Mistä onnistunut koulutusyhteistyö rakentuu?

18.9.2023

Kevään 2023 Työtä, elämää ja työelämää -podcastissa käsittelimme osaamisen kehittämistä yksilön, yksiköiden ja organisaatioiden näkökulmista. Tärkeään rooliin tässä kokonaisuudessa nousee joustava yhteistyökumppanuus, jossa tarvittavat koulutukset on helppo toteuttaa.

Asiakaspalveluun erikoistuneen Dynava Oy:n ja Careerian yhteistyö alkoi vuonna 2019 pilottikoulutuksella. Koulutus sai osallistujilta loistavaa palautetta sekä vakuutti yrityksen johdon hyvästä valinnasta, ja yhteistyö on jatkunut antoisana.

Podcastissamme Dynava Oy:n rekrytointiasiantuntija Päivi Suutarinen kertoi omia kokemuksiaan yhteistyöstä ja koulutusyhteistyön onnistumiseen vaikuttavista asioista ylipäänsä. Careerian puolelta keskustelussa oli mukana opettaja ja kumppanuusvastaava Veera Wejberg.

Vuoropuhelulla löydetään parhaat ratkaisut

Minkä asioiden varaan yrityksen ja oppilaitoksen tuloksellinen yhteistyö sitten rakentuu ja
mitä se edellyttää molemmilta osapuolilta? Dynavan näkökulmasta tärkeää on erityisesti yhteistyön joustavuus sekä helppous – ja sama pätee varmasti useimpiin muihinkin organisaatioihin.

“Careerian kanssa kaikki on sujunut mutkattomasti. Dynava on organisaationa ketterä, ja Careerian kanssa on ollut helppo toimia. Olemme saaneet tosi hyvin täytettyä sen tarpeen, joka meillä on”, Suutarinen toteaa.

Careeriassa halutaankin korostaa matalan kynnyksen vuorovaikutusta, jotta yhteistyö on helppo aloittaa ja jokaisen tarpeisiin löytyvät oikeanlaiset koulutukset.

“Kaikki lähtee vuoropuhelusta. Ensimmäinen yhteydenotto voi tulla meiltä tai yritykseltä itseltään. Keskustelu voi alkaa kysymällä, miten teillä menee ja millaisia haasteita on – jotain, millä saadaan kiinni tilanteesta. Vuoropuhelun kautta voidaan yhdessä lähteä rakentamaan koulutusta”, Wejberg rohkaisee.

Yhteistyö vaatii sitoutumista mutta antaa paljon

Kun organisaatiossa tunnistetaan tarve koulutuksille ja oppilaitosyhteistyölle, mitkä ovat seuraavat askeleet?

“Koulutustarpeen tunnistamisen jälkeen täytyy varmistaa resurssit. Tärkeää on myös se, että yrityksen johto sitoutuu tukemaan koulutusta ja koulutettavien esihenkilöt ymmärtävät, mitä heiltä vaaditaan. Meillä johto on sitoutunut kouluttamiseen ja koemme tärkeänä ihmisten kehittymisen mahdollistamisen. Koulutus saa uusia ajatuksia virtaamaan. Hyödymme siitä yrityksenä ja samalla se motivoi, sitouttaa ja saa ihmiset viihtymään yrityksessämme”, Suutarinen sanoo.

Sopivan koulutuksen löytäminen organisaation tarpeeseen puolestaan onnistuu Wejbergin jo aiemmin mainitsemalla vuoropuhelulla.

“Jos työkalupakissamme ei ole valmiina juuri sitä, mitä organisaatiolla on mielessään, auttaa juttelu työelämän tarpeista. Voidaanko löytää jokin yhtymäpinta? On myös hyvä tietää, mihin organisaatio voi itse kouluttaa työntekijöitä ja mikä tulisi meiltä. Organisaatiossakaan ei välttämättä tarkalleen tiedetä, mitä halutaan. Meidän tehtävämme on auttaa siinä”, Wejberg lisää.

Rahoitus on tietysti olennainen tekijä koulutuksia mietittäessä. Maksuttomat oppisopimuskoulutukset kuitenkin keventävät huomattavasti kustannuksia.

