Kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto kokki

Kokki on luovan alan käsityöläinen. Hyvä makuaisti ja luontainen taiteellinen silmä, ymmärrys väreihin ja muotoihin ovat hyvän kokin ominaisuuksia. Kokeilta vaaditaan ruuanlaiton lisäksi taiteellista silmää, siivous- ja hygieniataitoja, raaka-aineiden esivalmistelua-, suunnittelu-, sekä innovointitaitoa. Kokit työllistyvät hyvin, heistä on jopa pulaa.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto antaa sinulle kokin perusammattitaidon. Careeriassa opiskeleminen maistuu hyvältä ja tarjoaa eväitä elämään! Opiskelijoidemme ruokaohjeita eri kulttuureista on koottu nettikeittokirjaan. Tutustu keittokirjan ohjeisiin sekä tarinoihin, jotka kertovat mm.Careerian catering-alan opiskelusta. http://keittokirja.edupoli.fi/
Kenelle?

Oletko kiinnostunut ruoanvalmistuksesta suurtaloudessa tai ravintolassa? Kiinnostaako sinua työskentely asiakkaiden parissa tarjoillen maittavaa ja kauniisti esille laitettua ruokaa? Haluatko osata valmistaa erilaisia erityisruokavalioita? Jos vastasit kyllä, hae tähän koulutukseen


Koulutuksen sisältö

Ravintola- ja catering-alan koulutus on tutkintoon valmistava koulutus. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Hyödynnämme opinnoissa Careerian keittokirjaa, joka sisältää ruokareseptejä eri kulttuureista. Kirjan ruokareseptit ja tarinat ovat syntyneet Careerian opiskelijoiden ja opettajien yhteistyöllä. Reseptien valmistaminen ja niiden järjestely keittokirjaan on käytännönläheinen toiminnallinen oppimismalli. Opinnoissa opit suunnittelemaan uusia reseptejä, joista osan voimme julkaista keittokirjassamme.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa, joista ruokapalvelun osaamisala on toinen. Ruokapalvelun osaamisalalta valmistuu kokkeja.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta (20 osp), osaamisalalle pakollisista (65 osp), valinnaisista (60 osp) ja yleisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Ravitsemispalveluissa toimiminen
  • Lounasruokien valmistus
  • Annosruokien valmistus

Lisäksi valitaan Valinnaisia tutkinnon osia. Katso lisää eperusteista.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221360/reformi/rakenne

Perustutkintoihin kuuluvat yleiset tutkinnon osat, joita ovat

-Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

-Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

-Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Koulutus on työelämäpainotteinen. Koulutus on päätoimista ja päivittäinen koulutusaika on pääsääntöisesti 09.00 - 15.00. Lähiopetus tapahtuu POMO-talossa osoitteessa Aleksanterinkatu 20. Työssäoppimisen ajat sovitaan työssäoppimispaikan kanssa koulutuksen aikana. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Kesäloma on 1. - 26.7.2019.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) jossa huomioidaan opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus.

Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.


Koulutukseen hakeminen

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten esim. alan vaatimaa terveyttä ja toimintakykyä. Opetuskieli on suomi, joten suomen kielen taidon tulee olla riittävä.

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päätyttyä ensisijaisesti sähköpostitse.

Koulutuksen tiedot

08.04.2019 - 27.11.2020

Viimeinen hakupäivä 19.03.2019

Porvoo Aleksanterinkatu 20

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen