Webinaarisarja

Yritystoiminnan kehittäminen

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 19.9.23. - Aloitus: 19.9.2023 - Verkkototeutus

klo 14 - 16
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
18.9.2023
Koulutus alkaa: 19.9.2023 Koulutus päättyy: 19.9.2023
Verkkototeutus

Ilmoittaudu
Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen 28.9.23. - Aloitus: 28.9.2023 - Verkkototeutus

klo 14 - 16
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
27.9.2023
Koulutus alkaa: 28.9.2023 Koulutus päättyy: 28.9.2023
Verkkototeutus

Ilmoittaudu

Yritystoiminnan kehittäminen

 1. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 2. Työn organisointi ja johtaminen
 3. Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen
 4. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
 5. Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen

Kenelle?

Yritystoiminnan kehittäminen -webinaarit sopivat yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä jo yrittäjinä toimiville.

Webinaarit ovat suunnattu ensisijaisesti matkailu-, ravintola- ja kulttuurialalla.

Uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluja – hanke tarjoaa webinaarisarjan ja webinaareihin osallistuminen on maksutonta.

1. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen / 23.8.23.

 • Asiakastarpeiden tunnistaminen ja analysointi
 • Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
 • Tuotteen testaaminen ja edelleen kehittäminen

Webinaarissa keskitymme asiakastarpeiden tunnistamiseen ja analysointiin. Webinaari tarjoaa konkreettisia työkaluja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tämä auttaa luomaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kohderyhmäsi tarpeisiin. Webinaarissa pohdimme palvelujen ja tuotteiden kehittämistä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Parhaat tulokset syntyvät monipuolisella yhteistyöllä.

Kouluttaja: Katja Venäläinen (katja.venalainen@careeria.fi; 040 648 7145)

 

 

2. Työn organisointi ja johtaminen / 30.8.23.

 • Itsensä johtaminen
 • Työhyvinvointi
 • Toimintaympäristön muutokset yritys- ja yksilötasolla

Webinaarissa keskitymme itsensä johtamiseen. Webinaari tarjoaa työkaluja oman aikasi hallintaan, priorisointiin ja tavoitteiden asettamiseen. Itsensä johtaminen auttaa saavuttamaan parempia tuloksia ja ylläpitämään tehokasta työskentelytapaa.

Webinaarissa käsittelemme työhyvinvointia. Ymmärrämme, että hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja motivoituneempi. Saat vinkkejä stressinhallintaan, työelämän tasapainon ylläpitämiseen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Työhyvinvointi on tärkeä osa menestyvää organisaatiota.

Webinaarissa tarkastelemme toimintaympäristön muutoksia yritys- ja yksilötasolla. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä muutokset ovat välttämättömiä, ja niiden vaikutus on merkittävä niin organisaatioille kuin yksilöillekin. Miten pystymme sopeutumaan muutoksiin, kehittämään joustavuutta ja hyödyntämään mahdollisuuksia, joita muutokset tarjoavat.

Kouluttaja: Veera Wejberg (veera.wejberg@careeria.fi; 040 746 9561)

3. Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen / 11.9.23.

 • Talouden tunnusluvut yrittäjän apuna
 • Budjetointi aitona työkaluna
 • Tavoitteiden sekä talouden yhteensovittaminen ja jalkauttaminen

Webinaarin tutustumme tunnuslukuihin ja niiden hyödyntämiseen yrittäjän apuna. Miten pystyt tunnistamaan ja analysoimaan tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja, jotka auttavat seuraamaan yrityksesi taloudellista tilaa ja tekemään perusteltuja päätöksiä?

Webinaarissa keskitymme budjetointiin aitona työkaluna. Miten voit hyödyntämään budjetteja liiketoiminnan suunnittelussa ja talouden hallinnassa? Budjetointi auttaa asettamaan tavoitteita, seuraamaan taloudellista suorituskykyä ja tekemään tarvittavia muutoksia ajoissa.

Webinaarissa paneudumme myös tavoitteiden asettamiseen ja talouden yhteensovittamiseen. Miten asetat realistisia taloudellisia tavoitteita ja teet suunnitteleman toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden jalkauttaminen on keskeinen osa menestyksekästä talouden kehittämistä.

