Kestävä kehitys ja ammatillinen opiskelija

21.2.2024

Tekoälyllä tehty vihreän sävyinen kuva kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista.

Mitä asioita voidaan huomioida ja parantaa, jotta opiskelija saisi riittävästi valmiuksia toimia ammattialallaan kestävän kehityksen mukaisesti

Careeriasta löytyy monia hyviä kestävän kehityksen toimintatapoja, joita opiskelija voi viedä mukanaan työpaikalle. Nämä toimintatavat vahvistuvat niin työsalipäivinä kuin työssäoppimisjaksojen yhteydessä aina siihen asti, kunnes hän siirtyy työelämään. Kestävän kehityksen asiat ovat jo kaikilla ammattialoilla arkipäivää, koska työtä mietitään ja tehdään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma huomioidaan joka päivä.

Yhteisten tutkinnon osien opiskelujen aikana nämä asiat tulevat esiin monen oppiaineen kohdalla. Kyse ei ole vain kestävän kehityksen oppiaineen sisällöistä, vaan myös ammatillisten opintojen sisälle kuuluvista kestävän kehityksen opiskeluista ja käytännön taidoista. Kestävän kehityksen näkökulmaa tuodaan esiin ja pohditaan niin yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen kuin yrittäjyyden tahi työkyvyn ja hyvinvoinnin opinnoissa.

Miten opiskelija kokee nämä asiat käytännössä, on hyvin henkilökohtaista ja sitä tukemaan voidaan ammatillisten opintojen aikana saada paljon aikaiseksi. Mallioppiminen ja uuden näkökulman esiin tuominen voivat havahduttaa opiskelijan pohtimaan sitä, miten itse toimii ja kuinka ympärillä olevat muut ihmiset toimivat. Paras tapa opiskelijalle toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti on se, että hän itse kokee asioiden mielekkyyden, jolloin asia tulee luontevasti osaksi ammatillista osaamista. Esimerkiksi jätteiden lajitteleminen ja kierrätys ovat arkipäivää kaikilla ammattialoilla, oli kyseessä logistiikka-alan opiskelija, leipuri-kondiittoriopiskelija tai hiusalan tuleva ammattilainen. Autoalan murros näkyy monella tapaa siinä, kuinka kestävää kehitystä on tuotu osaksi ammatillista osaamista, aina sähköautojen ja -rekkojen markkinoille tulosta lähtien. Ruokatuotannon eri ammateissa on jo vuosien ajan kierrätetty jätteitä siinä kuin kotonakin – se sujuu jo mallikkaasti! Hiusalan opinnoissa opiskelija perehtyy niin energian kulutuksen vähentämiseen kuin Hiukka Hyvä -projektissa mukana olemiseen https://hiukkahyva.fi/.

Tässä vielä toimivia tapoja, joilla saadaan kestävä kehitys näkyväksi opiskelijalle:

  • kestävään kehitykseen liittyvät opiskelijaprojektit – näillä voidaan lisätä käytännön taitoja ja tietoisuutta kestävästä kehityksestä
  • ympäristötietoisuuden lisääminen – esim. porraspäivät, ruokahävikin laskeminen, Earth Hour jne.
  • kestävät hankinnat sekä koulussa että omassa kulutuksessa – ympäristöystävällisyys ja eettisyys tulevat huomioiduiksi
  • kestävät liikkumisratkaisut – pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen suosiminen
  • luodaan kestäviä yhteisösuhteita paikallisten yritysten, järjestöjen ja muiden oppilaitosten kanssa – Neste Oy, Haikkoon Kartano ja S-ryhmä jne.

Sirpa Kytölä
Opettaja, yhteiset tutkinnon osat
Careeria