Ihanat ihmiset ympärilläni – luotan yhteiseen osaamiseen

5.12.2022

Erilaisia kahviannoksia kupeissa ympyrän muodossa.

Sain kirjoitukseni otsikkoon inspiraation Thomas Eriksonin Idiootit ympärilläni -kirjasta, jonka nimi on hyvinkin provosoiva. Siitä voisi vetää sen johtopäätöksen, että muut ovat idiootteja, koska ovat erilaisia kuin minä itse. Kirjan tarkoituksena on kuitenkin antaa työkaluja ymmärtää sosiaalisesti erilaisia ihmisiä ja onnistua vuorovaikutuksessa. Syy konfliktien takana on usein ihmisten erilaiset tavat viestiä, toimia ja tulkita asioita vuorovaikutustilanteessa.

Maailmasta löytyy kasapäin erilaisia vuorovaikutuksen teorioita ja malleja ja näihin pohjautuvia persoonallisuustestejä. Yhteen tällaiseen malliin myös Thomas Erikson perustaa kirjassa kuvaamansa erilaiset käyttäytymismallit. Persoonallisuustestit ja mallit ovat hyviä silloin, kun ne lisäävät oikealla tavalla erilaisuuden ymmärrystä ja arvostusta työyhteisössä. Toimiessamme tiimissä meidän on hyvä tuntea sekä oma tapamme toimia että myös ymmärtää erilaisuutta ja erilaisuuden mahdollisuudet yhteistyölle.

Onneksi olemme erilaisia  

Yksi Careerian kolmesta arvosta on: Luotan yhteiseen osaamiseen ja onnistun muiden kanssa. Tämä on erinomainen lähtökohta tiimimäiselle toimintatavalle, jota koko ajan organisaatiossamme rakennamme.

Vaikka työskentelemme mielellämme samankaltaisten ihmisten kanssa, niin erilaisuus on voimavara toimiessamme tiiminä. Katzenbach ja Smith määrittävät tiimin näin: ”Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.”

Tiimissä on siis toisiaan täydentäviä taitoja, erilaisuutta. Hyvä kokonaisuus syntyy tiimin jäsenten erilaisesta osaamisesta, näkökulmista ja tavasta toimia sekä siitä, että tiimin jäsenet ovat myös tarvittaessa valmiita muuttamaan omaa, erilaista näkemystään tai toimintatapaansa yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.

Tiimin jäsenillä on erilaisia rooleja. Belbinin mallissa tiimiroolit jaetaan yhdeksään tapaan toimia ja vaikuttaa. Toiset keskittyvät asioihin, toiset tehtävään ja toiset ihmisiin. Hyvä tiimi koostuu näiden kaikkien osa-alueiden edustajista.

Belbinin tiimiroolit (suluissa oma tiivistykseni roolista):
1. Monitor Evaluator – arvioija (näkee vaihtoehdot)
2. Plant – keksijä (luova ongelmanratkaisija)
3. Specialist – asiantuntija (tietyn osa-alueen sunbstanssiosaaja)
4. Completer Finisher – viimeistelijä (huolellinen laadunvalvoja)
5. Shaper – takoja (rohkea eteenpäin puskija)
6. Implementer – tekijä (suunnittelee, organisoi, toteuttaa)
7. Teamworker – diplomaatti (yhteistyötä tekevä konfliktien välttäjä)
8. Resource Investigator – tiedustelija (utelias, ulospäin suuntautunut optimisti)
9. Coordinator – koordinaattori (kykyjen tunnistaja ja tavoitteellinen ohjaaja)

Oli oma rooli tiimissä sitten mikä tahansa, on hyvä tiedostaa oma erityisyytensä ja tuoda oma panoksensa tiimityöskentelyyn siitä näkökulmasta.

Kiitos yhteistyöstä, erilaisuudesta ja sen sallimisesta

Kirjoitukseni otsikkoon viitaten: kiitos kaikille ihanille ihmisille ympärilläni niissä monissa tiimeissä ja työryhmissä, joissa viestinnän panoksella pääsen arjessa työskentelemään ja onnistumaan yhdessä. Löysin netistä tuntemattoman kirjoittajan tiivistyksen, jossa on mielestäni totuuden siemen: ”Tiimityö puolittaa tehtävän haasteet, mutta kaksinkertaistaa menestyksen.”

Kritisoin kirjoitukseni alussa hieman Idiootit ympärilläni -kirjan nimeä. Kirjasta löytyy kuitenkin paljon hyvää. Thomas Erikson kirjoittaa juuri tähän maailmanaikaan osuvasti: ”Maailma ei tarvitse enempää konflikteja, vaan ymmärrystä erilaisia ihmisiä kohtaan.” Pohdinta yhteistyöstä, tiimeistä ja erilaisuudesta onkin hyvä päättää Sam Cooken laulun sanoihin: ”What a wonderful world this would be.”

Maarika Weissmann
Asiantuntija, viestintä
Careeria

Lähteet:
Erikson, Thomas: Idiootit ympärilläni. Atena 2018.
Katzenback, Jon R., Smith Douglas K.: Tiimit ja tuloksekas yritys. WSOY 1998.
Belbin Team Role Inventory. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Team_Role_Inventories
Sam Cooke: What a wonderful world (Official lyric video). Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R4GLAKEjU4w