Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja, nuorille - 11.8.2022 - Porvoo

11.8.2022 - 30.5.2025
Jatkuva haku.
Porvoo, Perämiehentie 6
Ei opiskelumaksua.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako tekniikka ja teollisuus? Kouluttaudu prosessinhoitajaksi alalle, joka työllistää tulevaisuudessakin!

Innostaako monipuoliset oppimisympäristöt nykyaikaisten opetusteknologioiden kera? Jos vastasit kyllä, on prosessinhoitajan koulutus juuri sinua varten!

Prosessiteollisuus on Suomen vientialojen ykkönen ja toiseksi suurin teollisuuden ala. Ala on monipuolinen, sillä tuotantoa on aina öljynjalostuksesta biopolttoaineisiin, lääkkeistä lannoitteisiin ja muovituotteista paperi- sekä puunjalostuskemikaalien valmistukseen.

Prosessinhoitajan työtehtävät vaihtelevat kevyestä ohjaamotyöskentelystä fyysistä kuntoa vaativiin kenttäoperaattorin tehtäviin. Työ on haastavaa ja edellyttää jatkuvan oppimisen asennetta sekä vuorovaikutteisia tiimityöskentelytaitoja. Alalle ominaisesti työyhteisöt ovat myös hyviä!

Kenelle?

Koulutukseen otetaan kemianteollisuuteen soveltuvia henkilöitä, joilla ei ole terveydellisiä esteitä. Tutkinnon suorituksen edellytyksenä on jakso prosessinhoitajan tehtävissä aidossa työympäristössä. Suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä.

Careerialla tutkintosi suorittamista ovat ohjaamassa kokeneet alan ammattilaiset. Tule meille prosessialan koulutukseen opiskelemaan itsellesi unelmiesi ammatti.

Käytännön toteutus​

Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopiskelusta prosessiteknisessä oppimisympäristössä ja työpaikalla oppimisesta. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana työelämäjakso, jonka kesto on noin 3 kuukautta.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Keskimääräinen kesto on 2 – 3 vuotta.

Tarvittaessa sinut ohjataan suorittamaan osatutkinto ja suoritettavat tutkinnon osat sovitaan kanssasi. 

Tutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon kemianteollisuuden osaamisala ja valmistua prosessinhoitajaksi.

Laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyy prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat:

 

 • Tuotantoprosessin käynnissäpito (25 osp)
 • Kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta (40 osp)
 • Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen (40 osp)
 • Tuotantoprosessissa toimiminen (20 osp)
 • sekä yksi valinnainen tutkinnon osa (20 osp)

 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. HOKS:ssa voidaan huomioida tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 – 15 osp) tai ammatillisia opintoja tukevia korkeakouluopintoja (5 – 15 osp).

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat (35 osp):

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Tutkinnon perusteet löytyvät tarkemmin  ePerusteista.

Hae koulutukseen

Prosessinhoitaja, nuorille

Koulutukseen on jatkuva haku.

Hakemuksen perusteella osa hakijoista kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostina. Haastattelussa tehdään lopullinen valinta alalle soveltuvuuden, motivaation sekä aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä menestymisen arvioinnin perusteella.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten esim. alan vaatimaa terveyttä ja toimintakykyä ja riittävää suomen kielen taitoa.

 

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Mikko Kotiranta

Opettaja

040 639 0564

mikko.kotiranta@careeria.fi


Puhtaus, kiinteistö ja prosessi

Perämiehentie 6, Porvoo

Tero Salo

Opettaja

040 036 0519

Tero.Salo@careeria.fi


Puhtaus, kiinteistö ja prosessi

Perämiehentie 6, Porvoo

Sirpa Harju

Opinto-ohjaaja

040 537 5232

Sirpa.Harju@careeria.fi


Tuki ja ohjaus

Perämiehentie 6, Porvoo

Paranna mahdollisuuksiasi jatko-opintoihin

Kaksoistutkinto

Careeriassa voit suorittaa lukio-opintoja ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä. Yhdistäessäsi lukio-opinnot ammatilliseen koulutukseen parannat jatko-opiskelumahdollisuuksiasi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Jos haluat suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisen koulutuksen lisäksi, sinun on opiskeltava vähintään viisi lukion ainetta. Halutessasi voit myös suorittaa koko lukion oppimäärän.

Lukio-opinnot limittyvät ammatillisten opintojen kanssa. Voit korvata yhteisten aineiden opintoja lukion vastaavilla aineilla.

Katso video kahden tutkinnon suorittamisesta yhdistelmäopintoina.

Lisätietoja

opinto-ohjaajat@careeria.fi

Ammattikorkeakoulujen väyläopinnot

Väyläopinnot ovat ammattikorkeakoulujen toisen asteen opiskelijoille suuntaamia opintoja. Ne tarjoavat ammattiin opiskeleville mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Väyläopinnot sujuvoittavat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja nopeuttavat työelämään johtavaa opintopolkua.

Careerian opiskelijat voivat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiaan. Suunnitelma ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämisestä ammattiopintoihin laaditaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Careerian yhteistyökumppaneita väyläopinnoissa ovat HAMK, Haaga-Helia ja Laurea.

Tutustu väyläopintoihin

Jatko-opinnot ammatillisen tutkinnon jälkeen

Opiskelun ei tarvitse päättyä Careeriaan. Ammatillisen tutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun, korkeakouluun tai yliopistoon samalle tai toiselle alalle.

Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammattikorkeakouluissa valintaan voivat vaikuttaa todistusarvosanat, valintakoe, työkokemus ja muut ammattikorkeakoulun päättämät asiat, esimerkiksi aiemmat opinnot. Jokaisella koulutuksella on omat ammattikorkeakoulun määrittelemät valintaperusteet, joiden pohjalta opiskelijat valitaan.

Yliopistoihin valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Yliopisto päättää valintaperusteista, ja ne voivat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain.

Careerian jatko-opinto-oppaasta saat tarkempia tietoja hakeutumisesta.

Lataa jatko-opinto-opas.

Katso Careerian infotallenne jatko-opinnoista.


Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Voit rakentaa juuri itsesi näköisen opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
 2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
 3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
 4. Meillä pääset tekemään ja valmistut tulevaisuuden tekijäksi.
 5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.

Toimipisteet