Terveystalo Rela-hierojien ja Careerian yhteistyössä opiskelijat saavat kokemusta hierojan ammatista jo opiskeluaikana

18.2.2022

Rela-hierojien mainosikkuna.

Careerian hierojakoulutus on vahvistanut työelämäyhteistyötä aloittamalla yhteistyön Terveystalo Rela-hierojat kanssa. Malli on Careerian koulutuspäällikkö Päivi Makkosen mukaan erinomainen esimerkki win-win-win-periaatteesta oppilaitoksen ja työelämän yhteistyössä. Se tuo syvyyttä hieronnan ammattitutkinnon toteutukseen, Rela-hierojat saa ammattitaitoista työvoimaa ja opiskelijoiden yrittäjäksi ryhtyminen helpottuu. Haastattelimme yhteistyöstä ja sen eduista Terveystalo Rela-hierojien erikoishieroja Lassi Ylöstä ja yksikönjohtaja Marika Kuuselaa, Careerian opettaja Merja Helistöä ja koulutuksen suorittanutta Néa Seléniä.

Hierojan kädet asiakkaan selässä.

Näytöt voidaan toteuttaa oikeassa työympäristössä ja yrittäjäksi ryhtyminen helpottuu

Careerian opettaja Merja Helistön mukaan hierojien koulutuksessa on ollut valtakunnallisestikin haasteena näyttöjen toteuttaminen oikeassa työympäristössä. Uusi yhteistyömuoto mahdollistaa nyt näytöt Terveystalo Rela-hierojissa oppilaitosnäyttöjen sijaan. Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan toinen toistensa toimintamallien ymmärtäminen on myös opiskelijan opintojen etenemisen laadun tae.
– Opiskelijoiden osaamisen näyttö saman ketjun toimipisteissä varmistaa tasaisen laadun ja opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Lisäksi opiskelijat saavat Rela-hierojilla hyvää ohjausta työelämässä oppimisen jaksollaan, Careerian opettaja Merja Helistö kertoo.
Koulutetut hierojat toimivat pitkälti yrittäjinä, jolloin on hankittava omat laitteet ja aineet, hoidettava markkinointi ja asiakashankinta sekä kaikki muu yritystoimintaan liittyvä yksin.
– Yrittäjäksi ryhtyminen on opiskelijoille nyt helpompaa, kun aloittava yrittäjä saa sekä verkoston että muiden ammattilaisten tuen. Lisäksi opiskelijan on helppo harjoittelujakson ja valmistumisen jälkeen jäädä työskentelemään yrittäjäksi paikkaan, jossa hänellä on jo asiakaskuntaa, Merja Helistö kuvaa yrittäjäksi ryhtymisen helpottumista.

Terveystalo Rela-hierojat panostaa opiskelijoiden ohjaukseen

Terveystalo Rela-hierojilla on toimipisteitä ympäri Suomea. Tällä hetkellä Careerian hieronnan ammattitutkinnon opiskelijoita on Helsingissä Itäkeskuksen, Kannelmäen, Vallilan ja Malmin toimipisteissä sekä Keravalla ja Lahdessa. Opiskelijoille on yhtenäiset ohjeet siitä, mitä odotetaan Rela-hierojilta ja mitä opiskelijoilta.
– Terveystalo Rela-hierojien erikoishieroja Lassi Ylönen on tehnyt mentoreille opiskelijoiden ohjaukseen yhtenäiset toimintaohjeet, Merja Helistö kiittelee.
– Lähdemme opiskelijoiden tarpeista ja pyrimme räätälöityyn opiskelujaksoon. Saamme Careeriasta Merja Helistön kautta hyvin tiedon opiskelijan opintojen vaiheesta yksilöllistä opiskelusuunnitelmaa varten. Tästä lähtökohdasta on ollut helppoa toimia mentorina. Tieto kulkee hyvin ja olemme ajan tasalla opiskelijan opintojen etenemisestä, Lassi Ylönen summaa ohjausta.
– Ja asenne ratkaisee. Opiskelijoilla oli valmiiksi Careeriassa luotu halu oppia. Mentoreiden palaute on ollut positiivista kautta linjan. Kaikki on mennyt niin kuin pitääkin. Kun asenne on oikea, niin sekä opiskelijat että me teemme oman osamme, Lassi Ylönen kiittää kaikkia oikeasta asenteesta.
– Räätälöiminen on erinomainen asia. Opiskelijamme ovat aikuisia alanvaihtajia tai uuteen, ensimmäiseen ammattiinsa tulevia opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen konkretisoituu kunkin opiskelijan yksilöllisten näkökulmien huomioimisena, Terveystalo Rela-hierojat yksikönjohtaja Marika Kuusela jatkaa.

Viherkasvi pöydällä ja taustalla tuoli.

Yhteistyöllä luodaan hyvät edellytykset toimia alalla

Terveystalo Rela-hierojat näkee hedelmällisenä yhteistyön, jossa voidaan yhdessä kehittää opiskelijoiden ammattitaitoa aidossa työympäristössä. Yhden opiskelijaryhmän työssäoppimisjaksot on jo viety läpi ja kokemukset ovat kaikilla osapuolilla positiivisia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hieronnan ammattitutkintoon valmistuva myös jäisi alalle.
– Hierojaksi valmistuu vuosittain noin tuhat opiskelijaa. Paljon pienempi määrä kuitenkin jää oikeasti alalle harjoittamaan ammattia. Yksi yhteistyömme keskeinen tavoite onkin, että opiskelijat jäisivät joko Rela-hierojille tai perustaisivat oman yrityksen. Yrittäjäksi lähteminen voi olla suuri hyppy tuntemattomaan, ja tässä me voimme olla tukena. Puhumme aidosta työllistymismahdollisuudesta. Kun opiskelija toimii motivoituneesti, yrittäjähenkisesti ja osoittautuu hyväksi tiimipelaajaksi, tarjoamme erittäin todennäköisesti hänelle mahdollisuutta toimia meillä hierojayrittäjänä. Ensimmäisestä koulutusryhmästä kuudesta opiskelijasta meille jäi neljä. Tämä on huikea prosentti, Lassi Ylönen hehkuttaa.
– Yksi etu meillä työskentelemisessä on taloudellisten riskien minimoiminen. Hierojia tarvitaan valtakunnallisesti, joten kysyntää osaamiselle on. Haluamme osaltamme olla auttamassa opiskelijoita tämän merkityksellisen työn aloittamisessa, siinä onnistumisessa ja kokemuksen hankkimisessa sekä ansainnan varmistamisessa. Lisäksi koen, että meillä on merkittävä rooli laatuesikuvana. Meillä on työskentely-ympäristö, jossa on oma laatu- ja palautejärjestelmä sekä vastaanottojen auditoinnit. Toivomme myös tämän laatunäkökulman ja vastuullisuuden välittyvän opiskelijoille eteenpäin harjoittelujaksojen aikana toiminnasta kokonaisvaltaisesti, jatkaa Marika Kuusela.

Hierojan ammatti sopii ihmisille, joilla on halu auttaa – hierojille on kysyntää

Halu auttaa ja alan tutkinto ovat peruslähtökohdat hierojana onnistumiseen.
– Auttamisen halu on ehdottomasti ykköskriteeri. Silloin onnistutaan. Lisäksi ala sopii ihmisille, jotka tekevät mielellään töitä käsillä ja pitävät sosiaalisista tilanteista. Se heijastuu asiakkaaseen, joka tällöin myös kokee tilanteen luonnolliseksi, Lassi Ylönen määrittelee kriteerejä hakeutua alalle.
– Meillä on Rela-hierojissa jatkuvasti runsaasti hierojan paikkoja auki. Hyviä hierojia tarvitaan, sillä ihmiset osaavat hakeutua hierontaan sekä arvostavat koulutetun hierojan osaamista ja ammattitaitoa, Marika Kuusela kuvaa hierojien kysyntää.
– Työelämä on koko ajan myös muuttunut vaativammaksi ja mm. lisääntynyt etätyö kasvattaa myös hieronnan tarvetta. Markkinajohtajana meidät on työnantajien kautta löydetty hyvin. On ilo huomata, että työnantajat ottavat vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista, Lassi Ylönen kuvaa työelämän muutosta.
– Työergonomia on olennainen osa työhyvinvointia. Hierojat ovat passiivisen lihashuollon asiantuntijoina tässä avainasemassa. Hierojan työ ei vähene tulevaisuudessakaan, Marika Kuusela korostaa.

