Matkailualan perustutkinto

Hotellin vastaanottovirkailija
Päiväkoulutus/monimuotokoulutus - Porvoo

Jatkuva haku.
Porvoo, Aleksanterinkatu 20
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen
Monimuotokoulutus - Vantaa

Jatkuva haku.
Vantaa, Virnatie 5 A
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Matkailuala tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä!   

 Asiakasosaaminen on keskeisimpiä matkailualan osaamisvaatimuksia. Myös verkostoitumis- ja sidosryhmätaitojen tarpeet korostuvat kaikissa alan ammattiryhmissä. Moninaisuuden ja erilaisuuden ymmärtäminen on niin ikään tärkeää – matkailualalla työskennellään ihmisten parissa ja erilaisten ihmisten sekä tilanteiden kohtaaminen kehittyy tällä alalla.

Oletko kiinnostunut hyvistä vuorovaikutustaidoista ja niiden kehittämisestä?  Haluatko tulevaisuudessa työskennellä monipuolisissa vaihtelevissa työtehtävissä kansainvälisessä työympäristössä? Jos vastasit  kyllä, olet oikeassa paikassa!

Tulevaisuudessa matkailualalla tarvitaan yhä enemmän liiketaloudellista osaamista sekä kykyä hyödyntää ennakointi- ja tutkimustietoa.

Matkailualan perustutkinto antaa valmiudet matkailualan työtehtäviin valintasi mukaan joko hotelliympäristöön, ohjelmapalveluihin tai matka-asiantuntijan tehtäviin matkailualan myynnin tehtävissä. 

Careeria tarjoaa monipuolisen valikoiman matkailualan koulutuksia, joista henkilökohtaistamme juuri sinulle sopivan koulutuspolun. 

Voit opiskella kokonaisen tutkinnon tai vaihtoehtoisesti tutkinnonosan tai –osia kehittääksesi tai päivittääksesi osaamistasi. 

Kenelle?

 Tämä ala tarjoaa kokemuksia, elämyksiä, mahdollisuuksia vaikuttaa tunteisiin sekä palvella asiakkaita yksilöllisesti erilaisilla palvelukokonaisuuksilla. Matkailualan työ sopii sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja haluat luoda matkailijoille upeita elämyksiä kerta toisensa jälkeen. Nautit haastavistakin tilanteista ja heittäydyt ilolla uusiin haasteisiin. Erilaiset kielet ja kulttuurit saavat sinut syttymään ja innostut uuden oppimisesta. 

Matkailualan perustutkintoa voit opiskella lähiopintoina Porvoon kampuksella tai monimuotokoulutuksena Vantaalla. 

Monimuotokoulutus Vantaa, jatkuva haku

Joustava monimuotokoulutus sopii sinulle, jos omaat hyvät tietotekniset taidot ja osaat pitää kiinni annetuista aikatauluista. Olet itseohjautuva ja omaat jo sujuvan kielitaidon niin suomen kuin englannin kielen osalta, ja ruotsin kielen perusteet ovat myös niin ikään hallussa. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi alanvaihtajille. 

Monimuotokoulutus koostuu lähi- ja verkko-opinnoista sekä pitkistä työpaikalla tapahtuvista osaamisen hankkimisen jaksosta/ jaksoista. 

Lähiopinnot Porvoo, yhteishaku sekä jatkuva haku

Matkailualan perusopinnot opiskellaan Porvoossa Pomo-talossa lähiopintoina sekä vaihtelevissa oppimisympäristöissä Porvoon kampuksen lähiseudulla, Porvoon vetovoimaisia kohteita hyödyntäen. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso/jaksot. 

Matkailualalla on paljon mahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä! 

Esimerkiksi majoituspalvelujen osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä.

Matkapalvelujen myynnin osaamisalan suorittanut matka-asiantuntija työskentelee valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa.

Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa.

Käytännön toteutus

Jokaiselle perustutkintoa opiskelevalle laaditaan opintojen alussa oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa suunnitellaan tarpeita vastaava koulutuspolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan uuden osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat, sekä ohjauksen ja tuen toimet.  

Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Alan työtehtävät edellyttävät yleensä myös englannin kielen taitoa. 

Koulutuksessa ei varsinaisesti käytetä oppikirjoja, vaan pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta verkkomateriaalista. Tutkinnon eri osia suoritetaan koulutuksen edetessä. Osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. 

Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen.

Koulutusmuotona  tutkinnoissa on sekä koulutussopimus että oppisopimus. Kaikkiin tutkintoihimme kuuluu osaamisen hankkimista aidoissa työtehtävissä. 

Monimuotokoulutus Vantaa 

Opintoihin sisältyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti verkko-opintoja, lähipäiviä ja työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Suoritat tutkinnon näyttäen osaamisesi aidoissa työelämän tilanteissa. Opintojen sisältö ja aikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti jo olemassa oleva osaaminen huomioiden. Lähipäiviä tai aikatauluun sidottuja verkko-opintoja on noin 1–2/vk.  

Verkko-opinnot mahdollistavat joustavat opinnot, muutamia opintojaksoja lukuun ottamatta opinnot suoritetaan verkossa. Hyödynnämme verkko-oppimisympäristöä ja videoyhteyksiä, jonka avulla pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden opiskelijoiden kanssa.  

Kysy mahdollisuutta opiskeluun myös toiselta paikkakunnalta! 

Koulutuksen kesto

Matkailualan koulutus kestää yleensä noin vuoden ja 8 kk. Koulutus on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Lähiopinnot Porvoo, yhteishaku sekä jatkuva haku 

Matkailualan perusopinnot opiskellaan Porvoossa Pomo-talossa lähiopintoina sekä vaihtelevissa oppimisympäristöissä Porvoon campuksen lähiseudulla Porvoon vetovoimaisia kohteita hyödyntäen.

Opinnoissa käytetään myös verkko-oppimisympäristöä ja niihin kuuluu työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso/jaksot.  

Koulutuksen kesto

Porvoon toteutuksessa koulutuksen kesto vaihtelee 2–3 vuoden välillä. Koulutus on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Tutkinto

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: 

 • majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
 • matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija)
 • matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa, matkailualan asiakaspalvelu (30 osaamispistettä), yksi osaamisalan pakollinen tutkinnon osa (40 osaamispistettä) ja valinnaisia tutkinnon osia 75 osaamispistettä.

 

Pakollinen tutkinnon osa:
 • Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp
Majoituspalvelujen osaamisala:
 • Hotellin vastaanottopalvelut, 40 osp
Matkailupalvelujen osaamisala:
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp
Matkapalvelujen myynnin osaamisala:
 • Matkapalvelujen myynti, 40 osp

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Kokouspalvelut, 15 osp
 • Majoituspalvelut, 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut, 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
 • Opastuspalvelut, 25 osp
 • Rakennelmien valmistus ja kunnossapito, 15 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

 

 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) 

 

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hakeminen

Päiväkoulutus/monimuotokoulutus – Porvoo

Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä, sekä hyvää suomen kielen osaamista. 

Hae koulutukseen

Monimuotokoulutus – Vantaa

Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä, sekä hyvää suomen kielen osaamista. 

Seuraavat aloitukset Vantaalla:

 • 31.01.2022
 • 28.02.2022
 • 11.04.2022
 • 16.05.2022
 • 13.06.2022
 • 29.08.2022
 • 19.09.2022
 • 24.10.2022
 • 28.11.2022

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Hakijapalvelut

hakutoimisto@careeria.fi

Laura Viitanen

0404809685

Laura.Viitanen@careeria.fi

Riina Mustakallio

0405262136

Riina.Mustakallio@careeria.fi

Jatko-opinnot

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Luonteva jatko-opintoväylä matkailualan perustutkinnon suorittaneelle on esimerkiksi matkailupalvelujen ammattitutkinto, opastuspalvelujen ammattitutkinto, majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto tai tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. 

Ammattikorkeakoulussa voit opiskella esimerkiksi restonomiksi tai tradenomiksi.  

Yliopistossa voit opiskella esimerkiksi yhteiskuntatieteiden alalla matkailun tutkimusta tai vaihtoehtoisesti vaikkapa matkailun liiketoimintaa.

Careerian tutkinto-opiskelijana voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiasi.    

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Kouluttaudu matkailualan ammattilaiseksi työelämässä!

Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Voit rakentaa juuri omannäköisesi opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
 2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
 3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
 4. Meillä pääset tekemään ja valmistut tulevaisuuden tekijäksi.
 5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.