Carpolla on asiaa

1.2.2024

Tyylitelty robotti piirrohahmona.

Tiedon laadunvalvonta on tärkeä osa Careerian toimintaa. Sillä varmistetaan, että käytössä oleva tieto on oikeaa, ajantasaista ja luotettavaa. Virheelliset tai vanhentuneet tiedot voivat aiheuttaa paitsi rahallisia menetyksiä niin myös merkittäviä poikkeamia opiskelijan tiedoissa. Virheelliset tiedot voidaan havaita nopeasti ja korjata ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia, kun laadun valvonnassa hyödynnetään teknologiaa ja automatisointeja.

Careeriassa on käytössä opetuksen ja oppimisen alusta Wilma, joka luo digitaalista opinpolkua aina päiväkodista toisen asteen oppilaitoksiin asti. Wilma tukee oppilashallinnon organisoinnissa ja arvioinnissa, mutta parhaiten se ehkä tunnetaan kodin ja koulun välisen viestinnän mahdollistajana. Wilma on yksi Careerian keskeisimmistä tietovarastoista ja sen tiedon laatua Careeriassa vahtii Carpo. Carpo kertoo viestin saajalle automaattisesti aiheen, johon laadunvalvontaviesti liittyy. Carpon lähettämät laadunvalvonnalliset viestit saapuvat vastaanottajalle pääsääntöisesti sähköpostiin, mutta niitä voi tulla myös Wilman viesteihin. Carpolla on keskimäärin 500 viestin verran asiaa joka arkipäivä. Osa viesteistä on tiedoksiantoja ja osa taas pyytää vastaanottajaa ryhtymään toimenpiteisiin.

Viestit kohdentuvat paitsi Careerian henkilökunnalle niin myös opiskelijoille, huoltajille, työpaikkaohjaajille ja opiskeluhuollolle. Opiskelija voi saada muistutuksen palauttamattomasta lainalaitteesta tai vaikkapa pyynnön tarkistaa omat yhteystietonsa Wilmassa. Opettaja voi saada viestin keskeneräisestä opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS) tai tiedoksiannon päättyvästä väliaikaisesta keskeytyksestä. Assistentti voi saada viestin opiskelijalle tilatusta todistuksesta tai opiskelijalle tulleesta Koski-virheestä (= Opintopolun palvelu, jonne opintotiedot siirretään). Myös Careerian Wilman pääkäyttäjät hyödyntävät Carpoa niin tiedon laadun varmistamiseen kuin myös päivittäisiin työtehtäviinsä. Carpoja on tällä hetkellä 240, eri asioihin liittyviä valmiita viestejä ja eri kohderyhmiä viesteille on lähemmäs 30.

Laadunvalvonta synnyttää tunteita laidasta laitaan. Osa ilahtuu, kun Carpo muistuttaa, että esimerkiksi HOKS on tekemättä. Osa ärsyyntyy, kun Carpo ei luovuta vaan muistuttaa tekemättömästä HOKSista, kunnes HOKS on tehty. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki tänä päivänä Carpon avulla automaattisesti tapahtuva valvontatyö tarkistettiin aiemmin manuaalisesti erilaisten tarkistuslistojen avulla tai pelkän muistin pohjalta. Carpo löytää puutteet ja virheet nopeasti. Korjaukset voidaan tehdä reaaliaikaisesti ja työaika keskittää juuri niihin sen sijaan, että käytäisiin lävitse pitkää muistilistaa päivittäin tai viikoittain. Carpon mukana pystytään toimittamaan myös suoraa ohjeistusta, mitä kyseisen Carpon saajan tulee tehdä. Carpo paitsi nopeuttaa ja automatisoi erilaisia työtehtäviä, mutta ennen kaikkea Carpo auttaa meitä tiedon oikeellisuuden eli laadun valvonnassa.

Careerian Carpo täyttää 2 vuotta 15.3.2024.

Paula Luukkonen
Järjestelmäasiantuntija
Careeria
ja
Tanja Kurki-Suonio
Järjestelmäasiantuntija
Careeria