Osaaminen – missä olet?

18.11.2022

Ennakointikamarin Työvoiman kysyntä, saatavuus ja osaamistarpeet -julkaisun mukaan maaliskuussa 2022 lähes 70 % yrityksistä kertoi, että niillä on pulaa osaavasta työvoimasta. Ammattityövoiman puute on myös suurin kasvun este. Mistä osaamista siis löytyy?

Careeriassa olemme Jatkuvan oppimisen hankkeissa kehittäneet uraohjausta, jossa keskiössä on osaamisen tunnistaminen. Havaintomme on, että usein osaamista ja potentiaalia sen kehittymiselle on olemassa paljon enemmän kuin mitä henkilö itse tai kukaan ulkopuolinen tunnistaa. Osaamista täytyy muodollisen koulutuksen lisäksi kutsua esille kohtaamisen ja rohkaisun avulla.

Osaamisvaje ratkaistaan yhdessä

Osaamisvaje on yhteiskunnallisestikin kriittinen asia ja on keskeistä kysyä, onko meillä varaa hukata yhtään potentiaalia? Oppilaitosten ja työnantajien tulee yhteistyössä ymmärtää ja kehittää niitä olosuhteita, joissa yksilön potentiaali kehittyy työnantajalle hyödylliseksi osaamiseksi, inhimilliset tekijät huomioiden.

Valmiita osaajia on harvoin tarjolla, joten työnantajien on tärkeää rohkeasti nähdä potentiaali sekä rekrytoinneissa että olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Käytännössä tämä inhimillinen potentiaali voi tarkoittaa esimerkiksi motivaatiota tai aiemmin kehittynyttä siirrettävää osaamista.

Tule mukaan kehittämään osaamisen kehittämiselle avointa työelämää!

Ensi viikon Huomisen tekijät -seminaarissa kysymme, miten osaamisen kehittämiselle avoin työelämä käytännössä rakentuu. Kuulet muun muassa siitä, minkälaisin keinoin ja seurauksin Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Primehotels Oy ovat vieneet osaamisen kehittämisen osaksi strategiaansa ja sitä kautta rakentaneet urapolkuja tukevaa sekä osallisuutta luovaa organisaatiokulttuuria.

Eezy Flow:n tekemän työelämätutkimuksen (2022) mukaan suomalaiset toivovat johtamiselta turvallisuuden tunteen ja arvostuksen rakentamista. Eezyn työelämätutkimukset ovat jo aiemmin nostaneet esille, että henkilöstön kuunteleminen on yhteydessä siihen, miten vastuullisena työnantaja koetaan. Tule Huomisen tekijät -seminaariin kuulemaan lisää Eezyn tutkimustuloksista sekä siitä, miten tunnetekijät vaikuttavat työntekijöiden kokemuksiin työstä!

Työelämäseminaari 23.11.2022: Huomisen tekijät – Osaaminen syntyy ihmisistä

Lue lisää kaikille avoimesta Huomisen tekijät -työelämäseminaarista ja ilmoittaudu mukaan:
Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Satu Tenhovirta 
Projektipäällikkö, Osaavana työhön –hanke 
Careeria 

Lähteet:

Eezy Flow:n Suomalainen johtajapersoona ja työntekijöiden odotukset 2022 -tutkimus.

Ennakointikamarin julkaisu Työvoiman kysyntä, saatavuus ja osaamistarpeet Uudellamaalla keväällä 2022.