Kaksitoista vuotta testaamista

12.10.2022

Ihmisiä rivissä juhlistamassa Testipisteen merkkipäivää.

Testipiste, aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus, täyttää tänä vuonna 12 vuotta! CareeriaPlus on ollut mukana menossa alusta asti, ja 12 vuoteen on mahtunut paljon: yli 45 000 testattua ja koulutuksiin ohjattua asiakasta, useita kymmeniä testiversioita sekä alku- että lopputestistä, kielitaidon arviointiin liittyviä konferensseja ja koulutuksia Euroopassa, yhteistyötä eri tahojen kanssa, arviointiin ja opettamiseen liittyviä hankkeita (mm. OPH) ja satoja Testipisteen koulutuksiin osallistuneita S2-opettajia.

Tässä blogikirjoituksessa luodaan katsaus Testipisteen alkuaikoihin ja nykypäivään.

Visio yhtenäisestä testaus- ja ohjauspalvelusta

Testipisteen toiminta alkoi vuonna 2010, kun neljälle pääkaupunkiseudun oppilaitokselle myönnettiin ESR:n hankerahoitus yhtenäisen alkukartoitusmallin luomiseksi ja toteuttamiseksi. Hankkeessa hynttyynsä yhteen löivät Axxell monikulttuurisuuskeskus (koordinaattori), Amiedu (nykyinen Taitotalo), Edupoli (nykyinen CareeriaPlus) ja Eiran aikuislukio. Oppilaitostemme välinen yhteistyö jatkuu edelleenkin hyvässä hengessä, ja meitä kokoaikaisia ja osa-aikaisia testipisteläisiä on yhteensä jo lähes 30. CareeriaPlussan maahanmuuttajatiimistä Testipisteen toiminnassa on mukana kahdeksan suomen kielen opettajaa.

Ennen vuotta 2010 oppilaitoksilla oli toki jo vuosien kokemus pääsykokeiden ja testausten järjestämisestä, mutta testauskäytännöt olivat vaihtelevia ja opiskelijoiden kannalta epätasa-arvoisiakin. Opiskelijamäärien kasvaessa lähtötasonarvioinnista haluttiin yhdenmukaisempaa ja luotettavampaa, ja opiskelijoille haluttiin taata tasa-arvoinen pääsy koulutuksiin. Totta kai olisi myös taloudellisempaa järjestää testaukset keskitetysti eri oppilaitoksissa järjestettävien pääsykoerumbien sijaan.

Kaiken alulle panevana voimana toimi silloinen koordinaattorimme Kristel Kivisik, joka määrätietoisesti alkoi toteuttaa visiotaan keskitetystä testaus- ja ohjauspalvelusta, kiitos tästä Kristelille! Testipisteen syntymäpäiväjuhlien haastattelussa Kristel kertoo, että idea Testipisteelle syntyi 2000-luvun alussa, kun hän vieraili Hollannin kielen talossa Brysselissä (Huis van het Nederlands Brussel). Talo tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalvelua maahanmuuttajille yhden pysäkin taktiikalla kattaen kaikki palvelut saman katon alle. Vierailun innoittamana haettiin ensin rahoitusta Kotoraide-hankkeelle, jossa ensimmäiset testiversiot ja testausmalli kehitettiin. Seuraavassa ESR-haussa haettiin rahoitusta Testipisteelle – paikalle, jossa testaukset voitaisiin järjestää. Haastattelussa Kristel kertoo olevansa iloinen siitä, että Testipisteellä on vielä tänäkin päivänä oma vakiintunut paikkansa ja toimintatapansa.

Opastinsillalta maailmalle

Vuonna 2010 Testipisteen tarina sai siis alkunsa Pasilan Opastinsillalla, helppojen kulkuyhteyksien varrelta. Lähdimme innokkaina kehittämään toimintaa Kotoraide-projektissa luodun mallin pohjalta. Tavoitteena oli kehittää Testipisteen omat testiversiot lähtötasonarviointiin ja kotoutumiskoulutuksen loppuun opettajien avuksi. Koska testeistä haluttiin luotettavat ja laadukkaat, lähdimme heti projektin alussa hakemaan oppia maailmalta; osallistuimme ensimmäistä kertaa EALTA:n (European Association for Language Testing and Assessment) konferenssiin Haagissa ja kouluttauduimme Cambridgessä testin pisterajojen asettamisesta. Haagin reissulla poikkesimme myös porukalla Hollannin kielen talossa Brysselissä tutustumassa Testipisteen esikuvan toimintamalliin.

