Moniosaajuus osana omaa työelämäpolkua

7.3.2023

Yksi tie haarautuu kahdeksi vehreään metsään.

Elinikäinen oppiminen, uusi ura ja ammatti sekä itsensä kehittäminen ovat nykypäivää. Enää ei perusopetusta päättävät nuoret tee ammatinvalintatestiä, joka aikoinaan määritti ammatillisen tulevaisuuden ja mahdollisesti vain yhden suoraviivaisen työuran. Yhden uran sijaan monella aikuisopiskelijalla on jo nyt takanaan erilaisia ammatteja ja urapätkiä. Monessa työssä onkin tapahtunut laajennus moniosaamisen suuntaan.

Työelämän vaatimukset muuttavat ja ovat jo muuttaneet osaamistarpeita, joissa moniosaajuuden vaatimus korostuu. Työelämässä tarvitaan laaja-alaista ja rajoja ylittävää luovaa osaamisen yhdistelyä. Työura rakentuukin monenlaisen osaamisen, työn muodon, ammattien ja työn ulkopuolisen tekemisen yhdistelmistä. Monipuoliset työelämävalmiudet ja laaja osaaminen antaa paljon enemmän vaihtoehtoja työelämässä. Osaaminen on myös todettu tärkeäksi kilpailutekijäksi nopeasti muuttuvassa ja uudistuvassa työelämässä.

Nousevat ja laskevat toimialat, ammattien muutospaineet, aiemmin hankitun osaamisen nopeampi vanheneminen, muuttuvat työn tekemisen muodot sekä tavat kehittää omaa osaamista muuttuvat vauhdilla ja samalla muuttuvat myös osaamistarpeet.

Ammatillisen koulutuksen pitäisi entistä paremmin tukea opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, jonka ei pitäisi olla pelkkään perusammattitaitoon keskittymistä, vaan lisäksi sen pitäisi tarjota opiskelijalle niin laajaa osaamista, että se mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä ja mahdollistaa ammatillisen liikkuvuuden.

Miten voimme koulutuksenjärjestäjänä auttaa opiskelijaa hankkimaan moniosaajuutta tai ohjata häntä kohti sitä? Careeriassa tarjotaan koulutuksia, joissa kahden eri tutkinnon tutkinnonosia yhdistelemällä voi hankkia itselleen työelämän tarvitsemaa moniosaajuutta. Mahdollista on myös suorittaa tutkinnonosia tai kokonaan toinen uusi tutkinto tukemaan omaa työtä sekä laajentamaan osaamista. Opiskelijoiden koulutuspolun henkilökohtaistaminen mahdollistaa aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä moniosaajuuden hankkimisen. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS onkin osaltaan opiskelijan urasuunnitelma, jossa suunnitellaan, millaista laaja-alaista osaamista opiskelija hankkii.

Moniosaajuuden saavuttamiseksi, hahmottamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi onkin HOKSia tehtäessä tarpeen arvioida laajasti opiskelijan omaa osaamista, taitoja, arvoja ja uraan liittyviä haaveita sekä sitä, millaista moniosaajuutta hänessä jo on. Yhtä tärkeää on miettiä, millaista uutta osaamista opiskelija haluaa hankkia, jotta hänellä olisi tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet toteuttaa omia arvoja ja haaveita osana työuraa. HOKSin teon yhteydessä olisikin hyvä miettiä innovatiivisesti ja avarakatseisesti valintoja yli koulutusalojen. Tutkinnonosalla toisesta tutkinnosta voidaan todellakin lisätä opiskelijan moniosaajuutta ja vastata paremmin muuttuvan työelämän osaamistarpeeseen. Ilahduttavaa on myös se, että meiltä on lähdössä parikymmentä opettajaa viikoksi tutustumaan oman alansa työelämään.

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Minna Perokorpi-Sulin
Asiantuntija
Careeria