Millaisia ovat ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöt tulevaisuudessa?

17.5.2023

Tekoälyä kuvaavat AI-kirjaimet moneen kertaan keltaisella taustalla.

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa uusien teknologioiden ja kehitystrendien myötä. Tulevaisuudessa ammatillinen koulutus tulee entistäkin joustavammaksi, työelämäläheisemmäksi ja henkilökohtaisemmaksi.

Digitaalisten oppimisympäristöjen käytön lisääntyminen on jo vahvasti meneillään. Tulevaisuudessa opiskelija voi käyttää laajasti digitaalisia oppimisalustoja, joissa hän voi kehittää osaamistaan interaktiivisesti ja tehokkaasti. Digitaaliset oppimisympäristöt sisältävät esimerkiksi simulaatioita, virtuaalitodellisuutta, älykkäitä oppimispelejä ja tekoälypohjaisia henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia.

Toinen merkittävä kehityskulku on oppimisen joustavuuden lisääntyminen. Tulevaisuuden opiskelija voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta erilaisten oppimisalustojen avulla. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tarjoavat hänelle mahdollisuuden harjoitella taitojaan realistisessa ympäristössä ilman että hänen tarvitsee olla fyysisesti läsnä.

Kolmas kehityskulku liittyy tekoälyn mahdollistamaan opiskelun henkilökohtaistamiseen. Tulevaisuudessa opiskelusisällöt ovat entistä yksilöllisempiä ja ne perustuvat nykyistäkin vahvemmin opiskelijan ja samalla työelämän tarpeisiin. Oppimisanalytiikka seuraa opiskelijan edistymistä ja tarjoaa hänelle yksilöllisiä suosituksia oppimisprosessin tehostamiseksi. Opiskelija voi valita sisällön, joka sopii parhaiten hänen tarpeisiinsa ja itselle luontaisiin oppimisen tapoihin.

Neljäs kehityskulku liittyy yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntymiseen oppimisympäristöissä. Opiskelu voi sisältää yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa projektien ja ryhmätehtävien parissa, mutta myös yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa, jotka voivat tarjota opiskelijoille käytännön kokemusta ja harjoittelupaikkoja. Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisia verkkoyhteisöjä, joissa opiskelijat voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoaan.

Olemme onneksemme jo vahvasti liikkeellä kohti näitä yhdessä ChatGPT:n kanssa hahmoteltuja tulevaisuuden oppimistapoja.

ChatGPT ja
Taina Paananen
Kehittämispäällikkö
Careeria