Kansainvälisyys vahvistaa

4.5.2022

Ihmisiä ryhmäkuvassa vanhojen rakennusten edessä.

Sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salosen mukaan yhteisön vahvuus mitataan suhtautumisessa erilaisuuteen. Hänen mukaansa uudet ajatukset syntyvät tavanomaisuutta säröttämällä, eikä ilman uusia ajatuksia ole edistymistä. Jäljelle jää silloin samanlaisuuden toistamista ja sen mukanaan tuomaa taantumista. Lisäksi arvostetuimpia työelämätaitoja ovat vuorovaikutustaito ja yhteistyökyky.

Näistä ajatuksista voi johtaa myös merkitystä ja perusteita kansainväliselle yhteistyölle. Sillä muuten on vaara, että ”jäädään jonnekin”…

Careeriassa on keväällä 2022 päästy hyvin eteenpäin myös fyysisen KV-liikkuvuuden ja tapaamisten kanssa. Online-yhteistyötä tehtiin toki koko kahden vuoden koronatauonkin ajan. On selvitty ja vahvistuttu, joten voidaan taas kerran todeta, että kokemus vahvistaa ja antaa sisältöä elämään.

Lukuvuonna 2022–2023 keskitytään Careerian KV-toiminnassa kansainvälisen toiminnan uudelleen herättelyyn, vahvistamiseen ja uudelleen käynnistämiseen. Tässä meitä tukee myös tammikuussa Careerialle myönnetty Erasmus+ liikkuvuuden akkreditointi (VET Mobility Charter).

Ammatillisessa koulutuksessa on onneksi mahdollisuus myös KV-yhteistyön ja vaihtojen kautta saada monipuolista näkemystä asioihin ja suhteuttaa omaa tilannetta. Kansainväliseen toimintaan osallistuminen opettaa ratkaisemaan haasteita ja tukee sitä kaikkein tärkeintä – elämää varten oppimista.

Tavoite on, että Careerian kansainvälisessä toiminnassa korostuvat laadukas toteutus, kehittämismyönteisyys ja vastuulliset toimintatavat. Näihin peilaten kansainvälinen toiminta (vaihdot, vierailut, vertaisarviointi, kehittämishankkeet yms.) vahvistaa siihen osallistuvien ymmärrystä, yhteistyökykyä ja osaamista.

Hyvää kesää kaikille Careeriassa toimiville. Jatketaan siis uudella innolla myös kansainvälistä yhteistyötä ja kehitetään opiskelijoiden ja henkilökunnan taitoja ja osaamista.

Jukka Hakala
Asiantuntija, Careeria

Lisätietoa:

Kansainvälisyys opinnoissa