Koulunpenkiltä työelämään oppisopimuksella

8.5.2024

Maailma ja työelämä muuttuvat jatkuvasti kovaa vauhtia. Harva työ tai ammatti on tänä päivänä enää samanlainen kuin vaikkapa kaksikymmentä vuotta sitten. On helppo arvata, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua työ on taas muuttunut hyvin erilaiseksi. Yleisesti ottaen kehitys näyttäisi menevän siihen suuntaan, että työhön liittyvä fyysinen rasitus vähenee ja henkinen kuormitus kasvaa. Työntekijän täytyy osata ja hallita aina vain teknisempiä ja samalla usein myös rahallisesti arvokkaampia laitteita ja koneita. Tänä päivänä hiki haisee enemmänkin työpaikan sähly- tai padelvuoroilla kuin kahvitauoilla.

Työn muutos voi olla haaste myös työntekijöitä kouluttaville oppilaitoksille. Tosiasia on varmaan se, että opinahjoilla ei useimmiten ole mahdollisuuksia investoida jatkuvasti uusimpiin, hienoimpiin ja moderneimpiin laitteisiin; erityisesti tämä ehkä näkyy tekniikan aloilla, missä yksittäiset koneet voivat helposti maksaa kymmeniä – tai jopa satojatuhansia euroja. Työnantaja kuitenkin odottaa saavansa koulunpenkiltä – jos ei nyt aivan huippuunsa viritettyä ammattilaista, niin kuitenkin vähintäänkin jokseenkin itsenäiseen työhön kykenevän tekijän. Mikä siis neuvoksi?

Yksi vastaus kysymykseen on oppisopimuksella kouluttaminen. Oppisopimus on käyttökelpoinen työkalu moneen tilanteeseen. Jo olemassa olevan henkilöstön osaamista voi päivittää oppisopimuskoulutuksella tai oppisopimusta voi käyttää osana uuden ja osaavan henkilöstön rekrytointia. Eräs toimiva ratkaisu oppilaitosmaailman ja työelämän kohtaamiseen on opiskelijan siirtyminen viimeistelemään opintonsa oppisopimuksella. Erityisesti nuorten kohdalla voi tällöin ajatella, että meillä Careeriassa on annettu perusvalmiudet suoriutua työtehtävistä ja pidetty huolta siitä, että opiskelijoilla on hallussaan työelämän tavat ja pelisäännöt. Tämän jälkeen opiskelija siirtyy täsmäkoulutettavaksi työelämään, jossa hän hankkii juuri työnantajan tarvitsemaa osaamista. Opiskelijan valmistumisen jälkeen työnantajalla on rekrytoitavissa juuri omaan erityiseen tarpeeseen koulutettu ja työpaikkaan valmiiksi integroitunut osaaja.

Peruslähtökohta oppisopimuksessa on olemassa oleva tai oppisopimuksen mukana alkava työsuhde. Careeriassa teemme vuosittain noin tuhat uutta oppisopimusta. Joskus oppisopimus solmitaan kesätöiden ajaksi, toisinaan esimerkiksi edellä kuvatulla tavalla opintojen valmiiksi saattamiseen, ja usein kokonaisen tutkinnon suorittamiseen alusta loppuun saakka. Katso lisätietoja nettisivuiltamme ja ota yhteyttä, mikäli haluat tietää asiasta lisää tai koet, että oppisopimus voisi olla ratkaisu tarpeisiisi.

Janne Kuusitunturi
Asiakasvastaava
Careeria

Oppisopimuskoulutus – Careeria