Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan veto- ja pitovoimaratkaisujen pohtimista yhdessä Careerian työelämäfoorumissa

22.11.2023

Hymyilevä keltapuseroinen nainen pitää käsissään punaista sydäntä.

Haasteina alan työvoimatarpeen täyttäminen ja vetovoiman lisääminen

Careerian Hevosenkengänkadun toimipisteessä kokoontui torstaina 9.11.2023 ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan yhteinen Porvoon alueen työelämäfoorumi. Työelämäfoorumiin osallistui Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta eri toimialojen edustajia, edustaja Uudenmaan TE-toimistosta, Laureasta sekä Careerian omaa henkilökuntaa, yhteensä 11 osallistujaa. Valitettavasti kasvatusalan edustajia ei paikalle päässyt.

Työelämäfoorumin teemana oli alan tulevaisuus ja osaamistarpeet. Tavoitteena oli pohtia ja selvittää miten tulevaisuudessakin alalla on osaavia tekijöitä. Alojen haastavia tekijöitä ovat rakenteelliset uudistukset, väestörakenteen muutokset, henkilöstön riittävyys, alalle hakeutuvien määrän lasku, digitalisaatio ja ympäristövaatimukset.

Väestö vanhenee Itä-Uudellamaallakin. Vuonna 2040 on yli 65-vuotiaita 30 000. Onneksi työikäisten määrä (15–64-vuotiaat) pysyy n. 60 000 tienoilla 2023–2040, tilastokeskuksen ennusteen mukaan.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakijoiden määrä on laskenut. Vuonna 2019 aloituspaikkoja oli 120, hakijoita 60 ja paikan otti vastaan 48 hakijaa. Vastaavat määrät vuonna 2023 olivat: aloituspaikkoja 38, hakijoita 36 ja paikan vastaanottaneita oli 27.

Työelämäfoorumiin osallistujilla oli pähkäiltävää, mitä avuksi työvoiman tarpeen täyttämiseksi ja alan vetovoiman lisäämiseksi.

Mikä avuksi veto- ja pitovoimaan tutkimustiedon perusteella?

Aloilla työskentelevät kokevat työnsä tärkeäksi, merkitykselliseksi ja tuntevat iloa ja onnistumista työssään, mutta ala ei ole vetovoimainen. Vetovoimatekijöinä pidetään työn vaativuutta vastaavaa palkkaa, riittäviä henkilöstöresursseja sekä mahdollisuutta kehittää ammattitaitoa (Coco 2019, Coco &Roos 2020), lisäksi työn arvostusta, joustavia toimintatapoja ja työnkuvan optimointia osallistavaa kehittämistä avuksi työvoiman tarpeen täyttämiseksi (Roos ym. 2020).

Työelämäfoorumin osallistujat keskustelivat vilkkaasti ja toivat esille työelämän näkemyksiä siitä, millä saadaan veto- ja pitovoimaa alalle. Ryhmätöissä pohdittiin alojen tilannetta nyt ja tulevaisuudessa. Yhdessä löysimme monta yhteistyön kohtaa ja muotoa, joissa Careerian sosiaali- ja terveysala voi tehdä yhteistyötä alan työelämän kanssa. Keskustelusta nousivat esiin tutkinnonosia pienemmät koulutuskokonaisuudet, osatutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittamiset, oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet, markkinaehtoinen koulutus ja työpaikkaohjaajakoulutukset sote-alalle. Myös työelämään tutustumisia pidettiin tärkeinä. Työelämä tulee oppilaitokseen mielellään esittelemään toimialojaan.

Ryhmätyön koonnista muutama nosto: Opiskelijan sitouttamista työelämässä oppimisen (TEO) jaksolla ja ohjausosaamista pidettiin tärkeänä, samoin perustaitojen hallintaa, digitalisaation hallintaa alan näkökulmasta, valmentavaa johtamista, julkisuuskuvaa ja työyhteisön joustavuutta.

Yhteistä ratkaisujen pohdintaa myös jatkossa

Kaksituntinen meni hujauksessa ja yhteisesti olimme sitä mieltä, että tällaiset tapaamiset ovat jatkossakin hyvin tarpeellisia. Kävimme monta hyvää keskustelua vielä herkullisen salaattilounaan yhteydessä, jonka meille olivat valmistaneet ja esille laittaneet Careerian kokkiluokan opiskelijat.

Seuraavan kerran kokoonnumme viimeistään alkusyksystä 2024.

Kiitos kaikille osallistujille onnistuneesta työelämäfoorumista. Erityiskiitos työelämäfoorumityöryhmälle: Anna Laine, Eeva-Liisa Kaariniemi ja Anna Pelttari sekä sparraaja Satu Tenhovirta.

Kaksi paperia, joissa on kiinnitettynä keltaisia lappuja.

Kuvassa ryhmätyön koontia.

Merja Parviainen
Koulutuspäällikkö
Hyvinvointi ja kasvatus, Careeria