Hyvät jatkokouluttautumismahdollisuudet

Hierojan työ on erinomainen väylä alan erilaisiin tehtäviin. Täydennys- ja jatkokouluttautumismahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.
– Koulutetun hierojan tutkinto tuo mukanaan sekä vastuuta että mahdollisuuksia. Kun alalla toimiminen ja arjen tekeminen motivoivat, moni on lähtenyt hankkimaan täydennyskoulutusta ja kouluttautunut esim. fysioterapeutiksi tai muuten lähtenyt syventämään omaa osaamistaan. Tämä on erinomainen väylä terveydenhuollon alalla erilaisiin tehtäviin. Meidän vastuullamme yhdessä on, että koulutus on laadukasta ja tarjolla on uusin tieto, joka antaa hyvät eväät myös eteenpäin, Marika Kuusela korostaa lisäkouluttautumismahdollisuuksia.
– Meillä työnsä aloittavan hierojan on mahdollista hakeutua suorittamaan erikoisammattitutkintoa. Kun Rela-hierojien hieroja on suorittanut yhden tutkinnon osan, esimerkiksi urheilijan lihashuolto-osan, hänestä tulee vuoden kuluessa meillä erikoishierojanimikkeellä toimiva hieroja. Vuoden aikana varmistetaan, että asiakaskuntaa on riittävästi ja osaaminen on onnistuneesti viety käytäntöön. Tällä alalla on rajattomat kehittymismahdollisuudet. Kohderyhmiä on lisäksi yläraajakipupotilaat, alaraajakipupotilaat ja niska-hartiaseutukipupotilaat. Kaikki nämä ovat myös omia erikoisammattitutkinnon osia. Ja tulossa on vielä lisää, Lassi Ylönen kuvaa kehitysputkea.
– Kokonaisvaltainen asiakaspalveluosaaminen on myös avainasemassa. On osattava ottaa asiakas oikealla tavalla huomioon ja kehittää tässäkin pelisilmää, Lassi Ylönen jatkaa.
– Koulutetun hierojan kehittymismahdollisuudet ovat mielenkiintoisia ja niitä on paljon. Näyttäisi siltä, että kysyntää osaajista on sekä nyt että jatkossa. Toivon, että mahdollisimman moni kuulee tästä kouluttautumismahdollisuudesta ja pohtii sitä myös omana uravaihtoehtona. Tämän Terveystalo Rela-hierojien, Careerian ja opiskelijoiden kolmikantayhteistyön tavoite on toteuttaa koulutus laadukkaasti ja rakentaa opintopolku niin, että mahdollisimman monella on siihen mahdollisuus, Marika Kuusela kiteyttää lopuksi.

SM-tason muodostelmaluistelijasta urheiluhierojaksi

Nuori nainen hymyilee lumisen maiseman keskellä.

Néa Selén haki lukion jälkeen Careeriaan suorittamaan hieronnan ammattitutkintoa ja jäi valmistuttuaan töihin Terveystalo Rela-hierojaiin. Myös jatko-opinnot ovat jo työn alla. Kysyimme entiseltä SM-tason muodostelmaluistelijalta hänen kokemuksiaan koulutuksesta ja hierojan ammatin tarjoamista mahdollisuuksista.

Miten päädyit opiskelemaan hieronnan ammattitutkintoa Careeriaan?

Elämäni on ollut aina urheilullista. Lopetin SM-tason muodostelmaluistelun pari vuotta sitten. Jatkoin valmentajana ja nyt valmennan satunnaisesti työn ja opintojen ohessa. Näin Careerian ilmoituksen hieronnan ammattitutkinnosta, johon hain suoraan lukion jälkeen. Olen lukion ohella työskennellyt ravintola- ja hotellialalla ja uskon, että asiakaspalvelukokemuksesta on hyötyä myös tällä alalla. Lisäksi olen luonteeltani sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. Minun on helppoa puhua asiakkaiden kanssa.

Tykästyin opintoihin heti. Ajattelin jo alun perin, että hieronnan ammattitutkinnosta olisi hyötyä jatkoa silmällä pitäen. Valmistuin kesäkuussa 2021. Opiskelu kesti minulla vain 10 kuukautta. Koska tulin suoraan lukiosta, minulla oli opiskelumoodi päällä, joten opinnot sujuivat nopeasti. Yleensä hieronnan ammattitutkinnon opinnot kestävät 10 kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Jatkossa minua kiinnostaa myös fysioterapeutin opinnot.

Minkälaisia kokemuksia sinulla on opiskelusta?

Korona-ajasta johtuen ryhmäni oli ensimmäinen, joka teki hieronnan ammattitutkinnon opintoja verkossa. Se asettaa haasteita alalla, jossa tarvitaan kosketusta. Opiskelu etänä vaati paljon itsekuria, kun piti tehdä asiat yksin kotona. Anatomian opettelu tietokoneen kautta oli vaikeaa. Mutta onnistuimme yhdessä ryhmän kanssa. Pystyimme aloittamaan opinnot lähiopetuksessa eli saimme hyvän alun ja välillä onneksi pääsimme lähiopetukseen ja hieromaan kouluun, mikä oli tosi hyvä asia. Opintorupeama oli kyllä ikimuistoinen, kun teimme hierontoja etänä. Teams oli päällä ja opettajamme Merja Helistö linjan toisessa päässä, kun hieroimme kotona omalla matkapöydällä, jossa oli joku sopiva vapaana oleva hierottava – äiti tai kaveri. Laitoimme vain kameran lähelle ja Merja-ope katsoi ja antoi vinkkejä.

Millaista oli harjoittelujaksolla Rela-hierojissa?

Minulla oli tosi hyvä toimipiste Kannelmäessä, jossa meitä oli lisäkseni viisi muuta työntekijää. Olin ryhmämme ainoa nainen, joten naispuoliselle hierojalle oli paljon kysyntää. Sain asiakkaita laidasta laitaan ja oli hienoa päästä hieromaan käytännössä, koska koronan takia harjoittelua ei ollut voinut toteuttaa niin paljon. Pääsin seuraamaan myös mentorini, Kannelmäen toimipaikanpäällikkö Marcuksen sekä kollegani Tonin toimintaa. Marcus on erikoishieroja ja fysioterapeuttiopiskelija ja Toni on osteopaatti. Sain erinomaisia näkökulmia myös omia fysioterapeutin suunnitelmiani silmällä pitäen ja vinkkejä urheilu- ja erikoishierontaan, kun pääsin seuraamaan näihin aloihin erikoistuneita. Harjoittelujakso oli todella hyvä kokemus. Sain oppia nopeasti paljon asioita. Kun minulla oli asiakkaita monipuolisesti, pääsin käytännössä toteuttamaan oppimaani. Ja tällä alalla opitaan tekemällä.

Onko jokin asia erityisesti jäänyt opiskeluajasta mieleen?

Minulla oli valinnaisena aineena yksilöllisen liikunnan ohjaaminen. Yksi osa opintoja oli parin päivän käynti Kisakalliossa. Urheilimme ja teimme kurssiin liittyviä asioita. Asuimme mökeissä, ja juuri silloin koronatilanteen salliessa saimme olla yhdessä ja pääsimme vihdoin kaikki opiskelijat tutustumaan toisiimme. Tämä valinnainen osa oli itselleni erittäin mieluisa ja suosittelen sitä kaikille.

Millaista opiskelu Careeriassa oli? Mikä oli parasta?

Parasta oli erittäin tsemppaavat opettajat, Merja Helistö ja Juha Oikarainen. He olivat kannustavia ja vaativia hyvällä tavalla. He auttoivat aina ja tsemppasivat. Tulimme läheiseksi ja se helpotti opiskelua. Se, mikä minua opinnoissa yllätti, oli, kuinka paljon hierojien lopulta täytyy tietää eri asioista.

Pystyitkö hyödyntämään aiempaa osaamistase tai työkokemustasi opiskelussa?

Luisteluvalmennus helpotti varsinkin valinnaisaineessa, yksilöllisen liikunnan ohjaamisessa. Sain sillä jaksolla paljon eri näkökulmia. Myös se, että olin itse kokenut monenlaisia vammoja ja loukkaantumisia, helpotti ymmärtämään asiakasta ja samaistumaan hänen tilanteeseensa.

Mihin opiskelu johti? Missä olet nyt?

Puhuimme heti harjoittelun alussa Rela-hierojien Marcuksen kanssa pysyvämmästä yhteistyöstä, ja hän suositteli eteenpäin jäämistäni Relalle. Ja näin tapahtui valmistumiseni jälkeen. Pidin valmistuttuani kesäloman ja aloitin sitten työt Kannelmäen toimipisteessä, jossa toimin edelleen täysipäiväisesti hierojana. Suoritan samalla erikoishierojan ammattitutkintoa eli minulla on työn alla myös alan jatko-opinnot. Nyt juuri meneillään on urheiluhieronta. Kohta on näytöt ja niiden läpäisyn jälkeen olen sitten urheiluhieroja.

Mitkä ovat jatkosuunnitelmasi?

Unelmani myöhemmin olisi olla urheilujoukkueen hieroja ja fysiikkavalmentaja. Minua kiinnostaa käydä myös valmennuskoulutus, jota voi hyödyntää, esim. fysiikkavalmentaja, että voi olla avustamassa koko joukkuetta. Haluan jatkossakin toimia urheilumaailmassa. Vammat ja niiden ennaltaehkäisy kiinnostavat minua.

Kenelle voisit suositella vastaavaa koulutusta? Terveisesi hänelle?

Hierojan ammatti on tosi laaja. On monia eri haaroja, joihin voi erikoistua. Tällä alalla erikoistumisvaihtoehtoina on esimerkiksi urheilu-, klassinen- tai vauvahieronta. Ala edellyttää mielestäni avarakatseisuutta ja kiinnostusta ihmisen hyvinvointiin. Ammatista voi tehdä oman näköisensä erikoistumalla. Mahdollisuuksia on paljon.

Terveisesi Careerialle?

Vaikka korona-aikana opiskelu ei ollut kaikkein helpointa ja se oli opettajille stressaavaa, niin kaikki hoidettiin todella hienosti. Tilanne oli koronan vuoksi hyvin erilainen, mutta kaikesta jäi hyvät ja upeat fiilikset. Tsemppiä kaikille jatkoon!

Lisätietoa Careerian hieronnan ammattitutkinnosta: Hieronnan ammattitutkinto