Omakielinen yhteiskuntaorientaatio – kohti yhteistä tavoitetta

24.4.2024

Opiskelijoita luokkatilassa seuraamassa edessä olevaa opettajaa.

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on kertoa omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssien toteuttamisesta CareeriaPlussassa, jossa näitä kursseja pidetään tälläkin hetkellä farsin, albanian, arabian, somalin, englannin ja venäjän kielillä. Kirjoituksemme perustuu meidän sekä kollegoidemme ajatuksiin ja kokemuksiin.

Omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssin tavoitteena on luoda osallistujille vankka pohja kotoutumiselleen. Tavoitteeseen pyritään keskustelemalla yhteiskunnallisista asioista. Keskustelun aihepiirit vaihtelevat laajasti ja voivat koskea esimerkiksi suomalaista huumoria, taidetta tai uutta hallitusohjelmaa. Koulutuksessa myös käydään läpi suomalainen koulutusjärjestelmä ja työelämän säännöt sekä puhutaan demokratiasta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.

“Maassa maan tavalla” neuvoo meitä vanha sanonta. Suomessa pitää ilman muuta noudattaa suomen lakeja. Lisäksi suomalaisen kulttuurin sekä perinteiden ja käytöstapojen ymmärtämisestä on hyötyä maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Yhteiskuntaorientaatiossa nostetaan neljän viikon aikana esille jopa joissain kulttuureissa vaikeina ja hankalina asioina pidettyjä teemoja, kuten kotiväkivalta tai naisten oikeudet, ja niistä keskustellaan avoimesti. Luottamus järjestelmään ja yhteiskuntaan syntyy silloin, kun näistä huolista puhutaan asianmukaisesti omalla kielellä. Usein opiskelijat ovat samassa tilanteessa ja kohtaavat samoja haasteita, joten vertaistuki on opiskelijoille tärkeä asia hyvinvoinninkin kannalta.

Yhteiskuntaorientaation opettajan työn haasteisiin kuuluu varsinkin ryhmien heterogeenisuus. Samassa ryhmässä voivat olla esimerkiksi korkeasti koulutettuja ja ainoastaan peruskoulun käyneitä ihmisiä tai täysi-ikäisyyden juuri saavuttaneita ja eläkeikäisiä. Osallistujien tavoitteet, pyrkimykset ja taustat ovat myös hyvin erilaisia, joten opettajan tärkeä opetuksellinen tehtävä on löytää oikea lähestymistapa ja kultainen keskitie.

Yhteiskuntaorientaation opettajana toimiminen on antoisaa, koska työssämme kohtaamme hyvin erilaisia ihmisiä. Työssä voimme kehittyä ja oppia itsekin. Kurssin opettajana pääsee kehittämään pedagogisia taitoja, koska opetuksessa on otettava huomioon opiskelijoiden erot. Lisäksi opettajan on oltava luova ja kekseliäs, ja hänen pitää löytää sopivat menetelmät ja opetustavat jokaiselle ryhmälle. Myös opiskelijat auttavat opettajia oppimaan uusia asioita jakamalla omia kokemuksia ja esittämällä kysymyksiä. Kysymyksiin vastaaminen vaatii opettajalta usein selvittelyä ja tutkimista, joiden kautta opettajan oppiminen toteutuu.

Arvostamme työtämme ja pidämme sitä tärkeänä ja mielekkäänä, koska sen kautta autamme ihmisiä ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Pyrimme etenemään kohti yhteistä tavoitetta eli edistämme maahanmuuttajien tehokkaampaa kotoutumista uuteen sosiaaliseen ympäristöön.

Ekaterina Arola ja Aleksandr Zamiatin
Orientaation opettajat
CareeriaPlus Oy