Siitä lähtien kansainvälisiin konferensseihin (EALTA, ALTE, LESSLA) ja koulutuksiin osallistuminen on ollut tärkeä ja vakiintunut osa arvioijien ammattitaidon ylläpitoa. Maailmalta olemme saaneet ensimmäisten joukossa tietoa kielitaidon arvioinnin uusista tuulista (esim. Eurooppalaisen viitekehyksen lisäosasta, arviointiasteikosta luku- ja kirjoitustaidon arviointiin, mediaatiosta jne.) ja olemme päässeet verkostoitumaan eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Tätä tietoa olemme voineet hyödyntää kehittäessämme uusia testiversioita ja kouluttaessamme suomen kielen opettajia arvioinnista. Konferensseihin ja koulutuksiin osallistuminen on ollut mahdollista mm. Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden ansiosta. Kiitos Erasmus+ hienoista kouluttautumismahdollisuuksista!

Kilpailutuksia ja asiakasmäärän kasvua

Testipiste-hankkeen aikaiset asiakasmäärät olivat ensimmäisten vuosien aikana maltilliset, sillä testasimme vain 2–3 päivänä joka toinen viikko. Hankkeen aikana kehitetty testausmalli antoi kuitenkin hyvän pohjan jatkaa kehitystyötä ja yhä suurempien massojen testaamista. Vuonna 2014 ESR-rahan päätyttyä oli aika osallistua ensimmäiseen Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämään kilpailutukseen. Kilpailutuksia on tällä hetkellä takana kolme, ja toimintamme on onneksemme jatkunut tähän päivään asti. Heinäkuussa ELY ilmoitti kahden optiovuoden käyttöön ottamisesta, eli seuraavaksi hermoilemme tarjouskilpailussa ehkäpä parin vuoden päästä.

Testaamme tällä hetkellä koko Uudenmaan alueella; pääkaupunkiseudun lisäksi toteutamme lähtötasonarvioinnin myös Keski- ja Pohjois-Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla sekä Länsi-Uudellamaalla ja Raaseporissa. Testauksia järjestetään tällä hetkellä 4–5 päivänä viikossa, ja asiakkaita on vuositasolla noin 5000. Kesäkuussa 2022 Tilkassa Mannerheimintiellä sijaitsevan Testipisteen ovesta asteli sisään 45 000. asiakkaamme, onnea Testipiste ja anonyymi asiakkaamme! Testausmateriaalimme on lisäksi laajasti käytössä koko Suomessa.

Uuden äärellä

Lähitulevaisuuden suunnitelmiimme kuuluu muun muassa osallistuminen koulutukseen tietokonepohjaisesta adaptiivisesta testaamisesta, sillä adaptiivisuus on testauksessa päivän sana. Adaptiivinen eli mukautuva testi valitsee kysymykset sen perusteella, miten testattava suoriutuu: jos vastaa oikein saa haastavampia kysymyksiä, jos vastaa väärin, saa astetta helpompia kysymyksiä. Mukautuva testi on tietenkin testattavan kannalta mukavampi ja tehokas, kun aikaa ei tuhlaannu liian vaikeiden tai helppojen kysymysten miettimiseen. Jonkin verran olemme asiaa jo opiskelleet itse, mutta nyt aukesi mahdollisuus kouluttautua hollantilaisten asiantuntijoiden opissa, mahtavaa! Olemme siis jälleen uuden oppimisen äärellä, ja se pitää mielenkiinnon yllä tässäkin työssä.

Uuden äärellä olemme myös juuri käynnistyvässä OPH:n täydennyskoulutushankkeessa Mediaatio ja monikielisyys – käsitteistä käytäntöön. Koulutuksessa pohdimme suomen kielen opettajien kanssa muun muassa, mitä kaikkea mediaatio eli viestin välittäminen merkitsee ja miten monikielisyyttä voisi hyödyntää opetuksessa ja arvioinnissa. Molemmat käsitteet ovat tällä hetkellä pinnalla kieltenopetuksessa ja ne näkyvät myös kotoutumiskoulutuksen uudessa opetussuunnitelmassa (Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022).

Meillä CareeriaPlussan testipisteläisillä on ollut ilo olla mukana toteuttamassa ja kehittämässä lähtötasonarviointipalvelua Testipisteessä. Toivomme menestyksekkäitä vuosia ja mielenkiintoisia projekteja Testipisteelle jatkossakin!

Tiina Jaakkola
Opettaja
Maahanmuuttajakoulutuksen palvelut, Careeria
ja muut CareeriaPlussan testipisteläiset

Lisätietoa: Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022