Kouluttaja: Katja Venäläinen (katja.venalainen@careeria.fi; 040 648 7145)

4. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen / 19.9.23.

 • Yritystoiminnan analysoinnin menetelmät ja välineet
 • Asiakaslähtöinen kehittäminen
 • Verkostoyhteistyön näkyväksi tekeminen
 • Liiketoiminnan kestävä tulevaisuus ja digitalisaatio

Webinaarin tutustumme yritystoiminnan analysoinnin menetelmiin ja välineisiin. Yritystoiminnan analysointi auttaa tunnistamaan vahvuudet, heikkoudet ja kehityskohteet, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Webinaarissa keskitymme asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Ymmärrämme, että asiakkaat ovat yritystoiminnan keskiössä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille parempia ratkaisuja ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

Webinaarissa tarkastelemme verkostoyhteistyön merkitystä ja sen näkyväksi tekemistä. Verkostot voivat tuoda arvokasta osaamista, resursseja ja mahdollisuuksia yrityksellesi.

Webinaarissa paneudumme myös liiketoiminnan kestävään tulevaisuuteen ja digitalisaatioon. Ymmärrämme, että liiketoiminnan kestävyys ja digitaaliset ratkaisut ovat avainasemassa menestyksekkäässä yritystoiminnassa.

Kouluttaja: Teija Rantanen teija.rantanen@careeria.fi; 040 184 7565)

5. Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen / 28.9.23.

 • Verkkokauppaliiketoiminnan suunnittelu
 • verkkokauppaliiketoiminnan menestystekijöitä ja omat kilpailuedut
 • Verkkokauppa-alustat + perustamisen ja ylläpidon kustannukset
 • Verkkokauppaa koskeva lainsäädäntö
 • Verkkokaupan perustaminen
  • Teknologinen ratkaisu
  • Rakenne ja ostopolut

Webinaarissa keskitymme verkkokauppaliiketoiminnan suunnitteluun. Huomioimme tärkeät tekijät, kuten kohderyhmän, tuotevalikoiman, hinnoittelun ja markkinointistrategian, jotta voit luoda menestyksekkään verkkokaupan.

Webinaarissa tutustumme verkkokauppaliiketoiminnan menestystekijöihin ja kilpailuetuihin. Menestyvän verkkokaupan taustalla on kyky erottua kilpailijoista ja tarjota ainutlaatuista arvoa asiakkaille.

Webinaarissa käsittelemme verkkokauppa-alustoja, perustamisen ja ylläpidon kustannuksia sekä verkkokauppaa koskevaa lainsäädäntöä. Saat yleiskuvan erilaisista verkkokauppa-alustoista ja niiden ominaisuuksista. Lisäksi opit arvioimaan perustamisen ja ylläpidon kustannuksia sekä noudattamaan tärkeitä lainsäädännön vaatimuksia verkkokauppaa harjoittaessasi. Paneudumme verkkokaupan perustamiseen teknologisen ratkaisun näkökulmasta. Miten valitaan sopiva teknologinen alusta ja rakenne verkkokaupalle sekä suunnitellaan toimivat ostopolut. Hyvin suunniteltu teknologinen ratkaisu ja selkeä rakenne auttavat parantamaan verkkokaupan käyttäjäkokemusta ja lisäämään myyntiä.

Kouluttaja: Katja Venäläinen (katja.venalainen@careeria.fi; 040 648 7145)

Ilmoittaudu webinaariin

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen / Teija Rantanen / 19.9.23 klo 14 – 16.

Webinaari / verkkototeutus.

Ilmoittaudu mukaan alla olevan linkin kautta.

Ilmoittaudu

Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen / Katja Venäläinen / 28.9.23 klo 14 – 16.

Webinaari / verkkototeutus.

Ilmoittaudu mukaan alla olevan linkin kautta.

Ilmoittaudu

Kysy lisää

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Katja Venäläinen

Opettaja

040 648 7145

katja.venalainen@careeria.fi


Matkailu ja ruoka

Virnatie 5, Vantaa