Monikäyttöisyydellä kohti nykyaikaista, kiinnostavaa ja kestävää koulutusta

12.1.2022

Nainen seisoo romukasan äärellä.

Kestävä kehitys on useasti keskusteluissa esiintyvä käsite. Se tulee vastaan lähes päivittäin erilaisissa tilanteissa, niin mediassa kuin työpaikallakin käydyissä keskusteluissa. Sitä pyöritellään useasti kielen päällä erilaisia asioita suunniteltaessa. Kestävää kehitystä tulee käsiteltyä Careeriassakin eri tilanteissa, ja sen arvot ovat osa Careerian strategiaa. Kestävä kehitys on herättänyt itsessänikin monta ajatusta siitä, mitä se voisi tarkoittaa oman vastuualueeni, Careerian teknisten alojen näkökulmasta ja kuinka voisimme parantaa toimintojamme kantaaksemme kortemme kekoon.

Kestävä kehitys on ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Kiteytettynä se tarkoittaa sitä, että meidän pitää elää siten, että luonnonvarat riittävät, luonnon monimuotoisuus säilyy tulevillekin sukupolville ja maailma pysyy puhtaana ja hyvänä elinympäristönä. Se tarkoittaa myös vastuullista talouden suunnittelua, että yhteiskuntamme toimii ja pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin siten, ettei yhteiskuntaa rahoitettaisi kestämättömällä tavalla. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin edellytyksiä pystytään siirtämään sukupolvelta toiselle. Nämä kaikki ovat todella isoja yhteiskunnallisia asioita, mutta niihin voidaan vaikuttaa päivittäisillä valinnoilla.

Me Careerian teknisillä aloilla olemme alkaneet kehittää toimintaamme kestävän kehityksen tavoitteissa. Kaikki koulutuksemme tähtäävät nykyaikaisten laitteiden käytön ja työskentelymenetelmien opetukseen. Energiaa säästävät, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset toimintatavat ovat osa kaikkia koulutuksiamme. Arjen ekologista kestävyyttä pyrimme rakentamaan päivittäisillä valinnoillamme. Olemme esimerkiksi vaihtaneet teknisten alojen käyttämiä kemikaaleja mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisempiin tuotteisiin ja uusineet kuljettajakoulutuksen ajoneuvoja nykyaikaisiin ja vähän kuluttaviin vaihtoehtoihin. Nämä ovat pieniä ja yksinkertaisia muutoksia, joita olemme tehneet lukuisia. Arjen käytännöissä isompaan muutokseen olemme lähteneet rakentamaan ajatusta yhteiskäyttöisestä ja mobiilista oppimisympäristöstä ja sen digitaalisista mahdollisuuksista, siis käytännössä välineistä ja laitteista, jotka voisivat olla useampien eri alojen käytettävissä ja tarpeen mukaan liikuteltavissa eri toimipisteiden välillä.

Monialaisen oppilaitoksen tekniset alat tarvitsevat harjoittelemista varten erilaisia laitteita ja välineitä. Niitä on perinteisesti hankittu monia samanlaisia eri toimipisteissä tapahtuvaa koulutusta varten. Sen lisäksi useilla aloilla on tarvetta samoille välineille, mikä on tuonut päällekkäistä laitteistokantaa. Uudessa ajattelussa mietimme kaikkia laitteita ja kalustoa hankkiessamme niiden käyttöastetta, monikäyttöisyyttä ja elinkaarta.

Jos hankimme uuden laitteen, voimmeko käyttää samaa laitetta useammassa toimipisteessä useamman opiskelijan hyödyksi? Jos käyttötarve on vähäinen, mutta tarvitsemme laitetta kuitenkin, voimmeko vuokrata sen täsmätarpeeseen vai voimmeko hankinnan sijaan tehdä yhteistyötä kumppaniyrityksen kanssa, jonka kautta pääsemme tutustumaan tähän laitteeseen? Voimmeko tehdä hankinnan useamman eri koulutusalan kesken, että useamman alan opiskelijat saavat käyttää samaa laitetta? Pystyykö hankittu laite vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin siten, että sen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä? Tämä vaatii alojen välistä hyvää yhteistyötä ja ennakkosuunnittelua, ja niihin olemme panostaneet. Tähän kaikkeen antavat lisämahdollisuuksia ammattitaitoisten opettajiemme yritysyhteistyöverkostot. Moniin erikoislaitteisiin tutustuminen ei olisi mahdollista ilman hyviä kumppaneita, ja alueen yritykset kantavat hienosti yhteiskuntavastuutaan tässä asiassa.

Edellä mainitut asiat vievät meitä kohti ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Hankimme tarpeeseen. Pyrimme käyttämään kaikkea mahdollisimman tehokkaasti yhteiskäytössä emmekä hanki laitteita ainoastaan odottamaan käyttöä. Vuokraamme laitteita, jotta ne vapautuvat muiden käyttöön, kun emme itse tarvitse niitä.

Tätä tukemaan olemme tehneet erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Vaikka kädentaitoja vaativan ammatin opiskelu vaatii tekemistä oikeilla laitteilla ja paljon harjoitusta, joita ei voi täysin korvata digitaalisilla välineillä, silti erilaiset digitaaliset ratkaisut tukevat oppimista ja antavat sille lisää mahdollisuuksia. Eri aloille laadittu sähköinen materiaali on useiden opiskelijoiden yhteiskäytössä ja antaa oppimiselle ajasta ja paikasta riippumattomia mahdollisuuksia. Moodle-ympäristön tehtävät edistävät oppimisprosessia. Erilaiset simulaattoriympäristöt antavat opiskelijoille turvallisen tavan kerrata käytännön asioita ja vähentävät varsinaisen kaluston tarvetta. Digitaalisuus auttaa ekologisen ja taloudellisen kestävyyden toteuttamisessa.

Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys toteutuvat opiskelijoiden toiminnan kautta. Varsinaisen koulutuksen lisäksi opiskelijat ovat mukana arjessamme, toimivat oppimisympäristöissämme, näkevät tekemiämme valintoja ja kuulevat näistä asioista opettajiltamme. Se on osa oppimisprosessia. Me toimimme itse esimerkkeinä, ja opiskelijat toteuttavat oppimaansa käytännössä ja vievät sen mennessään työelämään. Tietotaitomme ja hyvät käytäntömme siirtyvät suoraan uusille sukupolville nuorten opiskelijoiden kohdalla, ja annamme heille pohjan, jota he tulevat jatkojalostamaan siirtyessään työelämään. Myös aikuisopiskelijat oppivat itselleen uusia toimintatapoja ja samalla tuovat omaa osaamistaan kouluyhteisöön. Uuden oppiminen on osa sukupolvien välistä vuorovaikutusta, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehitystä.

Kestävän kehityksen sovelluksia on luotu koko Careerian porukalla. Jatketaan ideointia! Maailma ei ole koskaan valmis vaan jatkuvasti kehittyvä.

Pekka Pulkkinen
Koulutusjohtaja, tekniikka, digitaalisuus ja teollisuus
Careeria