Tiimissä jokainen saa loistaa

14.3.2023

Värikkäistä palikoista rakennettu torni.

Aloitimme muutosmatkan kohti itseohjautuvaa tiimitoimintaa vuoden 2022 alussa. Perustaa uudelle toimintamallille on rakennettu rauhassa, ja tiimeissä toimiminen on lisääntynyt: uusia tiimejä on perustettu ja entisiä työryhmiä on muutettu itseohjautuviksi tiimeiksi. Tiimin toiminnan kulmakivet kirjataan tiimisopimukseen, jonka tiimiä sparraava taho vahvistaa. Sopimuspohjassa korostuu tiimin tavoitteen, resurssien ja mittareiden lisäksi yhteistyön tavat, mahdollisuudet ja riskit. Haluamme sopimuksella kiinnittää yhtä paljon huomiota tiimin toimintaan kuin sen tavoitteisiin ja resursseihin. Tavoitteena on toimiva tiimi, joka saavuttaa tavoitteet hyvällä yhteistyöllä.

Tiimi tarvitsee aikaa yhteistyön rakentumiselle, varsinkin silloin, kun kyseessä on organisaatiota läpileikkaava moniosaajatiimi. Siksi tiimin perustamisvaiheessa huomio onkin tiimin tapaamisissa, jotta tavoite ja toimintatavat ovat varmasti kaikilla yhtä kirkkaina mielessä. Muutos tiukkaan ohjatusta ja yhden henkilön vetämästä tiimistä itseohjautuvaan tiimiin on suuri.

Yhteistyössä toimiminen on meille toki jo tuttua, mutta tiimissä jokaisella on yhtä tärkeä rooli tavoitteen edistäjänä. Selkeää vetäjää ei ole, vaan jokainen osallistuu ja vie tiimin tavoitetta aidosti yhteistyössä eteenpäin. Se vaatii osallistujilta aktiivisuutta, rohkeutta ja oman toimijuuden vahvistamista. Tiimissä jokainen saa tuoda osaamisensa näkyväksi ja edistää yhdessä toisten kanssa Careerialle merkityksellisiä asioita ja toimia. Itseohjautuvassa tiimissä toimiminen on parhaimmillaan joka päivä vahvistuva päätös siitä, että haluan olla osa tätä yhteisöä ja otan vastuun asioiden edistämisestä.

Duunitorin artikkeliin on koottu tiimityön viisi tärkeää muistisääntöä. Ne kaikki osuvat hyvin myös Careerian arkeen ja itseohjautuvien tiimien rakennuspalikoiksi:

  1. Viesti avoimesti ja selkeästi

Hyvä tiimityöskentely edellyttää avointa ja selkeää viestintää ja vuorovaikutusta. Pidä tiimisi ajan tasalla siitä, miten omat vastuualueesi etenevät, millaista yhteistyötä odotat ja mitä toivot muilta tiimiläisiltä. Pyydä myös palautetta siitä, miten olet onnistunut omissa tehtävissäsi ja viestinnässäsi.

  1. Kunnioita muiden mielipiteitä

Kunnioita muiden mielipiteitä ja heidän näkemyksiään – myös ja etenkin silloin, kun ne eroavat omistasi. Kunnioittava vuorovaikutus auttaa tiimin jäseniä ymmärtämään toisiaan paremmin ja lisää yhteistyön tehokkuutta.

  1. Ole luotettava

Kun lupaat tehdä jotain, pidä lupauksesi. Luottamus on äärimmäisen tärkeää yhteistyön onnistumisen kannalta.

  1. Osallistu aktiivisesti

Hyvässä tiimissä ei ole vapaamatkustajia. Osallistu siis aktiivisesti tiimin yhteisiin palavereihin ja keskusteluihin, ota vastuuta ja tarjoa apuasi muille tarvittaessa.

  1. Ruoki hyvää yhteishenkeä

Positiivinen ilmapiiri on tärkeää motivaation ylläpitämisen kannalta. Pyri siis pitämään yllä hyvää henkeä ja kannusta tiimisi jäseniä. Muista, että työskentelette tiimissä yhteisen tavoitteen eteen – ja yhdessä myös pääsette parempaan lopputulokseen.

Suvi-Riikka Milord
Palvelujohtaja, Careeria

Lähteet: https://duunitori.fi/tyoelama/tiimityo-ahdistaa