Kotoutumiskoulutus ja opiskelijan digitaidot

7.2.2024

Mies ja nainen tietokoneruudun äärellä, mies opastaa naista.

Digitaidot kotoutumisessa

Digitalisaatio on muuttanut yhteiskuntaamme ja tämä muutos näkyy myös kotoutumiskoulutuksessa, jossa digitaitojen merkitys korostuu jatkuvasti. Digitaidot ovat välttämättömiä nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa, sillä ne avaavat ovia työmahdollisuuksiin, helpottavat tehokasta asioimista ja tarjoavat mahdollisuuden osallistua laajempaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Ne myös tukevat jatkuvaa oppimista ja tietoturvallista toimintaa verkossa.

Digitaitojen integroiminen kotoutumiskoulutukseen

Digitaitojen opetuksen tavoitteena on opettaa erilaisten ohjelmistojen ja digitaalisten työvälineiden hallintaa, korostaen laajempaa näkemystä kuin pelkkä tekninen osaaminen. Esimerkiksi digiturvallisuuden merkitys korostuu ja se ymmärretään paremmin, kun opiskelijoille opetetaan oman ja työnantajan tietojen salassapitokäytännöistä sekä laitteiden turvaamista. Kotoutumiskoulutuksessa tulisi myös painottaa tiedonhakutaitoja, medialukutaitoa ja lähdekriittisyyttä, jotta opiskelijat voivat löytää luotettavaa tietoa ja erottaa faktat virheellisistä tiedoista. Kaiken tämän lisäksi, koulutuksessa tulisi antaa opiskelijoille tietoa generatiivisen tekoälyn, kuten ChatGPT:n, vastuullisesta käytöstä, joka käsittää myös eettisen ja vastuullisen käytön periaatteet. Tekoäly nopeuttaa ja tehostaa monia työtehtäviä sekä vähentää myös virheiden mahdollisuutta. Se, että sitä käytetään vastuullisesti, on osa digitaitoja.

Kokonaisuudessaan kotoutumiskoulutus, joka vahvistaa opiskelijoiden laaja-alaista digiosaamista, edistää samalla osallisuutta yhteiskunnassa. Riittävä teoreettinen opetus ja käytännönläheiset harjoitukset antavat opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa uusissa työtehtävissä.
Käytännössä opiskelijoiden digitaidot voivat olla hyvin vaihtelevia ja erilaisia. Opiskelijoilla voi olla haasteita erityisesti tekstinkäsittelyohjelmien, liitteiden lisäämisen ja tiedostomuodon muuttamisen parissa. Ongelmia voi ilmetä myös digitaalisessa asioinnissa, lomakkeiden täyttämisessä, työhakemusten laatimisessa ja muissa virallisemmissa asiointitilanteissa. Tässä kohtaa kotoutumiskoulutuksen rooli nousee keskeiseksi: sen tulisi tarjota opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja käyttää digipalveluita.

CareeriaPlus mukana digitalisaatiossa

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen aikana kehittänyt digitaitojaan ja hän osaisi myös arvioida mitä taitoja hänen tulisi vielä edelleen kehittää. Tukena digitaitojen oppimiseen Plussalla on käytössään esimerkiksi Teams ja Moodle. Ensimmäisessä on kootusti opettajien ja mm. eri organisaatioiden laatimia tehtäviä ja materiaaleja kotoutumiskoulutukseen. Moodlessa taas on paitsi eri teemoihin ja rakenteisiin liittyviä tehtäviä, myös digitaitojen peruskurssi, jonka interaktiivisten tehtävien avulla opiskelijat voivat harjoitella tietokoneen käyttöön liittyviä perusasioita. Tämän lisäksi käytössä ovat uudet työelämään liittyvät VR-ympäristöt, joita on mahdollisuus tarkastella niin tietokoneella kuin VR-laseillakin.

Opiskelijoiden digitaidot ovat usein hyvin eri tasolla ja osalle tehtävät voivat olla hyvinkin helppoja, siinä missä toiset vasta harjoittelevat koneelle kirjautumista. Opiskeltavien digitaitojen laajuus tulisisinkin arvioida jokaisen kurssin aikana ryhmäkohtaisesti, jolloin opettajalle ja opiskelijoille välittyisi tietoa siitä mitä kurssilla erityisesti tulisi vielä opiskella.

Ulriikka Savela-Huovinen
Työelämäopettaja
CareeriaPlus Oy

ja

Katja Sidoroff
Suomen kielen opettaja
CareeriaPlus Oy