Reformi – suunnitelmallista uudistamista

2.2.2022

Kaksi naista koristelee kakkua.

Oppimisen edistäminen on henkilökohtaisella tasolla kaikkien opettajien työn tavoitteena. Opettajuus kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksellisesti ajassa, usein kantapään kauttakin. Tämän lisäksi päivittyvä lainsäädäntö asettaa meille tarkat päämäärät ja reunaehdot, joiden myötä pääsemme kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Tämänhetkinen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö pyrkii vastaamaan jatkuvassa muutostilassa olevan työelämän tarpeisiin. Koulutuksenjärjestäjinä meillä on riittänyt, ja edelleen riittää, kehitystyötä näihin tarpeisiin vastaamisessa.

Tämä viimeisin lainsäädöllinen muutos lanseerattiin ”ammatillisen koulutuksen reformina”. Reformillahan ymmärretään suunnitelmallista uudistusta lainsäädännön kautta. Voin ylpeänä todeta, että matkailu ja ruoka -yksikössä uudistaminen on koko henkilöstön yhteinen tahtotila. Koko yksikkö on sitoutunut ajatukseen, että jatkuva haku ja yksilölliset opintopolut palvelevat opiskelijoidemme osaamisen hankkimista parhaiten. Yksilöllisen opiskelun mahdollistavat erilaiset oppimisympäristömme; verkko, opiskelijamyymälä CareeriaDeli, opiskelijaravintola CareeriaLunch, työelämä, opetuskeittiöt ja leipomokonditoriaosasto sekä muut lähiopetustoteutukset, joissa voidaan hankkia osaamista yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi osaamista hankitaan lähitoteutusmalleissa ns. kiltamaisesti tiimeissä, jossa osaamista jaetaan opiskelijoiden kesken. Kaikissa näissä oppimisympäristöissä opiskelun aloitus on mahdollista Careerian yhteisten aloituspäivien mukaisesti, tai opiskelija voi vaihtaa koulutusaloillemme talon sisällä jouhevasti. Opettajien välisellä yhteistyöllä rakennetuissa toimintamalleissa opiskelijalle löytyy hänelle sopiva koulutusmuoto osaamisen hankkimiseen. Uudessa Careerian toimintamallissa olevat jatkuvan oppimisen ja laajennetun oppivelvollisuuden prosessit toteutuvat aidosti opiskelijalähtöisesti.

Ruokahalu kasvaa syödessä. Haluamme edelleen jouhevoittaa prosessejamme, varmistaa tasapuolisen laadun, sekä pitää huolta opettajien jaksamisesta. Toimintaa kehitetään askel askeleelta avoimemman oppimisympäristön periaatteiden suuntaan. Ravitsemisalan opettaja Saija Niemi ja elintarvikealan opettaja Petri Jaakola pohtivat YAMK-opintojen päättötyössään avoimen oppimisympäristön ulottuvuuksia. He siteeraavat Vainion ja Vitelin määritelmää, jonka mukaan avoimet oppimisympäristöt ovat käsitteeltään laajoja, ja niihin voidaan liittää niin fyysiset kuin virtuaalisetkin tilat, sosiaalinen ympäristö, verkostot ja teknologia sekä henkinen ilmapiiri, näiden kaikkien vaikuttaessa opiskelijan aktiivisuuteen ja motivaatioon. Saija ja Petri haastattelevat talven aikana tutkimuksessaan opiskelijoita ja opettajia heidän kokemuksistaan, ja näin saamme arvokasta tietoa toimintamme edelleen kehittämiseen. Samalla kaikki osallistuvat uudistamiseen – suunnitelmallisesti.

Iina Pälväjärvi
Koulutuspäällikkö, Matkailu ja ruoka
Careeria

Lisää tietoa opiskelijaravintolasta ja leipomomyymälästä Careerian nettisivuilta:

CareeriDeli
CareeriaLunch

Kaksi naista koristelee kakkuja.