“Meillä koulutuspäivät ovat palkallisia työntekijöille, mutta oppisopimuskoulutuksissa meidän ei tarvitse maksaa itse koulutuksesta. Se on opiskelijankin kannalta lottovoitto”, Suutarinen sanoo.

Yhteistyö Careerian kanssa mahdollistaa myös jatkuvan kouluttautumisen, sillä avoimia ryhmiä alkaa useamman kerran vuodessa. Organisaatiossa ei esimerkiksi tarvitse kerätä 20 hengen ryhmää, jotta koulutus voidaan toteuttaa, vaan opiskelusta kiinnostuneet voidaan ohjata jatkuvan haun periaatteella toimiviin avoimiin oppisopimuskoulutuksiin. Jokaiselle mietitään joustavasti henkilökohtainen polku, oman tarpeen ja tilanteen mukaan.

“Avoimet ryhmät ovat rikkaus. Kun ryhmiin tulee eri alojen edustajia muistakin yrityksistä, opiskelijat saavat erilaista perspektiiviä omaan työhönsä. Sen myötä voi huomata, että “näinkin voi asiat tehdä” tai “meillä onkin asiat hyvin”. Avoimista koulutuksista voi löytyä uusia ideoita”, Suutarinen jatkaa.

Opiskelijalähtöinen koulutus innostaa opiskelemaan

Miten työntekijät saadaan innostumaan koulutuksista ja niiden sisällöstä? Suutarisen mukaan siihen ei ole juuri konsteja tarvittu.

“Meidän ei ole tarvinnut houkutella ihmisiä osallistumaan, vaan he ovat lähteneet innolla Careerian koulutuksiin. Iso tekijä tässä on se, että meillä voi kouluttautua palkallisesti. Muuten olisi varmasti iso kynnys lähteä opiskelemaan ja ottaa opintovapaata. Ajattelemme tästä panostuksesta niin, että meillä on hyviä ihmisiä töissä ja haluamme myös pitää heidät.”

Careerian puolelta opiskeluun motivoinnissa voidaan tarvittaessa auttaa kertomalla opintojen sisällöstä hyvin ennakkoon.

“Voimme pitää esimerkiksi Teamsissa orientaatiopäivän, jonka jälkeen kynnys opiskelupäätöksen tekemiseen voi pienentyä. Aina ei välttämättä tiedetä tarpeeksi, mitä opinnot pitävät sisällään, ja joillakin voi olla ennakkoluuloja opiskelun suhteen aiemmasta opiskeluhistoriasta. On myös hyvä avata, että aiempi osaaminen ja kokemus huomioidaan osana kokonaisuutta ja tutkinnon voi näin saada kokoon nopeastikin”, Wejberg kertoo.

Dynavalle on ehdoton plussa se, että valtaosa Careerian koulutuksista on verkossa. Työntekijöitä on ympäri Suomen, ja kaikilla työntekijöillä pitää olla yhtäläiset kouluttautumismahdollisuudet. Osa koulutuspäivistä on verkossa tiettyyn aikaan ja osa itse opiskeltavana materiaalina. Tutkinto ei kuitenkaan jää yhdestä koulutuspäivästä kiinni, jos opiskelija ei joskus pääsekään osallistumaan.

Loppujen lopuksi hyvin toimiva organisaation ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on oppimista, jossa kaikki osapuolet hyötyvät.

“Emme kouluta ihmisiä vain kouluttamisen vuoksi, vaan että he oikeasti hyötyisivät. Luotamme Careerian asiantuntemukseen siinä, että he osaavat suositella oikeita ratkaisuja. Osallistun nyt itsekin opiskelijana Careerian koulutukseen. Kun näen, mitä se on käytännössä, jatkossa on varmasti helpompi toimia yhteyshenkilönäkin”, Suutarinen sanoo.

Vuorovaikutus organisaatioiden kanssa taas auttaa meitä itseämme koulutusten tarjoajana kehittymään.

Työtä, elämää ja työelämää -podcastit Spotifyssa

Palvelumme yrityksille ja yhteisöille