Työnohjaajakoulutus (60 op), STOry:n koulutussuositusten mukainen

Työnohjaajakoulutus - Aloitus: 17.9.2024

Viimeinen hakupäivä:
11.8.2024
Koulutus alkaa: 17.9.2024 Koulutus päättyy: 1.10.2026
3800€

Hae koulutukseen Lisätietoja

Tule suorittamaan työnohjaajan pätevyys!

Työnohjaajakoulutus on pedagogisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi, joka tarjoaa opiskelijalle tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia työyhteisöjen asiakastyön henkilöstön ja johdon yksilö- ja ryhmätyönohjaajana. Koulutuksen viitekehys on integratiivinen ja holistinen.

Koulutus toteutuu syksy 2024 – syksy 2026 monimuotoisena työnohjauksen teoreettisena ja käytännöllisenä sekä kontaktiopetuksena oppilaitoksessa ja verkossa, itsenäisenä opiskeluna, reflektointina vertaisryhmän kanssa, yksilö- ja ryhmä harjoitteluna työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä lopputyön tekemisenä. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry koulutussuosituksen mukainen ja mahdollistaa yhdistyksen jäsenyyden ja STOry – nimikkeen käyttöoikeuden hakemisen.

Kenelle?

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta, kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista. Opintopisteisiin ei lasketa hyväksi aiempia opintoja eikä työnohjausta lähellä olevien menetelmien opintoja. Opiskelijan henkilökohtainen soveltuvuus opiskeluun ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutukseen valitaan 24 osallistujaa.

 

Käytännön toteutus

Koulutuksen laajuus on 1620 tuntia (60 opintopistettä) ja kokonaiskesto runsaat kaksi (2) vuotta.

  • Lähiopetus 26 kontaktipäivää ja 208 tuntia (à 45min) oppilaitoksen tiloissa vastuukoulittajien ja eri aiheiden asiantuntijoiden suorittamana, osittain myös verkkoympäristössä.
  • Koulutustyönohjaus (KOTO) erillisinä 54 tuntia (à 45min) kontaktipäivien yhteydessä kokeneiden ammattityönohjaajaien toteuttamana.
  • Työnohjausharjoittelu 80 tuntia (à 45 min) koko koulutuksen aikana lähiopetuspäivien välijaksoilla, opiskelijoiden itsensä hankkimien henkilöiden/ryhmien kanssa, sisältäen sekä yksilö- että ryhmän työnohjausharjoittelua sekä työskentelyä hallinnon ja johtajahenkilöstön kanssa.
  • Kirjallisuuteen tutustuminen sisältää vähintään 2000 sivua perehtymistä työnohjausta ja sen lähialoja käsittelevään kirjallisuuteen ja muihin tiedonlähteisiin, joiden soveltamista työnohjauksen käytäntöihin tutkitaan ja reflektoidaan mm. muodostettavissa opiskelijoiden vertaisryhmissä ja ryhmäkeskusteluissa sekä muilla oppimista edistävillä tavoilla.
  • Lopputyö on opiskelijan pohdinnan ja/tai toiminnan havainnoiden tuotoksena syntyvä, vähintään 10 sivun mittaisen kirjallisen osuuden sisältämä, koulutuksen lopputyö. Lopputyö tutkii työnohjauksen teorian ja käytännön yhdistämistä sekä opiskelijan oman työnohjauksen käyttöteorian ja toiminnan hahmottumista.

Koulutusprosessin tukena on suljettu verkko-opiskeluympäristö (Moodle) ja osa lähiopetuksesta ja koulutustyönohjauksista voidaan toteuttaa verkkoympäristössä (Teams).

 

Kesto

Kesto

Koulutuksen laajuus on 1620 tuntia (60 opintopistettä) ja kokonaiskesto runsaat kaksi (2) vuotta.

Lähipäivät

Tarkentuvat myöhemmin.

 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3800 €.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on ryhmän yhteinen opiskelu- ja oppimisprosessi, joka edellyttää sitoutumista. Prosessissa on keskeistä opiskelijoiden oman kehittyvän työnohjaajuuden, kokemuksellisuuden ja käyttöteorian arvioiva reflektointi.

Koulutuksen käytyään opiskelijalla edellytetään olevan hallussaan koulutusprosessin tarjoamat sisältöalueet, tiedot, taidot ja asenne toimia ammatillisena työnohjaajana työelämässä

  • tietoisena omasta roolistaan ja käyttöteoriastaan sekä eettistä herkkyyttä osoittaen,
  • hahmottaen monitasoisesti kontekstit, joihin työnohjaus asettuu,
  • osaten luoda suotuisan ilmapiirin, tilan ja rakenteet dialogiselle työskentelylle,
  • ymmärtäen työnohjauksellisesta positiosta käsin mm. ihmisen toimijuuden, osallisuuden, vuorovaikutuksellisuuden ja työelämän sekä yhteiskunnan ehdot,
  • osaten kuljettaa työnohjausprosesseja kokonaisuuksina ja yksittäisinä ohjauskertoina.

Kouluttajat                                                                                                                                        Koulutusvastaavana toimii KM perhepsykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Jukka Pyhäjoki sekä lähiopetuspäivissä koulutuksen orientaatiosisältöihin kytkettyinä asiantuntijakouluttajina STOry-työnohjaajat, Nina Patanen FM, työnohjaaja (STOry),  kouluttaja, LL, psykoterapeutti Pekka Aarnisalo, kouluttaja, mentaalivalmentaja ja organisaatiokouluttaja Matti Alpola, psykoterapeutti kouluttaja VTM Leif Berg, VTM psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Jaana Kauppinen, työnohjaaja ja kouluttaja Ari Terävä, KT, psykologi, Rita Ahvenniemi, kehittämiskoordinaattori, VTT Outi Hietala, työnohjaaja, toiminnallisen ryhmätyön ohjaajana (SMI) sekä yhteiskehittämisen fasilitoijana  sekä palveluohjaaja ja perheterapeutti VTL Sauli Suominen. Työskentelystä oppilaitoksessa vastaa opettaja, työnohjaaja Teija Simonsson.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 1620 tuntia (60 opintopistettä).

Hae koulutukseen

Monimuotokoulutus Porvoo

Hakuaika on 15.2.- 11.8.2024

Pääsykoehaastattelut ovat 21.-22.8.2024 Porvoossa.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Teija Simonsson

Opettaja

044 737 2426

Teija.Simonsson@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo