TUVA-koulutus – mahdollisuus, johon kannattaa tarttua!

11.5.2022

Nuori nainen kadulla kassi kädessä kääntyneenä kameraan.

Pitkin kuluvaa lukuvuotta olen saanut olla mukana suunnittelutyössä, joka huipentuu elokuussa, kun TUVA – tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutus alkaa Careeriassa. Omasta näkökulmastani katsottuna on ollut erittäin opettavaista olla osallisena tässä suunnitteluprosessissa ja nähdä käytännössä, kuinka yhteistyöllä koulutuksen perusteiden pohjalta on pala kerrallaan rakennettu meidän tapaamme toteuttaa TUVAa. Kysymyksiä, ihmeteltävää ja pohdittavaa riittää edelleen, mutta päällimmäinen tunne uudesta koulutuksesta on positiivisen odottava ja innostunut.

On huikeaa ajatella, mitä kaikkea voimmekaan uuden TUVAn myötä opiskelijoille tarjota! Tieto siitä, että TUVA antaa meille mahdollisuuden huomioida opiskelijoiden tarpeet ja tavoitteet entistä yksilöllisemmin, on motivoiva. Opiskelija suunnittelee ja rakentaa yhteistyössä vastuuopettajan kanssa omat TUVA-opintonsa siten, että suoritukset auttavat ja tukevat hänen etenemistään kohti toisen asteen opintoja – oli tavoite sitten ammatillinen koulutus tai lukiokoulutus. Samalla opiskelija kehittää juuri niitä taitoja, joita hän kokee tarvitsevansa. TUVAn aikana opiskelija voi myös kartuttaa jo ennakoiden omaa osaamistaan suorittamalla ammatillisen koulutuksen – tai lukiokoulutuksen opintoja, mikä onkin loistava tilaisuus edistää tulevaisuuden opintoja.

TUVAlla opiskelija saa myös aikaa valintojen tekemiseen. On ihan selvää, että peruskoulun päättävä nuori ei aina välttämättä vielä tiedä, mihin suuntaan lähtee kulkemaan omaa ammatillista polkuaan. Eikä aikuinenkaan ole aina varma omista valinnoistaan tai siitä, millä tavalla omia vahvuuksiaan voisi hyödyntää. Siksi TUVAsta hyötyvät eri-ikäiset opiskelijat. TUVAn aikana opiskelija voi rauhassa suunnitella, kokeilla, tutustua ja harjoitella. Jo kertaalleen laaditun suunnitelman voi TUVAn aikana tehdä uudestaan. TUVA onkin erinomainen vaihtoehto siinäkin tilanteessa, jos jo aloitetut toisen asteen opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät tai opiskelijalla on tarve vahvistaa omaa osaamistaan jatkaakseen näitä opintoja. TUVA-koulutuksen aikana huolehdimme siitä, että saatavilla on se tuki ja ohjaus, jota opiskelija tarvitsee.

Kuten alussa totesin, suunnitelmia on tehty ja TUVAa rakennettu pala kerrallaan koulutuksen perusteiden pohjalta. Totuus kuitenkin on, että ilman opiskelijoita ei synny TUVAa. Elokuussa koulutuksensa aloittavilla opiskelijoilla on siis tärkeä rooli TUVA koulutuksen rakentumisessa. Haluankin ajatella, että sen, millaiseksi TUVA Careeriassa lopulta muodostuu, määrittävät meidän opiskelijamme. Vielä on mahdollisuus tulla mukaan! – TUVA-koulutuksen jatkuva haku on nyt auki osoitteessa: https://careeria.fi/koulutus/tuva/

Hanna Jääskeläinen
TUVA-opettaja / opinto-ohjaaja, Careeria

Lisää tietoa TUVA-koulutuksesta:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva