Monikulttuurisuus työpaikoilla – arvopohjaisista ratkaisuista yrityksen kilpailuetu

29.8.2023

Monikulttuurisuus puhuttaa niin yhteiskunnassa kuin työpaikoilla, mutta mistä oikeastaan puhumme, kun pohdimme monikulttuurisuutta työympäristössä – ja ennen kaikkea, mistä meidän tulisi puhua? Miten monikulttuurisuus tulisi ottaa huomioon yrityksen arjessa? Miten luodaan kestävää tulevaisuutta ja parempaa työelämää kaikille?

Näitä kysymyksiä pohdimme Careerian opettajien Markus Suntilan ja Nimo Alin kanssa.

Monikulttuurisuutta vai sallivaa työkulttuuria?

Yksi isoin kysymys puhuttaessa monikulttuurisuudesta liittyy oikeastaan siihen, onko monikulttuurisuutta tarvetta korostaa. Tulisiko meidän luoda työympäristö, jossa monikulttuurisuus korostuu vai haluammeko rakentaa sallivan työkulttuurin, jossa jokainen on osa yhteistä työkulttuuria?

“Yritysten tulisi luoda kulttuuri, jossa kaikki otetaan huomioon yksilöinä. Ei ole tarvetta lähteä erittelemään, että meillä on edustettuna näitä ja näitä kulttuureja. Työpaikan tulisi olla sellainen, että siellä kaikki ovat tasa-arvoisia. Positiivinen diskriminaatio on hyvä olla olemassa, mutta sen ei tarvitse olla näkyvää. Yritysten on hyvä myös miettiä omaa brändäystään ja käyttämäänsä kuvastoa; annetaanko kuva siitä, että kaikki ovat tervetulleita omana itsenään?” summaa Nimo Ali.

“Työpaikan hyvinvointi ja menestys ovat kiinni sen arvoista.”

Vähemmän kauniita sanoja ja enemmän konkreettisia tekoja

Monilla yrityksillä on tarve ja halu näyttäytyä mahdollisimman monikulttuurisina ja hyväksyvinä. Tämä tarve on hyvä, mutta on tärkeää muistaa, että työkulttuuri tarvitsee vakaan pohjan, jonka päälle rakentaa. Tämä pohja syntyy arvoista. Mikäli yrityksen arvot ovat vain kaunista sanahelinää, josta lähdetään joustamaan jokaisen yksilön tarpeiden mukaan, työhyvinvointi alkaa nopeasti kärsiä.

”Työpaikan hyvinvointi ja menestys ovat kiinni sen arvoista. Työpaikan arvojen vaikutusta tulee pohdittua aivan liian vähän. Konkreettiset arvopohjaiset ohjeistukset tukevat niin rekrytointia kuin työpaikkaviihtyvyyttäkin. Konkretia auttaa määrittämään toimenpiteen ja luo aitoa tasa-arvoisuutta”, kiteyttää Markus Suntila.

Entä miten tämä näyttäytyy yritysten arjessa? Kohtaamalla ihmiset yksilöinä ja tunnistamalla haasteet.

“Ihmisiä pitäisi katsoa yksilöinä ja etsiä heidän kyvyilleen mahdollisuuksia.”

Yksilöllistä kykyjen kehittämistä

Luomalla positiivisen diskriminaation palveluita yrityksiin rakennetaan ympäristöä, jossa maahanmuuttajat ja erilaiset ihmiset pystyvät kukoistamaan. Usein ajatellaan, että esimerkiksi kielitaidolla ei ole merkitystä, mutta uralla etenemisen mahdollisuuksia katsottaessa kielitaito korostuu.

Järjestämällä oppilaitosten — kuten Careerian — kanssa mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen työn ohessa luodaan mahdollisuuksia kehittyä ja edetä. Tämä ei tarkoita, että työpaikkojen tulisi joustaa kaikkien erilaisten vaatimusten kanssa, vaan sitä, että luodaan rakenteita, jotka tukevat ihmisten kehittymistä ja huolehditaan siitä, että jokaisella yksilöllä on mahdollisuus toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

“Jos autamme eritaustaisia henkilöitä etenemään urallaan, ratkaisemme monia yhteiskunnallisia ongelmia.”

Yhdenvertaisuudella rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Miksi yritysten tulisi luoda sallivaa ja tasa-arvoista työkulttuuria? Elämme maailmassa, jossa työntekijöistä on pulaa ja kovimmista osaajista käydään kovaa kilpailua. Yritysten arvoilla on jatkuvasti korostuneempi merkitys työmarkkinoilla, ja sisältä vahvat työkulttuurit rakennetaan arvopohjaisista ratkaisuista.

“Se, missä me tulevaisuudessa joko onnistumme tai epäonnistumme, on arvojen ylläpitäminen sekä yhteiskunnassa että työelämässä. Meidän ei tule joustaa arvoista eikä yhdenvertaisuudesta, ja siihen haluamme tarjota työkaluja koulutuksen puitteissa. Meillä on tarve katsoa ihmisiä ulkonäön ja kulttuurin läpi, vaikka meidän pitäisi edelleen jatkaa siitä samasta, että katsomme ihmisiä yksilöinä ja etsimme heidän kyvyilleen mahdollisuuksia ja tarjoamme tukea esimerkiksi kielen oppimisen kanssa”, kuvaa Markus Suntila.

“Meidän pitää katsoa yrityksinä ja yhteiskuntana, onko Suomessa maahanmuuttajaväestöllä tarpeeksi mahdollisuuksia rakentaa kykyjä, joita vaaditaan työelämään, vastuullisempiin työtehtäviin tai johtotehtäviin. Tämä on vastuullista ja tulevaisuuden kannalta kestävää. Jos autamme eritaustaisia henkilöitä etenemään urallaan, ratkaisemme monia yhteiskunnallisia ongelmia”, kuvaa Nimo Ali.

Oletko kiinnostunut arvopohjaisesta toiminnasta monikulttuurisessa työympäristössä? Careeria tarjoaa räätälöityjä koulutuksia yritysten tarpeiden mukaan. Lue lisää ja tule luomaan yhdessä kestävää tulevaisuutta ja parempia työkulttuureja.