Kuinka HR voi tukea työntekijän osaamisen kehittämistä? 7 vinkkiä yritysten arkeen

7.6.2023

Oman osaamisen kehittäminen on tärkeä asia jokaiselle työntekijälle, ja se voi olla ratkaiseva tekijä uralla etenemisessä, työpaikan valinnassa ja menestyksessä työelämässä. Monet työntekijät odottavat HR-osaston tukea ja ohjausta oman osaamisen kehittämisessä, mutta miten rakentaa yritysten sisälle elinikäistä oppimista ja osaamisen kasvamista? Tässä blogikirjoituksessa jaamme parhaat vinkit, kuinka HR voi tukea työntekijöitä oman osaamisen kehittämisessä.

1. Osaamiskartoitus
Ensimmäinen askel oman osaamisen kehittämisessä on tietää, missä vahvuudet ja kehityskohteet ovat. Osaamiskartoituksen perusteella laaditaan henkilöstölle osaamisen kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu yrityksen liiketoiminnan kannalta relevantteihin osaamistarpeisiin ja luo työntekijälle selkeän polun osaamisen kartuttamiseksi.

2. Henkilökohtainen kehityssuunnitelma
Voit laatia työntekijän kanssa henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, joka auttaa häntä asettamaan konkreettisia tavoitteita ja suunnittelemaan toimenpiteitä oman osaamisen kehittämiseksi. Tämä suunnitelma voi sisältää koulutustoimenpiteitä, mentorointia, valmennusta tai muita kehitysmahdollisuuksia, ja HR voi seurata suunnitelman edistymistä sekä tarjota tarvittavaa tukea ja resursseja.

3. Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen
HR:llä on hyvä olla selkeä käsitys erilaisista koulutusmahdollisuuksista, jotka liittyvät työntekijän ammattialaan tai kehitystavoitteisiin. Tarjoamalla monipuolisia koulutuksia HR auttaa työntekijöitä kehittämään tarvittavia taitoja ja laajentamaan osaamistaan, samalla sitouttaen henkilökuntaa.

4. Osaamisen kehittäminen työn ohessa oppisopimuskoulutuksella
Tarjoa mahdollisuus osaamisen kehittämiseen oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen osaamisen kehittämisen tapa, jossa työntekijä voi suorittaa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia työnteon ohessa. Oppisopimuskoulutus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden yhdistää käytännön työkokemus ja teoreettinen oppiminen, mikä edistää merkittävästi työntekijän osaamisen kehittymistä ja uramahdollisuuksia.

5. Mentorointi ja valmennus
Järjestä mentorointi- ja valmennusohjelmia, joissa kokeneemmat työntekijät voivat jakaa tietämystään ja kokemuksiaan nuoremmille työntekijöille. Mentorointi tarjoaa arvokkaan tilaisuuden oppia uusia taitoja ja saada ohjausta työuralla etenemisessä. HR voi myös tarjota valmennuspalveluita, joissa ammattilainen auttaa yksilöä kehittämään tiettyjä taitoja tai saavuttamaan asetettuja tavoitteita.

6. Työkierto
Suunnittele ja toteuta kehitysohjelmia, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan eri tehtävissä ja projekteissa. Työkierto mahdollistaa uusien taitojen oppimisen eri osastoilla tai tiimeissä, mikä rikastuttaa työntekijän ammatillista kehitystä. Kannusta työntekijöitä osallistumaan sisäisiin tai ulkoisiin työpajoihin ja tapahtumiin, joissa he voivat oppia uusia asioita ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa.

7. Kannustava ilmapiiri ja palkitseminen
Luo kannustava ja innostava ilmapiiri, jossa työntekijöitä rohkaistaan kehittämään omaa osaamistaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi tunnustuksen ja palkitsemisen työntekijöille, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä kehitystuloksia tai jotka ovat aktiivisesti osallistuneet oman osaamisensa kehittämiseen.

Olisiko aika etsiä henkilöstölle uutta osaamista?

HR:n rooli oman osaamisen kehittämisessä on keskeinen. Selkeitä urapolkuja ja osaamisen kasvattamista tarjoavat työnantajat ovat myös vahvemmilla työntekijämarkkinoilla.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse tai yksin. Me Careeriassa ymmärrämme aidosti työelämän tarpeet ja vaatimukset. Suunnittelemme ja räätälöimme palvelumme aina asiakkaamme tilanteeseen sopivaksi. Lue lisää ja ota yhteyttä.