Lukuvuoden työajat/Arbetsdagar för läsåret/Academic Year

Lukuvuoden 2020–2021 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2020–2021/Academic Year 2020–2021

Aloittavat opiskelijat/Nya studerande/Students starting their studies 6.8.2020
Valmistujaiset/Avslutningsfest/Graduation party 28.8.2020 klo 14.00–15.00 Porvoo, Helsinki
Syystauko/Höstuppehåll/Autumn break 12.–16.10.2020 
Virtuaalivalmistujaiset/Virtuell avslutningsfest/Virtual Graduation party 18.12.2020 klo 10.00–10.45
Joulutauko/Juluppehåll/Christmas break 21.12.2020–6.1.2021
Talvitauko/Vinteruppehåll/Winter break 22.–26.2.2021
Valmistujaiset/Avslutningsfest/Graduation party 4.6.2021

Lukuvuosi 1.8.2020–31.7.2021. Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös lomaviikkojen aikana henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti.

Careerian vuosikertomus: Careeria Story 2019–2020

KELA/FPA

Saitko opiskelupaikan? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea
Lisää tietoa: https://www.kela.fi/opiskelijat

Har du fått en studieplats? Ansök om studiestöd och bostadsbidrag i tid
Mera information: https://www.kela.fi/web/sv/studerande

Were you granted a place of study? Remember to apply for student financial aid and housing allowance
More information: https://www.kela.fi/web/en/students