Opintotarjotin yksilöllisen opintopolun ja etenemisen mahdollistajana

5.10.2022

Kaartuva tie ruskan väriloistossa.

Liiketoiminnan perustutkintoa voi Careeriassa opiskella erilaisissa toteutusmuodossa. Jatkuvan haun kautta voi opinnot aloittaa joustavasti useampana ajankohtana vuoden aikana hakijan henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Opiskelijamme tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisin tavoittein. Osa tulee hakemaan jatko-opiskelukelpoisuutta, osa hakemaan pätevöitymistä omaan työhönsä, osa täydentämään jo olemassa olevaa alan osaamista ja osa opiskelemaan aivan uutta ammattia. Jokaisen opiskelijan oma lähtökohta vaikuttaa luonnollisestikin heidän tarpeeseensa hankkia lisää osaamista ja sitä kautta opintojen etenemistahtiin.

Lähtökohtana oma urasuunnitelma

Laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) käydään jokaisen opiskelijan urasuunnitelma ja urahaaveet sekä opiskelijan henkilökohtainen opintojen tavoite läpi. Siinä yhteydessä myös kartoitetaan jo olemassa olevaa osaamista suhteessa tutkinnon perusteisiin ja sovitaan, että mitä osaamista opiskelijan on vielä tarpeen kerryttää ja miten se tehdään. Yksi tapa kerryttää osaamista on tehdä opintotarjottimemme tarjoamia opintoja. Tätä osaamista opiskelija lähtee sitten syventämään työelämään.

Yksilöllinen työjärjestys

Opintotarjottimen avulla opiskelija pystyy itse rakentamaan oman työjärjestyksensä. Hän valitsee itselleen sopivimman toteutusmuodon eli hän voi osallistua Vantaan ja Helsingin toimipisteiden lähipäiviin, Teamsin kautta toteutettaviin webinaareihin tai itseopiskeltaviin verkkokursseihin. Webinaarit ovat vuorovaikutteisia kokonaisuuksia, joissa myös opiskelijat pääsevät jakamaan kokemuksiaan, näkemyksiään ja ajatuksiaan. Jotta jokainen uskaltaisi niissä aidosti osallistua, emme tallenna webinaareja. Myös itseopiskeltavissa verkkokursseissa on vuorovaikutteisia elementtejä, jotta koko opiskelijaryhmän monipuolinen osaaminen saataisiin myös muiden käyttöön. Aikuisilla opiskelijoilla on runsaasti elämänkokemusta ja työelämäosaamista tai vaikkapa harrastusten kautta tullutta osaamista, jota pyritään keskustelujen ja oppimistehtävien kautta jalostamaan eteenpäin. Opintojen aikana onkin mielenkiintoista viedä omalle työpaikalle tai työelämässä oppimispaikalle opinnoissa kuulemia muiden kokemuksia, yhdessä kehitettyjä ideoita tai itsellä heränneitä oivalluksia!

Henkilökohtainen opintojen etenemisaikataulu

Suosituimmat opintojaksot toistuvat useamman kerran lukukaudessa, mikä mahdollistaa opintojen tekemisen esimerkiksi vuorotyön ohella. Tarkoitus on myös, että elämä ei olisi pelkkiä opintoja vaan jokainen voisi rakentaa itsensä näköisen opiskeluaikaisen elämän. Tämä myös mahdollistaa ajallisesti yksilöllisen etenemisen eli opiskelijan ei tarvitse Careeriassa odottaa puolta vuotta tai vuotta jonkin liiketoiminnan perustutkinnon opintojakson alkamista. Meille on hakeutunut myös paljon opiskelijoita ympäri Suomen, koska heidän paikkakuntansa oppilaitoksessa ei ole tarjolla heitä kiinnostavaa valinnaista tutkinnon osaa, koska osallistujia ei ole tarpeeksi. Opintojen ohjausta jokainen opiskelija saa vastuuopettajalta ja muilta opettajilta tarpeensa mukaan eli yksilöllinen opintopolku ja eteneminen ei tarkoita polun kulkemista yksin. Hae ihmeessä mukaan toteuttamaan omaa opintopolkuasi!

Anu Saari
Opettaja, liiketoiminta
Careeria