Työelämä muuttuu – niin myös opetus ja oppiminen

3.1.2022

Mies ja kolme naista seisovat hymyssä suin parvekkeella.

Hyvä lukija,

tässä blogikirjoituksessa keskustelemme opetuksen ja työelämän muutoksesta. Meitä on samassa tiimissä kolme opettajaa ja ammatillinen ohjaaja. Tulemme kaikki hyvin erilaisista taustoista ja peilaamme tässä kirjoituksessa opetuksen tulevaisuutta taustojemme ja ammattitaitojemme kautta.

Mies ja kolme naista seisovat parvekkeella hymyissä suin. Taustalla näkyy kerrostalo.
Kuvassa vasemmalta oikealle: Laura Pulkkinen, Hannu Okkonen, Laura Sierilä ja Laura Virkki.

Virnatiellä aloitti kaksi yhteishaun kautta tullutta liiketoiminnan perustutkinnon ryhmää. Aloittaneet ryhmät ovat näyttäneet meille, kuinka opiskelijoiden digitaaliset taidot, verkkovuorovaikutuksen ja erilaisten sovellusten käyttämisen taidot ovat selkeästi kehittyneet korona-ajan vaikutuksesta. Opiskelijat siis pystyvät sukkuloimaan itselle tutuilla sosiaalisen median alustoilla ja käyttäjälähtöisesti tehdyillä sivustoilla. Olemme huomanneet, että opetuksen haasteeksi on tullut käyttäjä- eli asiakaslähtöisten opiskelutapojen korostaminen korona-aikana. Pikaiset googlausharjoitukset tai YouTube-videoiden etsiminen sujuu nopeasti suurimmalta osalta uusista opiskelijoista, mutta haastavampaa on etsiä luotettavista lähteistä esim. uutisia. Opiskelijoita yhdistää uteliaisuus, pieni jännitys ja hämmennys, kun kyseessä on aloitetut toisen asteen opinnot. Uusien opiskelijoiden kanssa tärkeäksi on muodostunut luoda rutiinit ja turvallisuuden tunne.

Olemme pyrkineet integroimaan oppimistehtäviin liiketoiminnan ymmärtämisen siemenjyväsiä ja luomaan tehtävät opiskelijoiden vahvuuksien kautta. Esimerkiksi työhyvinvoinnin kurssilla opiskelijat etsivät yrityksiä, jotka tuottavat työhyvinnoin palveluita. Erilaisten yrittäjä- ja yrittäjyystarinoiden kautta haluamme tuoda opetukseen kasvoja, henkilöitä ja tarinoita, joihin on helppo samaistua. Haluamme, että opiskelijat näkevät niitä yrittämisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Opiskelijoita on kiinnostanut mm. PTVGymin perustajan Jooel Vatasen luoma brändi ja hyvinvointiyritys, jonka suosiosta kertoo myös 113 tuhatta Instagram-seuraajaa. Hänenlaistensa yrittäjien tarinat herättävät aina positiivista keskustelua yrittäjyydestä.

Olemme havainneet, että monimuotoisen opetuksen haasteeksi, meille opettajille, muodostuu motivoivien, opiskelijan osaamista mittaavien ja erilaisia oppimistyylejä huomioon ottavien harjoitusten tekeminen. Korona-aikana pyörimme paljon Moodlessa, jossa tehtävien tekeminen saattoi olla jopa mekaanista; tehtävänannot luettiin, tieto etsittiin, kirjoitettiin ja palautettiin. Keskusteluille ei ollut juuri tilaa eikä Teams-opetuskaan saanut aikaiseksi valtavaa puhetulvaa.

Tilanne on nyt eri, kun opiskelijat ovat tulleet luokkahuoneopetukseen. Tuntuu paljon helpommalta lukea opiskelijoiden fiiliksiä ja sovittaa opetustaan oppimistilanteeseen. Olemme kuitenkin huomanneet, että osa voi väsyä oppitunneilla, kun sosiaalisista oppimista ja aikaisempia aamuherätyksiä onkin edellisvuoteen verrattuna paljon.

Työhyvinvoinnin-kurssilla opiskelijat itse mainitsivat riittävän levon, ruokarytmin ja liikunnan, kun he pohtivat omaa kouluhyvinvointiaan. He pitivät myös hyvinvointipäiväkirjoja, joista paljastuu kuitenkin toisenlainen totuus. Totuushan on, että nuoret ovat nuoria ja heidän elämänsä ei ole välttämättä kouluaamun odottelua. Opiskelumotivaation, koulumme houkuttelevuuden ja opiskelijoiden valmistumisen tukeminen on tärkeää. Tavoitteenamme on tuottaa vuorovaikutteisia oppimismateriaaleja. Esimeriksi Yritystoiminnan suunnittelu -kurssilla yhteisten Canva-dokumenttien tekeminen, jossa opitun asian visualisointi on tapa prosessoida ja reflektoida opittua. Lisäksi haluamme muokata kurssien osia tiimityömäisemmiksi eli kohti projektityön tekemistä. Yritystoiminnan suunnittelu -kurssissa opiskelijat eivät tee liiketoimintasuunnitelmaa välttämättä yksilöinä vaan tiimeissä, joilla on samantyyliset liiketoimintamalli-ideat. Näin erilaisten oppijoiden osaamiset täydentävät toisiaan; yksi osaa valokuvata, toinen on hyvä kirjoittamaan ja kolmas pitää lankoja käsissä. Tiimityömäinen opettaminen ei ole pelkästään toimipaikkakohtaista, vaan olemme saaneet lämpimän perehdytysvastaanoton sekä apua opetussisältöihin että ammatillista vertaistukea kollegoilta liiketoiminnan yksikössä, kiitos!

Olemme opetustiiminä päättäneet ottaa tavoitteeksi parantaa opetustamme niin, että se yhdistäisi itsenäisen verkko-oppimisen ja luokkahuoneessa tapahtuvan sosiaalisen oppimisen. Haaste on iso ja sen kanssa kamppailee kaikki suomalaiset koulut. Kehityshankkeitakin on paljon, mutta meidän omana kokeilujen alustana toimii Vantaan Virnatie ja sinne yhteishaun kautta tulleet opiskelijat. Hyppy siitä, että koulussa opintoihin liittyvät suoritteet olisi tehty vain yksilötasolla, muuttuu työelämässäkin tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä näkyy myös meidän tiimityöskentelyssämme; pyrimme tekemään yhdessä esityksiä ja kokeiluja, jotta voimme kehittää palveluamme, eli opiskelijoille annettavaa opetusta. On siis tärkeää tukea opiskelijoiden sosiaalisia taitoja, jotta työelämässä voisi oppia. Työelämässä asenne ratkaisee ja luottamus omaan osaamiseen luodaan jo koulussa. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan kohtaamista ja uskallusta.

Terveisin,

Laura Pulkkinen, Laura Sierilä, Laura Virkki ja Hannu Okkonen
Careeria