ICT yhdistää tutkintoja

18.1.2023

Mie valvontaruudun äärellä.

Digitaalitekniikan kehityksen myötä useat tekniikan alat ovat tietyiltä osin lähentyneet toisiaan ja uuden tekniikan myötä ip-maailman (internet protocoll) toiminnan ymmärtäminen tulee yhä useammin eteen. Ip-osoitehan on laitteelle annettava osoite, jonka perusteella laite internetissä tai paikallisessa verkossa tunnistetaan. Kun tiedetään osoite, voidaan tietoa lähettää ja vastaanottaa eri laitteiden välillä. Ip-osoitteellisten laitteiden lisäksi käytössä on bluetooth-tekniikkaan perustuvia laitteita samoihin tarkoituksiin.

Langattoman verkon osoitteellisia laitteita ja järjestelmiä on teollisuuden, kiinteistöjen ja kotien eri toimintojen ohjaamiseen tarjolla runsaasti. Valaistuksen, lukituksen, valvonnan, lämmityksen yms. ohjauksia voidaan niin halutessa tehdä kotiverkon kautta. Sähköasentajan ja lvi-asentajankin olisi hyvä tietää, miten laitteiden ohjaus sitä kautta toimii ja mitä ratkaisuja on tarjolla, kun esimerkiksi perinteisen patteritermostaatin tilalle voidaan vaihtaa kodin Wi-Fi-verkossa ohjattava termostaatti tai pistorasiaa voi ohjata selaimella. Etäohjattavien tuotteiden yleistyttyä myös käyttöönotto on helpottunut, joten syvällisempää verkko-osaamista ei kuitenkaan välttämättä tarvita. Hyvä olisi kuitenkin tietää uuden tekniikan tarjoamat mahdollisuudet ja myös rajoitteet.

Osaamisvaatimukset siis laajenevat perinteisen asennustyön ulkopuolelle kohti digitaalisten järjestelmien tuntemusta. Kaikki asentajat eivät näihin välttämättä törmää, vaan paljon riippuu työpaikasta. Todennäköistä kuitenkin on, että yhä useammalle verkkomaailma ip-osoitteineen tai erilaiset bluetooth-sovellukset tulevat eteen. Tältä osin ICT kohtaa monet perinteiset asennusalat ja rajapinnassa toimiminen voi aiheuttaa hämmennystä, siitä mikä on kenenkin osapuolen vastuu.

Oma lukunsa on sitten koteihin saatavissa oleva etäohjattava elektroniikka, jota yleensä voi hallita puhelimella tai tabletilla. Omalla puhelimella ohjattavat valaisimet ja kodin valvontakamerat ovat näistä ehkä tutuimpia. Niiden lisäksi on paljon muuta, osalla enemmän viihdetarkoitusta, mutta osa myös hyötykäyttöön.

Omassa yksikössäni ICT tulee verkkotekniikan muodossa eteen melkein jokaisessa tutkinnossa. Sähkö- ja automaatioasentajille erilaisissa kodin ja teollisuuden ratkaisuissa. Tieto- ja viestintätekniikassa verkkotekniikan tuntemus kuuluu tutkinnon ammatti-taitovaatimuksiin. Perusteiden ammattitaitovaatimuksissa edellytetään, että opiskelija tuntee internetin ja koti- ja pienyrityksen verkon perusrakenteen ja huomioi tietoturvan verkkoyhteyden jaossa ja käytössä. Verkkotekniikan lisäksi kuluttajille tarjolla oleviin langattomiin laitteisiin ja uuteen kodin elektroniikkaan perehtyvät elektroniikka-asentajat.

Mies laittamassa tietoverkkoja paikoilleen.

Meillä voi opiskella myös tietoverkkoasentajaksi, jolloin luonnollisesti keskitytään juuri tietoverkkojen ja tietoliikennelaitteiden asennukseen ja käyttöönottoon. Tietoverkkoasentaja opintoihin voi hakeutua jatkuvan haun kautta ja sitä järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Seuraava päiväkoulutus on alkamassa 20.3. ja iltakoulutus 9.5.2023, paikkana Porvoo.

Lisää tietoa

Kalle Vesa
Koulutuspäällikkö, tekniikka ja sähköiset palvelut
Careeria