Turvallinen koulu

Turvallinen koulu - keinoja uhkaavien tilanteiden hallintaan

Nuoria opiskelijoita istumassa penkillä ja lattialla.
Turvallinen koulu - keinoja uhkaavien tilanteiden hallintaan - Yrityskohtainen koulutus

Yrityskohtainen koulutus
Pyydä tarjous koulutuksesta lähettämällä viesti osoitteeseen paivi.makkonen@careeria.fi.

Lisätietoja

Kaipaako henkilöstösi keinoja uhkaavien tilanteiden hallintaan?

Tiedetäänkö teillä, miten lainsäädäntö ohjaa toimintaa käytännön kurinpidollisissa tilanteissa?

Tällä koulutuksella voimme vahvistaa juuri teidän henkilöstönne tarvitsemaa osaamista.

Tämä koulutus tarjoaa:

 • ratkaisukeskeisiä ohjausmenetelmiä haastavissa tilanteissa toimimiseen
 • tietoa toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä
 • runsaasti käytännön harjoituksia ja keskustelua

Tarjoamme valmennusta erilaisten haastavien tilanteiden ennakointiin, hallintaan ja jälkihoitoon niin, että lainsäädännölliset vastuut otetaan huomioon. Tavoitteena on, että toiminta on suunniteltua, turvallista, oppilasta kunnioittavaa, tehokasta ja kestää arvostelun.

“Usein kysymys on ammattilaisten näkökulmien laajentamisesta saattamalla ajattelu oikeaan kontekstiin joko kontekstia tai ajattelua muuttamalla.”

Koulutuksessa käsiteltäviä sisältöjä

 • Miten lainsäädäntö ohjaa toimintaa kurinpidollisissa tilanteissa  
 • Rikos-, lastensuojelu- ja pakkokeinolakiin perustuvat oikeudet sekä velvollisuudet 
 • Opettajien oikeudet ja velvollisuudet työsuojelulainsäädännön näkökulmasta 
 • Ennaltaehkäisy ja riskienhallinta 
 • Vuorovaikutuksen tehostaminen eri ikäryhmien kanssa 
 • Työskentelytilan turvallistaminen 
 • Turvallinen kiinnipitäminen 
 • Puhumalla rauhoittaminen 
 • Nopean uhka-arvion tekeminen 
 • Yksilökohtainen toiminnan ennakointi ja siihen vaikuttaminen 
 • Jälkipuinti väkivalta tai uhkatilanteen jälkeen 
 • Käytännön harjoitteita 

Koulutuksen tarkemmista sisällöistä ja painopisteistä voidaan sopia tilaajan kanssa koulutuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Kouluttaja Arttu Vallenius

Arttu Vallenius on koulutukseltaan turvallisuusalan opettaja ja hänellä on omakohtaista kokemusta koulun arjessa esiin tulevista tilanteista. Arttu on toiminut koulupoliisina Keski-Uudenmaan alueella.

Artulla on runsaasti kokemusta oppilaitosten henkilökunnan valmentamisesta turvallisten työtapojen soveltamiseen oppilaiden ja huoltajien kohtaamisessa, työtehtäviin liittyvien riskien tunnistamisessa ja väkivallan uhan ennakoimisessa ja torjunnassa.

Arttu on järjestänyt väkivallan uhan torjuntaan liittyvää koulutusta mm. Turun, Helsingin, Lohjan ja Porvoon kaupunkien työntekijöille.  Muita asiakkaita ovat olleet mm. Aalto-yliopisto ja Speakersforum.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää kaksi puolen päivän koulutusta (3,5 h verkko + 3,5 h lähitapaaminen) tai yhden kokonaisen päivän (7 h) koulun omissa tai Careerian tiloissa.

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisin ja osallistavin menetelmin.

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Pyydä tarjous koulutuksesta lähettämällä viesti osoitteeseen paivi.makkonen@careeria.fi

Arttu Vallenius

Opettaja

040 706 9556

arttu.vallenius@careeria.fi


Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki