Asiaa ALFA-verkostosta ja aikuisten perustaidoista

20.4.2022

Juliste, jossa kuvataan aikuisten ihmisten tarvitsemia perustaitoja.

Mitä ovat aikuisten perustaidot? Millaista osaamista nyky-yhteiskunnassa tarvitaan? Muun muassa tällaisia asioita miettii Suomen kansallinen ALFA-verkosto. Suomen ALFA-verkosto on osa aikuisten oppimisen pohjoismaista verkostoa NVL:ää (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordic Network for Adult Learning).

Suomen ALFA-verkostossa on mukana lukutaidon asiantuntijoita eri sektoreilta: on järjestöjen ja yhdistysten, julkisen sektorin sekä oppilaitosten ja oppilaitosverkostojen edustajia. Verkoston tavoitteena on edistää aikuisten lukutaitoasioita Suomessa: tukea lukutaito-opettajien työtä, jakaa tietoa ja kokemuksia sekä edistää verkostoitumista ja keskustelua. Verkosto on järjestänyt mm. virtuaalisia kahvihetkiä, joihin kaikki aikuisten lukutaitoasioista kiinnostuneet voivat osallistua.

Minulla on ollut ilo olla mukana Suomen ALFA-verkoston toiminnassa CareeriaPlussan edustajana noin parin vuoden ajan. Ryhmän yksi viime vuoden tavoitteista oli laatia juliste sellaisista aikuisten perustaidoista, joita tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa elämiseen ja sen osallistuvana jäsenenä toimimiseen. Tavoitteena oli julisteen avulla mm. saada aikaan keskustelua perustaidoista ja herätellä ihmisiä miettimään, miten perustaitojen osaaminen auttaa pääsemään kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan. Lähdimme yhdessä pohtimaan mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä taitoja aikuinen tarvitsee arjessaan Suomessa? Mitkä ylipäätään ovat niin kutsuttuja perustaitoja? Miten näitä taitoja voi kuvata visuaalisesti ja helposti ymmärrettävästi?

Pohdimme näitä kysymyksiä yhdessä, ja aivoriihen lopputuloksena syntyi juliste, jossa on kuvattuna mm. seuraavat asiat: lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen (matematiikka), keskusteleminen, opiskelu, digitaidot, asiointi (sekä kasvokkain että digitaalisesti), kello, pyöräileminen, kartanluku, joukkoliikenteen käyttäminen, kierrätys, säänmukainen pukeutuminen, jne. Kuten listasta huomaa, kaikki perustaidot eivät välttämättä liity lukutaitoon, vaan mukana on muunkinlaisia taitoja. Julisteen on laatinut taiteilija Maria Sann ryhmän ehdotusten perusteella.

Julistetta on tarkoitus jakaa kaikkiin aikuisten lukutaito-opetusta antaviin oppilaitoksiin ja muille asiasta kiinnostuneille. Julisteen avulla opettaja voi mm. keskustella opiskelijoiden kanssa siitä, mitä he jo osaavat, mitä taitoja he tarvitsevat, mitä kurssilla opiskellaan, mitä he haluavat vielä oppia, ja mitkä taidot ovat tärkeitä ja mitkä ehkä vähemmän tärkeitä. Julisteen voi esim. laittaa luokkahuoneen tai oppilaitoksen seinälle, ja sitä voi siis käyttää keskustelunavaajana lukutaitoasioihin. Julistetta voi myös käyttää ihan ”perinteisenä” opetusmateriaalina esim. ”Kerro kuvasta” -tyyppisenä puheharjoituksena, tai siitä voi vaikka kirjoittaa lauseita, kun harjoitellaan kirjallisia taitoja. Julistetta saa vapaasti käyttää oppilaitoksissa opetustarkoituksiin.

Julisteen sähköinen versio on vapaasti ladattavissa osoitteessa: https://nvl.org/Vuxnas-larande/Resurser, (klikkaa ”Plakater”)

Lisätietoa Suomen kansallisesta ALFA-verkostosta ja NVL:stä: https://nvl.org/Om-NVL/Suomeksi

Heidi Hussa
Suomen kielen opettaja ja ALFA-verkoston jäsen
CareeriaPlus