Laadun ja vastuullisuuden vuosi

16.8.2023

Lähikuva auringonkukan keskiöstä.

Yhteiset tutkinnon osat ovat aina välillä keskustelun ytimessä. Ne nähdään välillä oleellisina ja tärkeinä, ja välillä ne ovat täysin turhia ja epäoleellisia.

Yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet ja arviointikriteeristö uudistuivat 1.8.2022 ammatillisen koulutuksen tavoitteiden mukaisiksi. Yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet ovat perustaitoja, joita ilman ei selviä arjesta helposti ja jouhevasti, eikä myöskään työelämästä. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tavoitteensa ja hänellä on hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Ammatillisessa koulutuksessa hankittava osaaminen kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastaa sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen, antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja tukee elinikäistä oppimista. Näiden tavoitteiden toteutumisessa yhteisillä tutkinnon osilla on tärkeä merkitys. Sivistys on täydempää ihmisyyttä ja taitoa käyttää tietoa hyvään.

Ammatillinen osaaminen tulee nähdä kokonaisuutena. Kaikki oppilaitoksissa työskentelevät tekevät työtä saman tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyössä, monipuolisin menetelmin, jokaiselle opiskelijalle löytyy keino hankkia ja osoittaa osaamista, niin ammatillisissa kuin yhteisissä tutkinnon osissa. Henkilökohtaistaminen määrittelee opiskeluajan. Yhteiset tutkinnon osat tarjoavat ja varmistavat välttämätöntä perusosaamista, jota työelämässä onnistuminen edellyttää. Toisille opiskelijoille avautuu uusi maailma, toisille oma luovuus puhkeaa kukkaan tai jatko-opinnot alkavat kiinnostaa.

Lukuvuosi on alussa, uudet opiskelijat ovat aloittaneet, ja uusia opiskelijoita aloittaa läpi vuoden. Opintojen alussa varmasti jännittää ja on paljon uutta. Kohdataan opiskelijat yksilöinä ja tarjotaan heille heidän tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaista opetusta ja ohjausta. Meillä on mahdollisuus tarjota hyviä alkuja ja tukea tavoitteiden saavuttamista. Lukuvuoden aikana voi eteen tulla erilaisia tilanteita ja haasteita, maailman tilanne voi muuttua. Onneksi emme tiedä kaikkea. Keskitytään perustyöhön ja ollaan joustavia.

Olemmeko oikeasti valmiita yksilöllisiin ratkaisuihin, pystymmekö tukemaan ja ohjaamaan, niin että jokainen saavuttaa tavoitteensa? Yhteistyössä onnistumme, ja Careerian YTO-yksikössä ainakin pyrimme tekemään töitä laadukkaasti ja vastuullisesti opiskelijoiden parhaaksi, tarjoamalla riittävästi ja oikea-aikaista opetusta, ohjausta, tukea sekä neuvontaa tärkeän osaamisen saavuttamiseksi.

Hyvää syksyä ja voimia tärkeään työhön.

Sari Maunula
Koulutuspäällikkö
Careeria