Entäpä jos käykin näin…? Riskienhallinta osana kokonaisvaltaista laadunhallintaa ja vastuullista toiminnan suunnittelua

1.6.2022

Kuvaus riskienhallintaprosessista.

Careerian toimintavuodessa on piakkoin tulossa vaihe, jossa kiteytämme ajatukset seuraavasta vuodesta yksiköiden toimintasuunnitelmiksi. Haluamme luoda careerialaista tulevaisuutta, jossa uusi on mahdollisuus, ja menneisyys ei ole kahle, vaan siitä otetaan mukaan se, mikä on olennaista. Jatkuvien muutosten maailmassa riskienhallinta on yhä tärkeämpää, ja siksi halusimme saada riskit ja mahdollisuudet tiiviimmin osaksi toiminnan suunnittelua. Hyvä riskienhallinta luo pohjaa myös laadunhallinnalle. Se auttaa takaamaan toiminnan jatkuvuutta myös häiriötilanteissa ja sen avulla tiedämme, mitä riskejä toimintaamme kohdistuu, ja mitä toimenpiteitä voimme tehdä pienentääksemme riskien tapahtumisen todennäköisyyttä sekä niistä aiheutuvien seurausten vaikutuksia.

Kuvaus riskienhallinnasta toiminnan eri vaiheissa: suunnittelu, toiminta, seuranta ja arvointi, parantaminen.

Hankkeilla vahvistusta laatutyöhön ja riskienhallintaan

Careeria on ollut mukana kahdessa Opetushallituksen rahoittamassa laatuhankeverkostossa. Yhdessä enemmän 2 -hankkeessa yhdeksi tavoitteeksemme valittiin riskienhallinnan kehittäminen, joka on keskeinen käsite sertifioidun laadunhallintajärjestelmämme pohjana olevissa ISO 9001, 14001 ja 45001 standardeissa. Vahvistimme riskienhallintaa osana kokonaisvaltaista laadunhallintaamme luoden ja pilotoiden riskienhallinnan työpajojen mallin, jossa osallistujina oli yksiköiden päälliköitä ja asiantuntijoita vastuualueittain. Tavoitteenamme oli saada riskienhallinta konkreettisemmaksi osaksi toiminnan suunnittelua ja toisaalta koota tietoa Careerian riskikarttaan. Loimme ja pilotoimme työpajamallin, jota tarkennettiin vastuualueitten johtajien kanssa painottaen toteutusta tarpeita vastaavaksi. Pajoista pidettiin, keskustelut pysyivät aiheessa ja palaute oli pääosin hyvää. Riskejä ja mahdollisuuksia kirjattiin toimintasuunnitelmiin enemmän kuin edellisenä vuotena, mutta ne eivät välttämättä olleet samoja kuin yhdessä tunnistetut riskit. Osa riskeistä oli edelleen kirjattuna melko yleisellä tasolla ja niiden hallintaan liittyen toimenpiteiden kirjauksia voi vielä parantaa. Toimintasuunnitelmien seurannan dokumentoinnissa voisi ottaa kattavammin kantaa riskeihin ja mahdollisuuksiin. Yksittäisissä pajoissa riskien tunnistamisen lisäksi arvioitiin riskien todennäköisyyttä ja merkitystä, mutta koko Careerian osalta ei ehditty yhdessä tekemään riskien arvioinnin koontia, vaan se jäi riskienhallintatiimille.

Tänä vuonna kehitämme mallia edelleen, vahvistamme ennakointi- ja mahdollisuusnäkökulmia riskienhallinnan lisäksi. Toteutamme pajat vähän pidempinä, vielä kohdennetummin ja varaamme aikaa myös Careeria-tason yhteiseen koontiin.

Kuvaus riskien tunnistuksesta ja arvioinnista osana Careerian toimintaa.

Päivi Koponen
Laatupäällikkö, Careeria
Yhdessä enemmän 2 -hankkeen projektipäällikkö

Lisää tietoa: Yhdessä enemmän 2 -hanke