Kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelma

31.8.2022

Ihmisiä seisomassa katseet suunnattuina seuraamaan puhujaa.

Kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet uudistettiin alkuvuodesta 2022 ja niitä noudatetaan 1.8.2022 jälkeen alkavissa kotoutumiskoulutuksissa. Siispä koulutuksen järjestäjät ovat uudistaneet omat oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmansa – myös me CareeriaPlussassa. Uusi opetussuunnitelma on linjassa peruskoulun ja lukion uudistettujen opetussuunnitelmien kanssa: laaja-alainen osaaminen, monilukutaito ja kielitietoisuus ovat nyt korostetusti esillä. Monella tavalla kyseessä ovat uudet termit ja uusi tapa ilmaista asioita, joita on käytännössä tehty ennenkin.

Opetussuunnitelman avulla tähdätään siihen, että koulutuksen tavoitteet täyttyvät. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteiksi on asetettu työllistyminen, ammatilliseen koulutukseen pääseminen ja/tai B1.1-tason kielitaito, joka riittää keskitason yleisen kielitutkinnon suorittamiseen ja on monesti vaatimuksena ammatilliseen koulutukseen hyväksymiselle. Kotoutuminen ei kuitenkaan ole vain näitä. Tärkeä osa kotoutumista on osallisuus: se että pystyy osallistumaan yhteiskunnan toimintaan itselleen tärkeissä asioissa ja kokemaan oman roolinsa uudessa toimintaympäristössä merkitykselliseksi.

Kotoutumiskoulutuksen tärkeä osa on ohjaus. Kun uuden kotimaan toimintatavat ja mahdollisuudet ovat epäselvät, on tärkeää saada ohjausta siinä, mikä on mahdollista ja miten, että omat tavoitteet selkenevät ja täyttyvät. Ohjaus on jokaisen opettajan tehtävä. Yleisesti ottaen uusi opetussuunnitelma ja sen sisältämä laaja-alainen osaaminen integroivat toisiinsa kielenoppimisen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen ja edellyttävät opettajien välistä yhteistyötä. Yhteistyötä tehdäänkin monen eri tahon välillä: opiskelijoiden, opettajien, kuraattorin, erityisopettajan yms. sekä paikallisten toimijoiden eli työnantajien, kuntien, muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Uudet opetussuunnitelman perusteet tuovat selkeästi esille kielitietoisen opetuksen ja eriyttämisen tarpeet. Ei ole olemassa kielitaidotonta kotoutumiskoulutuksen opiskelijaa: jokainen hallitsee yhden tai useampia kieliä ja kaikkia näitä kieliä pitää hyödyntää oppimisen mahdollistajina. Samalla näissä hyvinkin heterogeenisissa ryhmissä tulee opetusta eriyttää. Ryhmien sisällä tasoerot ovat suuret ja siksi osa opiskelijoista vaatii tukea oppimiseensa enemmän kuin toiset. Joillekin taas täytyy mahdollistaa nopeampi tai pidemmälle etenevä oppiminen kuin muulle ryhmälle.

Opettajat kotoutumiskoulutuksissa ovatkin varsinaisia moniosaajia. Näitä moniosaajia meiltä CareeriaPlussasta löytyy noin 50. Maahanmuuttajakoulutuksia on järjestetty jo vuodesta 1988 ja viime vuonna niihin osallistui neljässä eri toimipisteessä lähes 1700 opiskelijaa.

Mirja Ivanov
Opettaja, Maahanmuuttajakoulutuksen palvelut
CareeriaPlus
ja
Leena Vepsäläinen
Opettaja, Maahanmuuttajakoulutuksen palvelut
CareeriaPlus