Merkonomiopiskelijat kokeilivat rohkeasti uusia assistenttityötehtäviä

13.6.2023

Kannettava tietokone, kahvikuppi ja käsi, joka kirjoittaa muistiinpanoja lehtiöön.

Keväällä 2023 Helsingin kaupunki, Stadin AO ja Careeria tekivät yhteistyötä liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen suhteen. Työelämäopettaja Aila Kuusio Stadin AO:sta teki aloitteen projektille. Hän oli havainnut, että varhaiskasvatuksen johtajien työtehtävissä olisi assistenteille tai merkonomeille sopivia osia. Careeriasta yhteistyöstä vastasi Hannu Okkonen ja hänen pääosin aikuisopiskelijoista koostuva hybridiopetuksessa olevan ryhmän kolme opiskelijaa. Kuusio kartoitti työssäoppimispaikat. Merkonomiopiskelijoiden työssäoppimispaikat sijaitsivat Pasilassa ja Alppilassa sekä Jakomäessä.

Varhaiskasvatusjohtajat kertoivat, että työssäoppijoista oli hyötyä. Johtajat olivat pystyneet perehdytysjakson jälkeen siirtämään rutiininomaisia työtehtäviä työssäoppijalle ja keskittymään itse esim. pedagogiseen johtamiseen. Opiskelijoiden työtehtävät muotoituivat yksikön, työssäoppijan ja tutkinto-osan tavoitteiden mukaisesti. Yksiköissä opiskelijat saivat osallistua mm. kokousmuistiinpanojen tekemiseen, asiakaslistojen päivittämiseen, tietojen arkistointiin, työvuorolistojen kirjaamiseen, vieraspäivien suunnitteluun ja toteutukseen, aloituspakettien koonteihin, inventaarioihin, henkilöstökyselyjen analysointiin, talouden seurantaan ja turvallisuuskansioiden päivittämiseen.

Kokeilu toi paljon uutta tietoa ja verkostoja Careerialle.
– Saimme olla etunenässä kokeilemassa, miten merkonomit soveltuvat työssäoppijoiksi varhaiskasvatusyksiköihin, minkälaisia työtehtäviä he pääsevät tekemään, minkälaisia kokemuksia opiskelijoilla ja johtajilla tulee sekä miten toimintaa voisi tulevaisuudessa kehittää, Hannu Okkonen tiivistää.

Kehityskohteina johtajat totesivat, että tutkinto-osittain olevat työtehtävälistaukset auttaisivat työssäoppimisjaksojen tavoitteiden kirkastamisessa ja ohjaamistyössä. Lisäksi havaittiin, että opiskelijalle olisi hyvä mahdollistaa ajatustenvaihtoa mm. työtehtävistä jakson alussa, keskivälissä ja loppupuolella. Ajatustenvaihto olisi myös mahdollistanut erilaisten työtehtävien ristiinpölyttämisen – mitä tehtiin siellä, voidaan tehdä myös täällä.

Kokeilussa on paljon potentiaalia jatkoon. Hannu Okkonen kertoo, että liiketoiminnan opiskelijoilla on ollut haasteena löytää hallinnollisten työtehtävien työssäoppimispaikkoja. Tässä kokeilussa havaittiin, että tuloksellisen toiminnan, työyhteisössä toimimisen ja henkilöstön tukipalveluiden tutkinto-osat sopivat hyvin varhaiskasvatuksen työssäoppija-assistentin työtehtäviin. Opiskelijan saadessa kokemusta näistä tutkinto-osista hän saa sekä omaa osaamista, verkostoja että mahdollisen suosittelijan hallinnollisten työtehtävien työssäoppimispaikkoihin tulevaisuudessa.

Oppilaitoksena voimme kehittää toimintaamme.
– Räätälöidyt tutkinto-osakohtaiset työelämäsaatteet, vastuuopettajan ja ryhmäohjauksen mallintaminen sekä verkostoituminen suuriin varhaiskasvatusyksiköihin on tarpeen, toteaa vastuuopettaja Hannu Okkonen.
– Opiskelijoiden oman tarpeen ja osaamisen kartoittamiseen sekä sanallistamiseen tarvitaan myös enemmän aikaa työssäoppimisjakson alussa. Toki kokeiluihin liittyy aina epävarmuutta ja epätietoutta, tämä osaltaan heijastui myös opiskelijoiden ja johtajien yhteydenotoissa, Okkonen lisää.

Varhaiskasvatusjohtaja Vera Tarvonen kertoi loppukoontihaastattelussa, että merkonomiopiskelija osasi tehdä näkyväksi esimerkiksi ruokahävikin määrän.
– Työssäoppija laski ruokakulut ja hävikin rahallisen määrän. Kun näin summan ymmärsin, että tilanteeseen pitää puuttua. Sain siitä laskelmasta yhdenlaisen johtamisen välineen, kertoo Vera Tarvonen.

Loppukoonnissa varhaiskasvatuksen johtajat totesivat myös, että työssäoppijan läsnäolo teki näkyväksi myös niitä työtehtäviä, jotka ovat pikkuhiljaa hiipineet omalle työpöydälle. Assistenttitarve pitää tehdä näkyväksi myös omassa organisaatiossa, kertoivat Tarja Penttinen ja Vera Tarvonen sekä Eeva Valto.

Työryhmä:
Aila Kuusio, työelämäopettaja Stadin AO
Eeva Valto, varhaiskasvatusjohtaja Helsingin kaupunki
Hannu Okkonen, opettaja Careeria
Tarja Penttinen, varhaiskasvatusjohtaja Helsingin kaupunki
Vera Tarvonen, varhaiskasvatusjohtaja Helsingin kaupunki