Digikyvykäs oppilaitos hyödyntää tekoälyä(kin)!

30.5.2024

Piirretty lamppu, jonka sisällä lukee AI ihmisen kädessä.

Tekoäly (AI), tuttavallisesti tukiäly, on muuttanut monia elämämme osa-alueita, ja ammatillinen koulutus ei ole poikkeus. Tekoälyllä on valtava potentiaali muuttaa ammatillista koulutusta. Vaikka on vielä haasteita, kuten tietosuoja ja eettiset kysymykset, on selvää, että AI:lla on merkittävä rooli ammatillisen koulutuksen tulevaisuudessa.

Oppimisanalytiikan uusi ulottuvuus ja tiedolla ohjaaminen

Yksi merkittävimmistä tavoista, joilla AI voi muuttaa ammatillista koulutusta, on personoitu oppiminen. AI:n avulla voidaan analysoida opiskelijan oppimistyyliä ja -tahtia, minkä perusteella voidaan luoda räätälöityjä oppimissuunnitelmia. Tekoäly voi myös tarjota reaaliaikaista palautetta opiskelijoille. Esimerkiksi AI-ohjattu järjestelmä voi seurata opiskelijan edistymistä ja antaa palautetta heti, kun tehtävä on suoritettu. Tämä voi auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin, missä he ovat hyviä ja missä heidän on parannettava. Tämä johtaa tehokkaampaan oppimiseen, koska opiskelija voi edetä omassa tahdissaan ja keskittyä tärkeimpiin kehittymisalueisiinsa.

Tekoäly voi tarjota opettajalle apua opetuksen taustatehtäviin sekä ammatilliseen kehittymiseen, joka heijastuu parempana pedagogiikkana ja vapauttaa aikaa oppijan kohtaamiseen.

Tekoäly voi tehdä oppimisesta tasa-arvoisempaa, inklusiivisempaa mahdollistamalla jokaiselle oppijalle henkilökohtaisen tutorin ja väsymättömän valmentajan! Nämä AI-ohjatut järjestelmät voivat toimia opettajina, jotka voivat opettaa ja ohjata opiskelijoita milloin tahansa. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä etäopiskelijoille tai niille, jotka eivät pysty osallistumaan perinteisiin luokkahuonekoulutuksiin.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat julkaisseet suositukset tekoälyn käytölle varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja toisella asteella. Tekoälysuositusten tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjiä tekoälyn hyödyntämisessä osana opetusta ja opiskelua. https://www.oph.fi/fi/tekoalysuositukset

Digikyvykkyyden vahvistaminen ja strategiauudistus

Automatisoimalla tekoälyn avulla hallinnollisia prosesseja ja palveluita voidaan vapauttaa aikaa strategisesti tärkeämpiin tehtäviin, kuten opettamiseen ja johtamiseen.

Careerian strategia on uudistumassa ja samalla kehittyy digitalisaation hyödyntämisen strateginen suunnitelma eli digikyvykkyyden vahvistamisen suunnitelma. Suunnitelmaan sisältyy konkreettisia päämääriä ja tavoitteita, jotka liittyvät mm. digiajan oppimisen juurruttamiseen pysyvästi koko organisaation tasolla, sekä siihen liittyviä tulosindikaattoreita. Careerian digitaalisen kyvykkyyden toteutussuunnitelma tehdään syksyllä 2024 strategisten linjausten ja tiekartan valmistuttua. Auttaisikohan ”tukiäly” meitä siinäkin? https://digikyvykkyys.info/

Riitta Malmberg
Asiantuntija
Careeria