Osaajapula vai osaavaa kouluttamista?

25.1.2022

Lattian kiillotuskonetta käsittelevä ihminen.

Talous ja työllisyys ovat vahvassa kasvussa, mutta tulevaisuuden näkymiä varjostaa kuitenkin huoli osaavan työvoiman saatavuudesta. Suurten ikäluokkien eläköityessä monet työnantajat joutuvat saman haasteen eteen: mistä osaajia tilalle?

Ennakoivaa varautumista tulevaisuuteen

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut työllistää noin 300 henkeä, joiden työpanos näkyy ja tuntuu päivittäin tuhansien porvoolaisten lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten arjessa. Tilapalvelut tuottaa kiinteistönhoito-, siivous- ja ateriapalveluja Porvoon kaupungin eri toimialoille, joten tarvetta on monenlaisille osaajille. Tilapalvelut on saman haasteen edessä kuin monet muutkin työnantajat: suuret ikäluokat ovat eläköitymässä ja tilalle tarvitaan osaavia työntekijöitä.

Porvoon tilapalveluilla osattiin kuitenkin ennakoida tulevaa työvoimatarvetta ja ymmärrettiin työn muuttunut merkitys ihmisten elämässä. Pitkiä työuria ei enää tehdä samoin kuin ennen, joten työt tuli järjestellä uudelleen.

Kattila, moppi vai molemmat?

Tilapalvelut lähti kehittämään siivous- ja ruokapalveluiden välistä yhteistyötä luomalla mallin yhdistelmätyölle. Yhdistelmätyö edellyttää kuitenkin uudenlaisten monipalveluosaajien kouluttamista. Tilapalvelut aloitti vuonna 2013 Careerian kanssa yhteistyön, jonka tuloksena syntyi RekryKoulutus nimeltä ”Kattila, moppi vai molemmat?”.

Koska uudenlaisille monipalveluosaajille ei ollut olemassa valmista koulutuskokonaisuutta, Tilapalveluille räätälöitiin juuri heidän tarpeitaan vastaava kokonaisuus. RekryKoulutuksessa opiskelija suorittaa teoriaopinnot Careerialla ja käytännön harjoittelun oikeassa kohteessa esihenkilön opastuksella. 

RekryKoulutus tarjoaa Porvoon tilakeskukselle osaavaa työvoimaa ja koulutettaville arvokasta työkokemusta. Samalla koulutettavat pääsevät tutustumaan työhön aidossa ympäristössä ja oppimaan tekemällä. 

”Careeria ymmärtää käytännön työtämme ja pystyi siksi räätälöimään juuri meille sopivan kokonaisuuden, joka auttaa meitä rekrytoimaan osaavia tekijöitä”, kerrotaan Porvoon tilapalveluista.

Miksi yritysten tulisi järjestää RekryKoulutuksia?

✔︎ Osaajapula vaivaa jo lähes kaikkia toimialoja.

 ✔︎ Pula hakijoista sekä osaamisen ja kokemuksen puute ovat suurimmat syyt siihen, miksi työnantajat eivät löydä sopivia tekijöitä.

✔︎ RekryKoulutukset auttavat ennakoimaan ja välttämään osaajapulan.

✔︎ RekryKoulutuksilla saat juuri omalle toimialallesi soveltuvia osaajia.