Careeria lähentää yhteistyötään Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskukseen opettajan työelämäjakson avulla

22.8.2023

Kierrätyskeskuksen ilmaishuoneen vaatteita ja kenkiä.

Careeria tekee monipuolista ja laajaa yhteistyötä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen (Kierke) kanssa. Tässä blogitekstissä keskitytään liiketoiminnan perustutkinnon oppisopimusopiskelijoiden, työelämässä osaamisen näyttäjien ja työssäoppijoiden opetuksen sekä ohjaamisen kehittämiseen.

Mies seisoo kierrätysmyymälässä peilin edessä katsoen matkapuhelimeen.

Opettaja Hannu Okkonen Nihtisillan myymälässä valmistautumassa työpäivään.

”Työelämäjakson aikana pääsin katsomaan Kierken Nihtisillan tavaratalon toiminnat. Olin tavaroiden vastaanotossa, hyllyttämässä, tekemässä esillepanoja sekä poistoja, asiakaspalvelussa, ilmaishuoneessa ja tutustuin myös lajitteluun sekä hinnoitteluun.” Näin toteaa työelämäjaksolla käynyt opettaja Hannu Okkonen. Työelämäjakso on kehittänyt ymmärrystä Kierken prosesseista, joka auttaa opiskelijoiden ohjaamisessa sekä työpaikkaohjaajan että opettajan näkökulmasta.

Kierrätyskeskuksen ilmaishuoneen vaatteita ja kenkiä.

Ilmaistavarahuone Nihtisillan tavaratalossa.

Molemmat organisaatiot pystyvät työelämäjakson avulla hyödyntämään toisten osaamisalueita laajemmin. Kierkessä työntekijöiden vaihtuvuus on suuri, joten perehdytys ja työtehtävien koulutus on hyvin suunniteltua. Liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnon osista työyhteisössä toimiminen, asiakaspalvelu ja myynti käydään käytännön työtehtävinä läpi melkein jokaisen kierkeläisen kanssa. ”Juuri perehdytysvaiheessa olevien työntekijöiden sitouttamisen ja oman osaamisen tunnistamisen kannalta meillä kannattaisi olla jo alkuvaiheessa mukana,” sanoo Okkonen ja lisää vielä: ”Ja ne työntekijät, jotka haluavat jatkaa työsuhdetta Kierkessä voisivat silloin jatkaa loppujen tutkinnon osien kanssa. Näin työntekijät saisivat kaupan alan tutkinnon tai sen osia, kun työntekijä siirtyy vapaille markkinoille”.

Yhtenäisten prosessien hiominen vie aina aikaa. Kierken kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitetty koko ajan ja seuraavana etappina on vastata palkkatukimuutoksen tuomiin haasteisiin. Mitä tutkinnon osia kannattaa tehdä niin, että se edesauttaa Kierkeä organisaationa, työntekijää työnhakijana ja ammattiosaajana?

Työelämäjakson suurinta antia oli päästä kokeilemaan eri työtehtäviä, elää kierkeläisenä viikon verran ja kokea eri prosessit ja työtehtävät. ”Oli hyvä muistutus itselle, että kaupan alan 30 minuutin ruokatunti ja 10 minuutin tauot kannattaa miettiä hyvin. Sain todella hyvää opastusta jokaiseen työtehtävään, jota kokeilin ja minut otettiin todella hyvin vastaan. Pääsin kokemaan työyhteisön moninaisuutta sellaisella tavalla, jota en ole vielä kokenut. Lisäksi kierkeläisyyskokemus sai miettimään myös omia ympäristöarvojani ja kiertotaloutta,” kiteyttää Okkonen.

Hannu Okkonen
Opettaja, liiketoiminta
Careeria