Työelämälähtöisyys isännöinnin koulutuksissa

20.9.2023

Ihmisiä istumassa seminaarissa, joillain edessä muistiinpanovälineet.

Careeriassa on käynnistynyt joka syksyinen suunnittelutyö, kun yksiköissä tehdään niin toimintasuunnitelma kuin budjettikin vuodelle 2024. Careerian strategiset kärjet – työelämälähtöisyys, oppiminen ja pedagogiikka, henkilöstö ja työhyvinvointi sekä digitalisaatio – on otettu myös toimintasuunnitelman tavoitteissa ja mittaristossa isoon rooliin.

Työelämälähtöisyydessä kuluvan vuoden tavoite liittyy työelämäfoorumin järjestämiseen. Tavoitteena oli tiedon tuottaminen, asiakkuus- ja kumppanuusnäkökulma sekä yhteistyön edistäminen. Työelämäfoorumi tuottaa koulutustarjontamme suunnittelun ja kehittämisen tueksi tietoa, niin lähitulevaisuudessa kuin myös pidemmällä aikavälillä; työelämän yhteistyökumppanimme ovat parhaita kertomaan työelämän näkökulman omista tarpeistaan ja haasteistaan.

Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys -yksikkö järjesti ensimmäisen työelämäfooruminsa isännöinnin alalla, sillä isännöinnin ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoita on yksikössä koko ajan kasvava määrä. Careeria on valtakunnallisestikin merkittävä toimija, ja sen vuoksi työelämätoimikuntakin kävi keväällä vierailemassa Careeriassa. Isännöinnin ammattitutkinnon opiskelijat työllistyvät poikkeuksellisen hyvin, ja ala työllistää myös iäkkäämpiä opiskelijoita, jotka ovat vaarassa jäädä liian varhain työelämän ulkopuolelle; tutkinto on tärkeä osa myös sosiaalista vastuullisuuttamme.

Vastuuopettajat Maija Kokko ja Teija Rantanen huolehtivat kaikista järjestelyistä, ja ovat erittäin tyytyväisiä foorumin antiin.

Haluamme jatkossakin tarjota laadukasta ja ajantasaista koulutusta, siksi on tärkeä päästä kuulemaan asiakkailtamme, millaisia tarpeita työelämällä on, ja mitä koulutuksilta toivotaan. Koska koulutukset ovat valtakunnallisia, uusia asiakasyrityksiä tulee koko Suomen alueelta, ja yhteistyöverkosto laajenee. Teemme jo tiivistä työelämäyhteistyötä koko Suomessa. Myös työelämäfoorumi järjestettiin etänä, jotta kaikki halukkaat voisivat osallistua. Kohderyhmälle etätoteutus toimi erittäin hyvin; kiireisille asiakkaillemme osallistuminen oli mahdollista, koska se ei vienyt niin paljon aikaa kuin lähiosallistuminen. Keskustelu kävi vilkkaana, ja etätapaamisessa sitä oli helppo myös fasilitoida. Flingan käyttäminen ideoiden tallentamiseen palveli erinomaisesti tarkoitustaan Teamsissä. Kuten alalla on totuttu, puhe oli suoraa, ja ideointi lähti nopeasti hyvään lentoon.

Osallistujina foorumissamme oli entisiä ja nykyisiä opiskelijoita sekä työelämän edustajia niin asunto-osakeyhtiö- kuin vuokrataloisännöinnistäkin.

Opettajat kertovat tavoitteeksi sen, että saisimme paikalle kattavan edustuksen eri toimijoita, ja saisimme hyvän keskustelun aikaiseksi. Toivoimme ideoita siihen, miten voisimme palvella yhä paremmin työelämän tarpeita koulutuksellamme. Foorumin lopputuloksena toivottiin ainakin pari koulutuksen kehittämisen ideaa. Jo aiemmin on huomattu, että opiskelijoiden talousosaamisessa on lähtötasossa hyvin paljon tasoeroja. Tähän oli jo koulutuksessa kiinnitetty erityistä huomiota. Careeria on muutenkin hyvin ketterästi muokannut koulutusta työelämän tarpeiden mukaiseksi, näistä saimme paljon kiitosta.

Selkeä tarve, joka keskustelussa nousi, oli että pidempään alalla olleet kaipaavat päivitystä osaamiseensa. Isoja ja pienempiä lakimuutoksia tulee usein ja osaamisen ajantasaisuus on erittäin tärkeää.

Asiakkaillamme on huolta isännöinnin alasta – pitkään alalla toimineiden isännöitsijöiden olisi tärkeää huolehtia esim. lisäkoulutuksilla siitä, että tiedot ovat ajan tasalla. Esimerkiksi korjaushankkeisiin liittyvän lainsäädännön sekä pelastuslain tietämyksessä on aukkoja, tietoteknisissä valmiuksissa on ajantasaistamista. Asiakaspalvelutaidot ovat nykypäivänä erittäin tärkeä osa yrityskuvaa, ja itsensä johtamisen taidot ovat kiireisessä työssä avainasemassa, niitäkin on tarpeen vahvistaa. Nämä painottuvat Careerian tutkintokoulutuksessa, mutta miten saada osaamista myös pidempään alalla oleville? Tähän kysymykseen olemme jo tarttuneet, syksyn–talven aikana järjestetään webinaaritietoiskuja toimiville yrittäjille: ensimmäisenä vuorossa on Isännöitsijän pikaboostaus -webinaari 24.10.2023, jossa päivitetään osaamista isännöitsijän hallinnollisissa työskentelytavoissa korjaushankkeissa.

Työelämäfoorumissa puhuttiin paljon myös siitä, että yrityksissä on paljon vaihtuvuutta. Kiireessäkin perehdytystä olisi tärkeä pystyä tekemään. Työpaikkaohjaajille on tarpeen järjestää perehdytyskoulutusta, sillä yritysten omien perehdytysprosessien taso vaihtelee. Tähänkin olemme jo avuksi kehittämässä isännöintialalle omaa koulutusta Careeriassa jo tarjottavasta osatutkintotavoitteisesta Perehdyttäjän ohjaustaidot -koulutuksesta. Tämäkin osaltaan tiivistää yhä yhteistyötä työelämän kanssa.

Työelämäfoorumimme oli odotuksiin ja tavoitteisiin nähden suoranainen menestys, ja tarkoitus on, että työelämäfoorumit muuttuvat osaksi yksikön vuosittaista toimintaa. Esimerkkimme myös osoittaa, että foorumin voi tarvittaessa hyvin onnistuneesti toteuttaa myös etänä.

Minna Pennanen
Koulutuspäällikkö
Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys
Careeria