Vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Puuttuuko sinulta työllistymistäsi edistävä osaamisala? Tule suorittamaan opintosi loppuun tai opiskele uusi osaamisala. Suoritettuasi näytöt voit työskennellä mm. vammaisten ryhmäkodeissa, kuntoutuspalveluissa, erityiskouluissa sekä päivä- ja työtoiminnassa.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, jos olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja mutta haluat vaihtaa osaamisalaa ja oppia uutta.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on työpaikka. Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa:

Osallisuuden edistäminen vammaistyössä:

 • asiakkaan voimavarat, tuen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet
 • ele- ja olemuskieli vuorovaikutustilanteissa
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot ja asiakkaan ohjaaminen
 • kommunikoinnin apuvälineet ja teknologia vuorovaikutuksen tukena
 • tulkkauspalvelun tarpeen arviointi ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön
 • asiakkaan vaikutusmahdollisuudet oman elämänsä asioissa
 • rajoitustoimenpiteet
 • asiakkaan osallisuuden edistäminen hyödyntäen luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • liikkuminen sekä aisti-, taide- ja kulttuurikokemukset toimintakykyä edistävinä menetelminä
 • asiakkaan rohkaiseminen kokeilemaan uusia asioita
 • asiakkaan ohjaaminen yhteiskuntaan osallistumisessa, aktiivisessa kansalaisuudessa ja omien oikeuksien toteuttamisessa

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä:

 • moniammatillinen verkostotyö
 • asiakassuunnitelma, raportointi ja kirjaaminen
 • asiakkaan lähiverkostossa toimiminen
 • eri-ikäisten ohjaaminen ja tukeminen yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä
 • apuvälineet ja niiden huolto
 • lääkehoito, aseptinen ja ergonominen työskentely
 • asiakkaan terveydentila, ravitsemus ja nestetasapaino
 • hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa ohjaaminen
 • seksuaali- ja lisääntymisterveys, parisuhdeasiat ja seksuaalinen moninaisuus
 • mielenhyvinvointi, mielenterveyden riskit ja päihteidenkäyttö

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan työvaltaisena päiväkoulutuksena. Lähipäiviä on 1-3 viikossa klo 9.00-15.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Lähihoitajaopiskelijoitamme on ollut vaihdossa esim. Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan puhelimitse hakemusten perusteella, jossa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Koulutuksen tiedot

05.08.2019 - 31.03.2020

Viimeinen hakupäivä 05.08.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen