Myötätuulella kohti tulevaa Careerian sosiaali- ja terveysalalla

23.3.2022

Hoitaja auttaa potilasta nousemaan sängystä.

Covid19-pandemia ja suurten ikäluokkien eläköityminen haastavat ennennäkemättömällä tavalla Sosiaali- ja terveysalaa. Alan vetovoima ja pitovoima ovat laskeneet huolestuttavasti. Samaan aikaan useat muilla aloilla työskentelevät harkitsevat alan vaihtoa. Osa saattaa kipuilla punnitessaan oman työnsä merkitystä, osalle työn jatkuvuus omalla alalla voi käynnistää alanvaihtoon liittyvän pohdinnan. Kynnys alanvaihtoon aikuisella iällä voi olla korkea. Olemme pyrkineet madaltamaan tätä kynnystä suunnitellessamme Careeriassa lähihoitajakoulutuksen uutta verkko- ja monimuotototeutusta.

Verkko- ja monimuotokoulutuksella on Careeriassa ja sitä edeltäneissä oppilaitoksissa pitkät perinteet. Marraskuussa 2021 käynnistyivät lähihoitajakoulutuksen ensimmäiset uudenmuotoiset verkko- ja muotomuotokoulutuksen ryhmät. Uudessa mallissa aloitamme samaan aikaan ryhmät Porvoossa ja pääkaupunkiseudulla. Pääpaino opetuksessa on arki-iltaisin Teamsissa, jolloin paikalla ovat molemmat ryhmät. Lisäksi toteutukseen kuuluu 1–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa omalla kampuksella. Uusi malli tarjoaa joustoa esimerkiksi opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Esimerkkinä tästä opiskelija voi tarvittaessa osallistua sisarryhmänsä lähiopetukseen, mikäli se sopii hänelle paremmin. Lisäksi verkko-opetuksen tallenteet mahdollistavat osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Myös työelämässä oppimisen jaksot järjestetään joustavasti. Jatkuva puolivuosittain alkava toteutus helpottaa opintojen henkilökohtaistamista.

Oppisopimusopiskelu on sosiaali- ja terveysalalla suosittu opiskelumuoto. Oppisopimusten määrä lisääntyy jatkuvasti. Jatkossa sosiaali- ja terveysalan oppisopimusopiskelijat polutetaan ensisijaisesti uuteen verkko- ja monimuotototeutukseen sen joustavuuden vuoksi. Lähiopetuspäivien lisäksi tarjolla oleva verkko-opetus lisää oppisopimisopiskelijan mahdollisuuksia osallistua enemmän teoriaopetukseen perinteisen lähiopetukseen painottuvaan malliin verrattuna. Tavoitteenamme on myös oppisopimusopiskelijoiden parempi ryhmäytyminen, joka näyttäytyy myöhemmin laajanakin ammatillisena verkostoitumisena opiskelukollegojen kanssa. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti myös opintojen aikana.

Omat kokemukseni uudesta opetusmuodosta ovat positiivisia. Olen ollut mukana alusta asti ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta toteutusta. Jokaisella opiskelijalla on aidosti henkilökohtainen opintopolku, vaikka he suorittavatkin teoriaopintoja yhdessä. Opetusmetodina hyödynnän vuorovaikutteisuutta suosivaa käänteisen opettamisen menetelmää, jonka ansiosta opiskelijat saavat enemmän irti opetuksesta. Käänteinen opettaminen palvelee myös vieraskielisiä opiskelijoita. Saamamme palaute Porvoon ja Helsingin pilottiryhmiltä sekä oppisopimustyöpaikoilta on ollut erittäin hyvää.

Vaikka sosiaali- ja terveysalalla viimeiset vuodet ovat olleet tuulisia, olemme osaltamme kääntämässä tuulen suuntaa. Myötätuulella kohti tulevaa!

Hae koulutukseen tai vinkkaa kiinnostuneille https://careeria.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto-lahihoitaja-iltapainotteinen-verkko-monimuoto-koulutus/

Inka Pahajoki
Hoitotyön opettaja, Careeria