matkailukiltakoulussa.
Lue lisää: https://www.kiltakoulut.fi/

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Tutkinto

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: 

 • majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
 • matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija)
 • matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa, matkailualan asiakaspalvelu (30 osaamispistettä), yksi osaamisalan pakollinen tutkinnon osa (40 osaamispistettä) ja valinnaisia tutkinnon osia 75 osaamispistettä.

 

Pakollinen tutkinnon osa:
 • Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp
Majoituspalvelujen osaamisala:
 • Hotellin vastaanottopalvelut, 40 osp
Matkailupalvelujen osaamisala:
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp
Matkapalvelujen myynnin osaamisala:
 • Matkapalvelujen myynti, 40 osp

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Kokouspalvelut, 15 osp
 • Majoituspalvelut, 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut, 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
 • Opastuspalvelut, 25 osp
 • Rakennelmien valmistus ja kunnossapito, 15 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

 

 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) 

 

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

 

Hae koulutukseen

Lähitoteutus, jatkuva haku – Porvoo

Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä, sekä hyvää suomen kielen osaamista. 

Hae koulutukseen

Monimuotokoulutus, jatkuva haku – Vantaa

Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä, sekä hyvää suomen kielen osaamista. 

Seuraavat aloitukset Vantaalla:

 • 29.1.2024
 • 4.3.2024
 • 8.4.2024
 • 26.8.2024

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Riina Mustakallio

Opettaja

040 526 2136

Riina.Mustakallio@careeria.fi


Matkailu ja ruoka

Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Katja Venäläinen

Opettaja

040 648 7145

katja.venalainen@careeria.fi


Matkailu ja ruoka

Virnatie 5, Vantaa

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 414 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, jos sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Jatko-opinnot

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Luonteva jatko-opintoväylä matkailualan perustutkinnon suorittaneelle on esimerkiksi matkailupalvelujen ammattitutkinto, opastuspalvelujen ammattitutkinto, majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto tai tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. 

Ammattikorkeakoulussa voit opiskella esimerkiksi restonomiksi tai tradenomiksi.  

Yliopistossa voit opiskella esimerkiksi yhteiskuntatieteiden alalla matkailun tutkimusta tai vaihtoehtoisesti vaikkapa matkailun liiketoimintaa.

Careerian tutkinto-opiskelijana voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiasi.    

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Käsi pitelee pientä maapalloa

Ulkomaille opintojen aikana

Jos mieli vetää reissuun ja uusia kokemuksia hankkimaan, mikset suuntaisi opintojesi aikana ulkomaanjaksolle? Ulkomaanjakson voi suorittaa joko harjoitteluna yrityksessä tai vaihto-opintoina oppilaitoksessa. Käytettävissäsi ovat Careerian laajat yhteistyöverkostot Euroopassa ja muualla maailmassa. 

Ulkomaan jaksoilla kehität oman alan osaamistasi monikulttuurisessa ympäristössä – ja bonuksena kehittyy kielitaitokin! Mikä olisikaan upeampi tapa kerryttää osaamispisteitä ja kansainvälistä kokemusta. Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja lähde vaihtojaksolle. Tätä mahdollisuutta et halua missata! 

Careerian matkailualan opiskelijat ovat viime vuosina olleet kansainvälisyysjaksolla ja työssäoppimassa muun muassa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa, jossa toimii Careerian yhteistyöoppilaitos. Oppilaitos on auttanut opiskelijaa työpaikan ja asunnon hankinnassa. Alan opettajilla on kontakteja myös muun muassa Kyprokselle, jossa opiskelijat ovatkin käyneet tekemässä jaksoja sukellus- ja majoitusyrityksissä.

Varsinkin matkailualan monimuoto-opiskelijoiden vaihtojaksojen pituudet vaihtelevat kuukaudesta aina puoleen vuoteen. Vaihtojakson aikana hankitaan ja näytetään osaamista useista tutkinnonosista, mutta aikaa jää myös paikalliseen kulttuuriin tutustumiseen. Careerian opiskelijat ovat tehneet vaihtojaksoja muun muassa Espanjaan, Portugaliin, Thaimaahan, Kyprokselle, Indonesiaan ja Australiaan.

Ajankohtaista

Uutta kohti koulutusinfo 16.2.

Kaikille avoimen koulutusinfon toteuttavat yhteistyössä Careeria ja Varia.Koulutuksen esittelyt ovat suunnattu tällä kertaa vieraskielisille hakijoille. Aika: keskiviikko 16. helmikuuta 2022, klo 9.00–11.50 Liity mukaan. Klikkaa tästä. 9.00–9.05 Tervetuloa! Heli Tanninen, Varia 9.05–9.30 Turva-ala, Henrik Kohtamäki, Varia 9.30–9.55 Ravitsemusala, Anna-Maija Paananen,

Kouluttaudu matkailualan ammattilaiseksi työelämässä!

Miksi juuri Careeriaan

 • Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Rakennamme kanssasi sinulle sopivan opintopolun.
 • Meillä et jää yksin. Saat yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihisi.
 • Nykyaikaiset oppimisympäristömme ja opiskelujaksot työpaikoilla tukevat ammatillista kehittymistäsi.
 • Toimipisteemme sijaitsevat Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 • Verkkokoulutuksiimme voit osallistua mistä tahansa – vaikka kotisohvaltasi.