Oppisopimus – perinteistä ja uudistunutta osaamisen hankkimista

3.5.2023

Vanha oppisopimus vuodelta 1942.

Työhuoneen seinällä on kehystettynä oppisopimus, jossa aloituspäiväksi on merkitty 1. syyskuuta 1942. Oppisopimuksessa on sovittu kirjansitojan ammatin opettamisesta ja oppimisesta. Oppisopimuksen järjestäjänä on toiminut tuolloin ammattioppilaslautakunta.

Sopimuksessa ammatinharjoittaja (työnantaja) ”sitoutuu antamaan oppilaalle sellaista ammatillista opetusta, että tämä saamansa opetuksen nojalla voi oppiajan päättyessä suorittaa hyväksyttävät ammattikokeet”.

”Oppilas sitoutuu käymään paikkakunnalla toimivaa yleisammattikoulua sekä työskentelemään ja oppimaan ammatissaan siinä mielessä, että oppiajan päättyessä on valmis suorittamaan lain määräämät ammattikokeet (näytetyö, piirustuskoe ja tietopuolinen tutkinto)”.

Mikä on siis muuttunut 80 vuodessa? Ei mikään ja toisaalta kaikki.
Oppisopimuskoulutuksessa on aina opittu ohjatusti työssä, mutta nykyään työelämässä oppimisen monimuotoisuus antaa paljon mahdollisuuksia osaamisen hankkimiseen. Oppisopimus viettääkin tänä vuonna valtakunnallisesti satavuotisjuhlavuotta, jonka kunniaksi Suomen oppisopimusosaajat ry on laatinut sähköisen esitteen oppisopimuksesta.

Valtakunnassa on käynnissä ajankohtainen keskustelu ammatillisten opintojen pituudesta ja tällä kertaa sen lyhentämisestä. Hieman erikoiselta kuulostaa pohdinta koulutusajan pituudesta vuosina, kun juuri on siirrytty osaamisperusteisuuteen, jossa opintojen pituus määrittyy osaamisen kehittymisen myötä. Oppisopimusopiskelussa ammatillisen perustutkinnon suorittaminen on kovin harvoin yli kaksi vuotta. Hyvä työnantajan ja opiskelijan kanssa tehty koulutuksen suunnittelu sekä kokopäivätyössä kertyvä ammattitaidon hankkiminen tuottavat yleensä kohtuullisen oppiajan.

Toinen valtakunnallisessa keskustelussa esiin tullut ilmiö on korkea-asteen koulutuksessa olevien opintojen keskeytysten kasvaminen työelämään siirtymisen myötä. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tällainen siirtyminen koetaan positiivisena ilmiönä, jossa osaamisen hankkimisen paikka vaihtuu, mutta opinnot jatkuvat. Oppisopimuksella tämä on mahdollista ja sen osuus viime vuosina on kasvanut merkittävästi.

Millainen työpaikka soveltuu työelämässä oppimiseen? Tätä kysyttäessä olen vastannut, että kaikki. Outo vastaus perustuu siihen, että selvitämme työpaikan tarjoamasta työnkuvasta sopivan tutkinnon tai tutkinnon osat. Ei päinvastoin, jossa lukittuun koulutusohjelmaan yritetään löytää työpaikka.

Juuri kuluneella viikolla solmimme oppisopimuksen, jossa nuori opiskelija oli viime syksynä aloittanut koulutuksen, ja työnantajan tarjoaman työnkuvan perusteella vaihdoimme tavoitteena olevan tutkinnon toiseen. Koulutuksen järjestäjältä tällainen palvelu on työelämälle kysyntälähtöistä ja erityisesti tarpeen työvoimapulan aikana.

Oppisopimusten alkamisen ajoittumiseen on tullut kolmas sesonkikuukausi vuoden alun ja syksyn lisäksi. Huhtikuussa tehdään tänä vuonna paljon välioppisopimuksia, kun Careeriassa opiskelevat nuoret löytävät alan kesätyön ja pystyvät näin edistämään opintojaan perinteisellä loma-ajalla. Parhaimmillaan tämä menettely lyhentää opiskeluaikaa merkittävästi.

Vaikkakin edellä mainitut seikat viittaavat nuorten ammatilliseen koulutukseen, niin edelleen suunnittelemme ja laadimme valtaosan oppisopimuksista työsuhteessa oleville aikuisille sekä yrittäjille. Ammatillisen perustutkinnon lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat kokeneille henkilöille oppisopimuksena toteutettavissa.

Jos oppisopimus tuli nyt mieleen kouluttautumisen vaihtoehtona niin me Careerian oppisopimuspalveluissa annamme lisätietoa mielellämme.

Petri Simander
Asiakasvastaava
Careeria

Linkit:
Sähköinen oppisopimusesite: https://www.esitteemme.fi/oppisopineet/WebView/
Oppisopimus työnantajalle: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/oppisopimus-tyonantajalle/
Kesätyöoppisopimus: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/kesatyooppisopimus/
Oppisopimuskoulutus opiskelijalle ja työntekijälle: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/oppisopimus-opiskelijalle/
Yrittäjän oppisopimus: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/yrittajan-oppisopimus/