Innostusta ja innovaatioita Careerian työelämäfoorumeilla

13.3.2024

Neljä ihmistä sivusta kuvattuina keskustelemassa, taustalla hyllyjä ja viherkasveja.

Elämme ajassa, jossa työelämän muutosvauhti on poikkeuksellisen nopea, mikä tuo eteemme sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia. Careerian perustamat työelämäfoorumit vastaavat näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin luomalla kohtaamispaikan eri alojen asiantuntijoille ja tekijöille. Yhdessä etsimme vastauksia ja luomme ratkaisuja, jotka vahvistavat niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin tulevaisuutta ja kehitystä.

Käytännön toimia ja yhteisiä visioita

Vuodesta 2023 alkaen Careerian aloitteesta on syntynyt uusia verkostoja, jotka ovat tiivistäneet yhteyksiä koulutuksen ja työelämän välillä. Foorumit ovat tarjonneet alustan keskustelulle ja kehittämistyölle esimerkiksi osaamistarpeisiin, koulutuksen kehittämiseen ja työelämän muuttuviin vaatimuksiin liittyen.

Vuoden 2023 aikana kymmenen foorumitapaamistamme kokosi yli 100 eri alojen edustajaa yhteen synnyttäen mm. Isännöitsijän pikaboostaus -webinaarin, kehitysehdotuksia koulutuksiin ja alueellisia verkostoja. Työelämän edustajat ovat korostaneet yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä muutoksessa pysymisessä, antaen erityistä kiitosta Careerian opiskelijoiden ohjaukselle ja opettajien yhteistyölle työelämän edustajien kanssa.

Ihmisiä pöydän äärellä keskustelemassa, taustalla Careerian kolme roll-upia, joissa esitellään metalli-, logistiikka ja konealaa.

Kohti tulevaisuuden osaamista

Työelämäfoorumeilla nousseet teemat kuten jatkuva oppiminen, digitalisaation tuomat haasteet ja mahdollisuudet, vastuullisuus ja yrittäjyystaidot, heijastavat nykypäivän työelämän tarpeita. Nämä keskustelut ohjaavat meitä kohti tulevaisuutta, jossa verkostomainen yhteistyö ja monialainen osaaminen ovat avainasemassa.

Tule mukaan muovaamaan tulevaisuutta

Kutsuuko koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuuden muotoilu sinua ja organisaatiotasi? Careerian työelämäfoorumeiden avulla voimme yhdessä luoda pohjaa kestävämmälle ja osallistavammalle tulevaisuudelle. Kutsumme sinut osaksi yhteistyötä, jossa jokainen panos on arvokas ja tuo meille mahdollisuuden oppia toisiltamme!

Satu Tenhovirta
Asiantuntija
Careeria